Elektrolyten


Kaliumchloride 0,15% - Natriumchloride 0,9% B. Braun, oplossing voor infusie

Dit geneesmiddel is een oplossing voor infusie, d.w.z. het wordt via een in een ader geplaatste, dun slangetje aan u toegediend.Het wordt aan u gegeven om uw natrium-, kalium-, chloride- en vochtspiegels te handhaven of te herstellen. Mehr

Producent: B. Braun

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Natriumchloride 0,9%, oplossing voor infusie

NATRIUMCHLORIDE 0,9% is een oplossing voor directe toediening in een ader. NATRIUMCHLORIDE 0,9% zorgt voor herstel van de vochtbalans en zoutbalans bij “uitdroging” en overmatig verlies van zouten. Deze situaties kunnen optreden bij het verlies... Mehr

Producent: Fresenius

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Natriumchloride 0,9%, oplossing voor intraveneuze infusie

Dit geneesmiddel is een oplossing van natriumchloride die aan u wordt toegediend via een slangetje dat in een ader is geplaatst (intraveneuze drip).De oplossing bevat natriumchloride in een concentratie die sterk lijkt op de zoutconcentraties in uw... Mehr

Producent: B. Braun

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Ringer Lactaat MacoPharma, oplossing voor intraveneuze infusie

Ringer Lactaat MacoPharma, oplossing voor intraveneuze infusie is een heldere oplossing van natriumchloride, kaliumchloride, calciumchloride dihydraat en natrium lactaat 60% in water. De oplossing wordt bewaard in een gesloten plastic... Mehr

Producent: Maco Pharma

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Natriumwaterstofcarbonaat 1,4%, infusievloeistof 14 g/l, 100 ml en 500 ml

Farmaceutische vorm en inhoudNatriumwaterstofcarbonaat 1,4% is een isosmotische (van gelijke osmotische druk als de omgeving) oplossing voor infusie.Natriumwaterstofcarbonaat is een alkaliserende stof, d.w.z. een stof die de zuurtegraad van urine... Mehr

Producent: Fresenius

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Natriumchloride 0,9%, oplossing voor injectie 9 mg/ml, 10 ml en 20 ml

Natriumchloride 0,9% is een oplossing voor injectie die gebruikt wordt voor het openhouden van intraveneuze (in de bloedbaan) catheters.Natriumchloride 0,9% is verkrijgbaar in polyethyleen ampullen met een volume van 10 ml en 20 ml. Voor het... Mehr

Producent: Fresenius

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Calcium Gluconaat 10% B. Braun, oplossing voor injectie 100 mg/ml

Calciumgluconaat 10% B. Braun is een oplossing voor de aanvulling van calcium.Het wordt gebruikt voor de aanvulling van calcium bij patiënten met extreem verminderde calciumwaarden in het bloed (hypocalciëmie) die acute symptomen vertonen zoals... Mehr

Producent: B. Braun

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Ringer Lactaat, infusievloeistof, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml en 1000 ml

Ringer lactaat is een oplossing voor infusie die de belangrijkste zouten bevat die in het bloed voorkomen. Daarnaast bevat Ringer lactaat een stof (natriumlactaat) die een overmaat zuur in het bloed kan wegnemen.Ringer lactaat wordt op de markt... Mehr

Producent: Fresenius

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Plegisol, infusievloeistof voor intracoronaire toediening

Plegisol wordt na juiste buffering met natriumwaterstofcarbonaat onder hypothermie en ischemie van het hart gebruikt om hartstilstand te veroorzaken tijdens open hartchirurgie. Mehr

Producent: Hospira

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Kaliumchloride 0,3% - Natriumchloride 0,9% B. Braun, oplossing voor infusie

Dit geneesmiddel is een oplossing voor infusie, d.w.z. het wordt via een in een ader geplaatste, dun slangetje aan u toegediend.Het wordt aan u gegeven om uw natrium-, kalium-, chloride- en vochtspiegels te handhaven of te herstellen. Mehr

Producent: B. Braun

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Ionolyte, oplossing voor infusie

Ionolyte is een oplossing voor infusie.Ionolyte oplossing voor infusie wordt gebruikt voor de behandeling van:extracellulaire dehydratatie (waterverlies) hypovolemie (plotselinge vermindering van het volume van het circulerende bloed) lichte vorm... Mehr

Producent: Fresenius

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Natriumwaterstofcarbonaat 4,2%, infusievloeistof 42 g/l, 100 ml en 500 ml

Farmaceutische vorm en inhoudNatriumwaterstofcarbonaat 4,2% is een isosmotische (van gelijke osmotische druk als de omgeving) oplossing voor infusie.Natriumwaterstofcarbonaat is een alkaliserende stof, d.w.z. een stof die de zuurtegraad van urine... Mehr

Producent: Fresenius

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Natriumchloride 0,9%, oplossing voor intraveneuze infusie 9 g/l

Toepassing van het geneesmiddelDe oplossing wordt toegepast:bij de behandeling van uitdroging; bij de behandeling van een natrium tekort; bij het oplossen of verdunnen van injecteerbare medicijnen. Mehr

Producent: B. Braun

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Ringerlactaat, oplossing voor infusie

Ringerlactaat is een oplossing van natriumchloride, kaliumchloride, calciumchloridedihydraat en natriumlactaat in water.Natrium, kalium, calcium, chloride en lactaat zijn chemische bestanddelen die zich in het bloed bevinden.Ringerlactaat wordt... Mehr

Producent: Baxter

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Natriumwaterstofcarbonaat 8,4%, infusievloeistof 84 g/l, 100 ml en 500 ml

Farmaceutische vorm en inhoudNatriumwaterstofcarbonaat 8,4% is een isosmotische (van gelijke osmotische druk als de omgeving) oplossing voor infusie.Natriumwaterstofcarbonaat is een alkaliserende stof, d.w.z. een stof die de zuurtegraad van urine... Mehr

Producent: Fresenius

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Ringer, oplossing voor infusie

Farmacotherapeutische groep : Elektrolyten. ATC-code : B05BB01.Ringer is een oplossing van natriumchloride, kaliumchloride en calciumchloridedihydraat in water.Ringer wordt gebruikt voor de behandeling van dehydratie (waterverlies uit het lichaam)... Mehr

Producent: Baxter

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Natriumbicarbonaat, oplossing voor injectie 84 mg/ml

Natriumbicarbonaat is een alkaliserende stof, d.w.z. een stof die de zuurgraad (pH) van urine en bloed kan doen stijgen (alkalisch of basisch maken).Natriumbicarbonaat wordt gebruikt voor:Correctie van metabole acidose (ernstige verzuring van het... Mehr

Producent: International Medication Systems

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Natriumchloride CF 9 mg/ml, injectievloeistof

Natriumchloride CF 9 mg/ml is een soort geneesmiddel dat een elektrolyt wordt genoemd. Het is een steriele zoutoplossing die voor een aantal doeleinden kan worden gebruikt en erg lijkt op de lichaamsvloeistoffen.De voornaamste toepassing van... Mehr

Producent: Centrafarm

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Sterofundin ISO, oplossing voor intraveneuze infusie

Sterofundin ISO is een oplossing voor infusie in een ader.Deze oplossing vervangt vocht dat uit de bloedbaan verloren is gegaan. Deze oplossing kan worden gebruikt bij aandoeningen waarbij uw bloed iets kan verzuren of verzuurd is geraakt. Mehr

Producent: B. Braun

Therapeutische groep: Bloedvervangers en perfusieoplossingen


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK