EMA doet aanbeveling voor vergunning voor in de handel brengen van gemodificeerd omega-3-vetzuur

De vrouwelijke hand houdt gele medicijncapsules van Omega 3, Grieken uit een witte fles in palm de visolie, gezonde bijsluiter.

Advertentie

Volgens het EMA heeft de werkzame stof eicosapentaeenzuur in het preparaat "Vazkepa" nu een aanbeveling voor goedkeuring gekregen. Dit gemodificeerde omega-3-vetzuur zou bij volwassenen met een hoog cardiovasculair risico bij inname in hoge doses het risico op cardiovasculaire voorvallen verminderen. De methoden van de gepubliceerde studie zijn echter controversieel onder deskundigen.

De vrouwelijke hand houdt gele medicijncapsules van Omega 3, Grieken uit een witte fles in palm de visolie, gezonde bijsluiter.

shutterstock.com / Farion_O

Slecht verleden voor omega-3:

Al in het verleden waren omega-3 vetzuren voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) "nietsignificant effectief" - in maart 2019 hernieuwde het bureau het negatieve oordeel: geneesmiddelen die omega-3 vetzuren bevatten, voorkomen geen verdere hartziekten na een hartaanval. Volgens het EMA mogen dergelijke geneesmiddelen niet langer worden gebruikt bij secundaire preventie.

Studie afgelast?

De STRENGTH-studie, gepubliceerd in december 2020, is een voorbeeld van de niet-significante werkzaamheid van het actieve bestanddeel eicosapentaeenzuur in omega-3-vetzuren. Deze studie bij cardiovasculaire risicopatiënten werd beëindigd omdat de opname van eicosapentaeenzuurethylester en docosapentaeenzuur (in het preparaat Epanova) geen voordelen opleverde voor de proefpersonen.

REDUCE-IT studie:

De zogenaamde REDUCE-IT studie meldde echter wel een positief effect. Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie uit 2019 onderzocht 8179 patiënten voor dit doel. Deze moesten ten minste 45 jaar oud zijn met een bevestigde hart- en vaatziekte of 50 jaar en ouder indien zij diabetisch waren met ten minste één andere risicofactor. Andere inclusiecriteria waren een LDL-cholesterolgehalte van 41 tot 100 mg/dl en een stabiele statinetherapie van ten minste vier weken voor aanvang van de studie. Patiënten met hartfalen, actieve ernstige leverziekte, een bloedglucosespiegel van meer dan 10% (normale waarde: minder dan 7,5%), acute of chronische pancreatitis, of allergie voor vis werden van het onderzoek uitgesloten. De deelnemers aan de studie werden daarbij ingedeeld volgens medicatiegebruik, cardiovasculair risicoprofiel en regio. Ze kregen dagelijks:

 • 4 g icosapent-ethyl (Vascepa, een EPA-ethylester) met statines (d.w.z. cholesterolverlagende geneesmiddelen).
 • Placebo (minerale olie capsules) met statines.

Volgens de resultaten van de studie verminderde een dagelijkse dosis van 4 g icosapent-ethyl ernstige cardiovasculaire voorvallen en verbeterde het cholesterolprofiel bij patiënten met dyslipidemie of diabetes mellitus. In de VS is het geneesmiddel Vascepaal in december 2019 door de FDA goedgekeurd.

Aanbeveling tot goedkeuring, ook van het EMA:

Het EMA heeft ook een aanbeveling gepubliceerd voor de goedkeuring van icosapent-ethyl met de merknaam Vazkepa op 29 januari 2021. In dit verband moet het geneesmiddel in de EU worden geïndiceerd voor de risicovermindering van cardiovasculaire voorvallen bij volwassenen die met statines worden behandeld, een hoog cardiovasculair risico lopen en een verhoogd triglyceridengehalte van 150 mg/dl of meer hebben (d.w.z. chemische groep: esters). Daartoe moeten de patiënten hart- en vaatziekten of diabetes mellitus hebben met ten minste één andere cardiovasculaire risicofactor. De vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen van Vazkepa in de EU werd bijgevolg ingediend door Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited, de sponsor van de REDUCE-IT proef. Verwacht wordt dat het geneesmiddel te koop zal zijn in de vorm van een zachte capsule van 998 mg en dat het een multifactorieel werkingsmechanisme zal aantonen. Onder andere:

 • verbetert het lipoproteïneprofiel met een vermindering van triglyceriderijke lipoproteïnen
 • anti-inflammatoire en anti-oxidante werking
 • antiplaatjes effecten

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: bloedingen, atriumfibrillatie, constipatie, jicht en huiduitslag.

Gebaseerd op een controversiële studie?

Volgens de aankondiging van het EMA is het voordeel van Vazkepadat het het risico op cardiovasculaire voorvallen kan verlagen in vergelijking met placebo. In kringen van deskundigen worden echter vraagtekens geplaatst bij de resultaten van de REDUCE-IT proef, aangezien de keuze van placebo en minerale oliecapsules hier kritisch wordt beoordeeld. Hoewel de auteurs van de studie dit zelf erkenden, is nog niet opgehelderd of het effect van de minerale olie werd onderschat. De minerale olie vermindert de absorptie van statine, hetgeen herkenbaar was aan de LDL-verhoging tijdens het onderzoek. Bijgevolg moet ook voorzichtigheid worden betracht met betrekking tot de meervoudige effecten van statines, die al enige tijd bekend zijn. Ook de langetermijneffecten van de minerale olie zelf zijn nog niet bekend. Een begeleidende studie gepubliceerd in Oxford University Press in december 2019 vergeleek minerale olie en niet-minerale olie placebo in termen van coronaire atherosclerose risico met behulp van computertomografische angiografie (d.w.z. radiologische beeldvorming van bloedvaten).

Volgens de resultaten werden geen significante verschillen waargenomen met minerale olie placebo in vergelijking met deelnemers zonder minerale olie placebo uit twee verschillende gerandomiseerde, placebogecontroleerde proeven. Een gedetailleerde aanbeveling voor het gebruik van Vazkepa zal wordengepubliceerd in de samenvatting van de productkenmerken in het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). De resultaten van de twee verwachte studies kunnen de resultaten van de REDUCE-IT studie versterken.

  Redactionele beginselen

  Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
  Danilo Glisic

  Danilo Glisic
  Schrijver

  Als student biologie en wiskunde is hij gepassioneerd door het schrijven van tijdschriftartikelen over actuele medische onderwerpen. Door zijn affiniteit met getallen, gegevens en feiten richt hij zich op het beschrijven van relevante klinische onderzoeksresultaten.

  De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

  Laatste update

  07.06.2021

  Advertentie

  Delen

  Advertentie

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  Ziekten

  Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.