Telmisartan Teva 40 mg tabletten

ATC-Code
C09CA07
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Teva
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Mittel mit wirkung auf das renin-angiotensin-system
Farmacologische groep Angiotensin-ii-rezeptorantagonisten, rein
Chemische groep Angiotensin-ii-rezeptorantagonisten, rein
Stof Telmisartan

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Teva

Wat is het?

Telmisartan Teva is een geneesmiddel dat de werkzame stof telmisartan bevat. Het is beschikbaar in de vorm van witte, ovaalvormige tabletten (20, 40 en 80 mg).

Telmisartan Teva is een ‘generiek geneesmiddel’. Dit betekent dat Telmisartan Teva gelijkwaardig is aan het ‘referentiegeneesmiddel’ dat al in de Europese Unie (EU) is toegelaten onder de naam Micardis. Klik hier voor het vraag-en-antwoorddocument met meer informatie over generieke geneesmiddelen.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Telmisartan Teva wordt gebruikt bij volwassenen met essentiële hypertensie (hoge bloeddruk). ‘Essentieel’ betekent dat er geen aanwijsbare oorzaak voor de hypertensie is.

Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Telmisartan Teva moet oraal worden ingenomen, al dan niet met voedsel. De aanbevolen dosis is 40 mg eenmaal daags, maar sommige patiënten kunnen baat hebben bij een dosis van 20 mg. In gevallen waar de gewenste bloeddruk niet wordt bereikt, kan de dosis worden verhoogd tot 80 mg of kan het geneesmiddel worden gecombineerd met een ander bloeddrukverlagend middel, zoals hydrochloorthiazide.

Hoe werkt het?

De werkzame stof van Telmisartan Teva, telmisartan, is een angiotensine II-receptorantagonist. Het voorkomt de werking van angiotensine II, een hormoon in het lichaam. Angiotensine II is een krachtige vasoconstrictor (een stof die de bloedvaten vernauwt). Door blokkering van de receptoren waaraan angiotensine II zich normaliter bindt, verhindert telmisartan de werking van het hormoon, waardoor de bloedvaten kunnen verwijden. Hierdoor kan de bloeddruk dalen en neemt het met hoge bloeddruk in verband gebrachte risico, zoals een beroerte, af.

Hoe is het onderzocht?

Aangezien Telmisartan Teva een generiek geneesmiddel is, zijn de studies beperkt tot tests ter bepaling van de biologische gelijkwaardigheid ervan aan het referentiemiddel Micardis. Twee geneesmiddelen zijn biologisch gelijkwaardig wanneer ze dezelfde concentraties van de werkzame stof in het lichaam produceren.

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16
E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

Welke voordelen bleek tijdens de studies te hebben?

Aangezien Telmisartan Teva een generiek geneesmiddel is en biologisch gelijkwaardig aan het referentiegeneesmiddel, worden de voordelen en risico’s van het middel geacht dezelfde te zijn als die van het referentiegeneesmiddel.

Waarom is het goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft geconcludeerd dat overeenkomstig de EU-vereisten aangetoond is dat Telmisartan Teva van vergelijkbare kwaliteit is als en biologisch gelijkwaardig is aan Micardis. Daarom was het CHMP van mening dat, net zoals voor Micardis, het voordeel van het middel groter is dan het vastgestelde risico. Het Comité heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Telmisartan Teva.

Anvullende Informatie

De Europese Commissie heeft op 26 januari 2010 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van Telmisartan Teva verleend aan Teva Pharma B.V. De handelsvergunning is vijf jaar geldig en kan worden verlengd.

Klik hier voor het volledige EPAR voor Telmisartan Teva.

Het volledige EPAR voor het referentiegeneesmiddel staat eveneens op de website van het Agentschap.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 12-2009.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.