Helicobacter Pylori als gast in je eigen maag

Een vrouw voelt hevige buikpijn.

Advertentie

Gastritis en peptische zweren zijn twee termen die wereldwijd bekend zijn. De oorzaak van beide ziekten blijft echter vaak onopgemerkt tot de eigenlijke uitbraak: 50% van de wereldbevolking herbergt de bacterie Helicobacter pylori in de eigen maag. Slechts zeer weinigen weten van de geheime gastparasiet en zijn verblijf in hun eigen lichaam.

Een vrouw voelt hevige buikpijn.

shutterstock.com / PopTika

Wat is H. pylori?

Helicobacter pylori is een gevleugelde, staafvormige bacterie die zich in de maag nestelt, zich in het maagslijmvlies verspreidt en dit beschadigt. De bacterie heeft verschillende strategieën ontwikkeld om in het zure maagmilieu te overleven. Om het sterke maagzuur te neutraliseren kan H. pylori, met behulp van eiwitten, ureum omzetten in ammoniak en kooldioxide, waardoor het zuur geneutraliseerd wordt. Bovendien nestelt de bacterie zich direct in de slijmlaag van de maag, die haar beschermt tegen het maagsap wanneer zij door deze laag wordt omgeven.

Volgens een studie van meer dan 14.000 wetenschappelijke artikelen zou iets meer dan 50% van de wereldbevolking besmet zijn met de bacterie. De frequentie van aantasting varieert echter per regio. In Afrika bijvoorbeeld wordt aangenomen dat ongeveer 70% van de bevolking besmet is, terwijl dit percentage lager ligt in de Europese geïndustrialiseerde landen: In Zwitserland wordt uitgegaan van 18,9%.

Infectie van mens op mens komt naar schatting het vaakst voor in de kindertijd. Het is echter nog niet duidelijk hoe de bacterie precies wordt overgedragen. Aangenomen wordt dat de besmettingsroute verloopt via fecaal-orale, orale-orale of gastraal-orale overdracht. De bacterie wordt dus ingeslikt via besmet water of voedsel, contact met braaksel, speeksel of ontlasting.

Sinds de ontdekking ervan in 1983 door wetenschappers uit Australië is in Midden-Europa een dalende tendens van besmetting waargenomen. Momenteel is ongeveer 3% van de kinderen en 48% van de volwassenen in Oostenrijk besmet, volgens schattingen van het Oostenrijkse medische tijdschrift Ärztezeitung.

Ziekten en incidentie:

De immuunreactie in de maag die door de bacterie wordt uitgelokt, kan verschillende ziekten tot gevolg hebben. Chronische gastritis, ook bekend als gastritis type B, maag- en duodenale zweren, ulcus ventriculi, ulcus duodenalis genoemd, en tumoren in het maagdarmkanaal zijn voorbeelden.

Klassieke behandeling:

Voor de bestrijding van Helicobacter pylori worden verschillende vormen van drie- en viervoudige therapie gebruikt, d.w.z. drie- en viervoudige therapie. In dit geval bestaan de bestanddelen uit verschillende antibiotica en een maagbeschermend geneesmiddel, die bij de gebruikelijke vormen van therapie ongeveer een week worden ingenomen. Een voorbeeld hiervan zijn de harde capsules Pylera. Dergelijke therapieën worden ook wel uitroeiingstherapieën genoemd.

Infectie vermindering met veenbessen:

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Gastroenterology and Hepatology, geeft een interessant inzicht in een verband tussen de dagelijkse consumptie van cranberry's en de vermindering van infectie met de bacterie Helicobacter pylori.

552 volwassen studiedeelnemers die positief testten op H. pylori namen deel aan deze dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie. Deze 18- tot 60-jarige deelnemers werden verdeeld in vier groepen, die elk een verschillende hoeveelheid cranberrysap consumeerden. Na 8 weken bleek dat de groep die tweemaal daags 240 ml cranberrysap dronk met 44 mg proanthocyanidinen per portie, een natuurlijke verbinding die in de bes voorkomt, 20% minder Helicobacter pylori-infecties had dan de andere onderzoeksgroepen.

Conclusie:

De bacterie kan zich gedurende lange tijd ongemerkt in het maagslijmvlies nestelen, omdat de gevolgen vaak pas na enige tijd worden ontdekt. In geval van een positieve test op Helicobacter pylori bestaat er echter een beproefde keuze aan uitroeiingstherapieën om deze "zieke" bacterie te bestrijden.

Bronnen

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Danilo Glisic

Danilo Glisic
Schrijver

Als student biologie en wiskunde is hij gepassioneerd door het schrijven van tijdschriftartikelen over actuele medische onderwerpen. Door zijn affiniteit met getallen, gegevens en feiten richt hij zich op het beschrijven van relevante klinische onderzoeksresultaten.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Laatste update

07.12.2020

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.