Gemodificeerd paracetamol krijgt octrooi

Newport, Wales/UK - 04/22/2020:Twee dozen pijnstillers van Tesco. In het ene doosje zit paracetamol en in het andere ibuprofen.

Advertentie

Als een van de meest gebruikte stoffen ter wereld is paracetamol ook zonder recept verkrijgbaar als pijnstiller en wordt het gebruikt tegen hoofdpijn, kiespijn of koorts. Een bedrijf uit München heeft de oude werkzame stof nu opnieuw gesynthetiseerd door middel van glycosylering en een octrooi aangevraagd. Maar maakt dit de werkzame stof doeltreffender?

Newport, Wales/UK - 04/22/2020:Twee dozen pijnstillers van Tesco. In het ene doosje zit paracetamol en in het andere ibuprofen.

shutterstock.com / GarethWilley

Paracetamol glycosylatie:

Glycosylering beschrijft enzymatische en chemische reacties waarbij koolhydraten aan eiwitten of lipiden worden gebonden. Het resulterende reactieproduct wordt een glycoside genoemd - in het geval van eiwitten, een peptidoglycaan. Er zijn veel specifieke glycosyleringsmethoden ontwikkeld voor chemische synthese in het laboratorium en het proces dient verschillende functies, zoals de stabiliteit van bepaalde eiwitten of de bescherming tegen afbraak. De verschillende bloedgroepen bij de mens registreren ook de glycosylering van de bloedcellen.

Achterstand:

Het in München gevestigde bedrijf 4GENE heeft van dit procédé gebruik gemaakt om de stof, die voor het eerst in 1877 werd geproduceerd, een nieuwe definitie te geven. Het doel van de gewijzigde structuur van het geneesmiddel is een vertraagde, verlengde, langdurige of gecontroleerde afgifte van de werkzame stof. Door de zogenaamde vertraging kunnen de plaats en de snelheid van vrijkomen worden gewijzigd. Bovendien kan de vertraagde werkzame stof zelf, als bijproduct, "herboren" worden op de markt. - Zoals in het geval van paracetamol. Volgens de onderneming zou een doeltreffende methode voor de biotechnologische synthese van een paracetamol ß-D-glucoside kunnen worden ontwikkeld. Het procédé werd oorspronkelijk ontwikkeld voor smaakstoffen - aangezien de onderneming voor het overige gemodificeerde smaak- en geurstoffen aanbiedt voor de levensmiddelen-, cosmetica- en farmaceutische industrie. Volgens de CEO van 4GENE is het actieve bestanddeel nieuw gemodificeerd en zou het dus gemakkelijker door het menselijk lichaam kunnen worden opgenomen en zijn effect op een meer gecontroleerde manier kunnen verspreiden. Voor dit procédé is reeds een octrooiaanvraag ingediend bij het Duitse Octrooibureau.

Doeltreffender dan gewone paracetamol?

Volgens de onderneming heeft het derivaat meer werkzame bestanddelen dan het reeds bekende paracetamol. Door een 40-voudige toename van de oplosbaarheid in water kan het lichaam de werkzame stof gemakkelijker opnemen. Tegelijkertijd kan de activering van de werkzame bestanddelen van paracetamol reeds plaatsvinden in het speeksel of in de darm, omdat zij in het lichaam vrijkomen door bepaalde endogene enzymen, de zogenaamde glucosidasen. Volgens 4GENE is dit proces niet alleen mogelijk voor de werkzame stof paracetamol, maar ook voor laagmoleculaire alcoholen, fenolen en primaire en secundaire aminen (d.w.z. derivaten van ammoniak), aangezien het modificatieproces voor veel verschillende werkzame stoffen vergelijkbaar is.

EMA schorst bepaalde gewijzigde paracetamolproducten:

In het algemeen is het Comité voor geneesmiddelenbewaking van het Europees Geneesmiddelenbureau (PRAC) van mening dat de voordelen van paracetamol groter zijn dan de risico's ervan, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt. Volgens PRAC zijn geneesmiddelen met verlengde afgifte die paracetamol bevatten echter problematisch omdat zij geacht worden paracetamol over een langere periode langzamer af te geven dan de gebruikelijke producten met onmiddellijke afgifte.

Eind 2017 bevestigde het bevoegde orgaan CMDh (d.w.z. Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures - Mens) de door het EMA gepubliceerde aanbeveling om het in de handel brengen van producten met gewijzigde of vertraagde afgifte die paracetamol bevatten, op te schorten.

Volgens het panel mogen de voordelen van het product met verlengde afgifte niet opwegen tegen de complicaties bij de behandeling van een overdosis van het geneesmiddel. De CMDh voert aan dat de behandelingsprocedures voor paracetamol met onmiddellijke afgifte niet geschikt zijn voor paracetamol met langdurige afgifte, omdat in sommige gevallen niet bekend is of een overdosis is veroorzaakt door gemodificeerde of niet-gemodificeerde paracetamol. Dit maakt het des te gecompliceerder om te beslissen hoe een overdosis moet worden behandeld. Aangezien geen overeenstemming kon worden bereikt over een gestandaardiseerde methode om het beheer van overdoses voor paracetamol met onmiddellijke afgifte en gewijzigde paracetamol in de hele EU aan te passen, werd aanbevolen deze gewijzigde producten te schorsen.

Producten met verlengde afgifte blijven geschorst, tenzij farmaceutische bedrijven kunnen aantonen dat zij in de hele EU praktische maatregelen kunnen nemen om overdoses van deze producten te voorkomen. Paracetamolproducten met onmiddellijke afgifte, waarop de herziening niet van toepassing is, zullen beschikbaar blijven, aldus het EMA.

Conclusie:

Daarom is paracetamol - in tegenstelling tot ibuprofen of diclofenac met verlengde afgifte - in Duitsland nog steeds uitsluitend in de vorm van directe afgifte op de markt. Zonder uitgebreide klinische studies om de veiligheid aan te tonen, is het momenteel niet mogelijk een precieze uitspraak te doen over de vraag of de gewijzigde werkzame stof veiliger zou worden door het glycosyleringsproces. Aangezien 4GENE alleen actief is in de biotechnologie, is een farmaceutisch bedrijf nodig om een klinische proef uit te voeren. Daarom blijft de toekomst van de geherformuleerde paracetamol en de commercialisering van de verbinding interessant.


Actieve ingrediënten:

  Redactionele beginselen

  Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
  Danilo Glisic

  Danilo Glisic
  Schrijver

  Als student biologie en wiskunde is hij gepassioneerd door het schrijven van tijdschriftartikelen over actuele medische onderwerpen. Door zijn affiniteit met getallen, gegevens en feiten richt hij zich op het beschrijven van relevante klinische onderzoeksresultaten.

  De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

  Laatste update

  02.08.2021

  Advertentie

  Delen

  Advertentie

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  Ziekten

  Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.