Pertuzumab


Perjeta 420 mg concentraat voor oplossing voor infusie

Perjeta bevat de werkzame stof pertuzumab en wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met borstkanker waarbij: De borstkanker de ‘HER2-positieve’ vorm blijkt te zijn – uw arts zal onderzoeken of dit bij u het geval is. De... Mehr

Producent: Roche

Therapeutische groep: Antineoplastische middelen


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK