Informatie over herhalingsvaccinaties tegen COVID-19

Paarse achtergrond met drie medische dosiscontainers en de volgende woorden in witte letters: Informatie COVID-19 boostervaccinatie

Advertentie

Nu is het zover: de verdere vaccinatie tegen Corona na de eerste vaccinatiereeks wordt niet alleen in de Europese ruimte besproken, maar ook wereldwijd en voor een deel reeds gevaccineerd. Omdat de delta-mutatie van het SARS-CoV-2-virus in de EU overheerst, hebben de regeringen in Duitsland en Oostenrijk ook al informatie over vaccinatieaanbevelingen gepubliceerd. Aangezien er veel verschillende professionele meningen en landspecifieke regelingen over dit onderwerp bestaan, hebben wij in dit artikel een overzicht gegeven van de huidige situatie in Duitsland en Oostenrijk. Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen vervanging voor professioneel medisch advies.

Paarse achtergrond met drie medische dosiscontainers en de volgende woorden in witte letters: Informatie COVID-19 boostervaccinatie

/ Canva

Herhalingsvaccinaties en herhalingsvaccinatie

Volgens het Duitse Bondsministerie van Volksgezondheid is een boostervaccinatie een "hernieuwde toediening" van een in Europa goedgekeurd mRNA-vaccin. In deze context is een herhalingsvaccinatie een toediening van het vaccin aan herstelde personen. Het Oostenrijkse ministerie van Sociale Zaken gebruikt geen van beide termen - in plaats daarvan wordt hier de term "verdere dosis" gebruikt. Aangezien een hernieuwde dosis (d.w.z. na de eerste volledige vaccinatie of basisimmunisatie) de tweede of de derde dosis kan zijn, afhankelijk van de fabrikant van het vaccin, wordt in het volgende artikel gesproken van een "boostervaccinatie".

In eerste instantie willen de ministeries daarmee de vaccinatiebescherming verhogen van bepaalde groepen mensen bij wie de immuunrespons verminderd is na een vaccinatie tegen Corona.

Status: 24.09.2021

Doel van de herhalingsvaccinatie:

Het Duitse Ministerie van Volksgezondheid verwijst naar wetenschappelijke studies en de aanbevelingen van het Permanent Comité voor Vaccinatie (STIKO) en de Conferentie van Ministers van Volksgezondheid (GMK). In dit verband adviseert de STIKO een boostervaccinatie met de in oktober 2021 gepubliceerde bijdrage, omdat de CoV-19 vaccinatiebescherming van de eerste vaccinatiereeks na verloop van tijd kan verzwakken - vooral met betrekking tot de preventie van asymptomatische infecties en milde ziektebeloop bij groepen mensen met een verzwakt immuunsysteem. Een herhalingsvaccinatie zou in deze gevallen het vaccinatie-effect weer aanzienlijk kunnen vergroten. Daarnaast werd ook vastgesteld dat personen in hoogrisicogroepen (d.w.z. laagresponders) na de eerste vaccinatiereeks minder antilichamen produceren dan het algemene gemiddelde. Het Oostenrijkse federale ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Zorg en Consumentenbescherming doet aanbevelingen op basis van de huidige goedkeuringen voor herhalingsvaccinatie door de fabrikanten. Dit betreft de derde dosis Comirnaty voor personen van 18 jaar en ouder, 6 maanden na de 2e dosis (na vaccinatiereeks met het Comirnaty-vaccin).

Momenteel zijn de CoV-19-vaccins Janssen, Spikevax en Vaxzevria alleen toegelaten voor de eerste vaccinatieserie, d.w.z. respectievelijk 1 en 2 doses. Een nieuwe toediening van een vaccin wordt daarom beschouwd als een zogenaamd off-label gebruik. Momenteel onderzoekt de Europese Commissie het vaccin Spikevax van Moderna voor een boosterdosis.

Booster dosis voor Moderna

Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voldoet het booster-vaccin Moderna, waarvoor goedkeuring wordt aangevraagd, niet aan alle criteria voor een extra vaccinatie.

De wetenschappers van de FDA leggen uit dat de boostervaccinatie met Moderna weliswaar een toename van antilichamen laat zien, maar dat dit niet significant is omdat het aantal antilichamen al hoog is na de eerste twee vaccinaties met Moderna. Ter herinnering: het basisvaccin van Moderna bevat 100 microgram boodschapper-RNA (mRNA) per dosis (0,5 ml). Ter vergelijking: een basisdosis immunisatie (0,3 ml) van Pfizer/BioNTech bevat elk 30 microgram mRNA. Volgens Prof. John Moore, hoogleraar immunologie aan het Weill Cornell Medical College in New York, is er geen specificatie met betrekking tot de antilichaamboost die nodig zou zijn. De proefgegevens van Pfizer uit Israël zijn momenteel de enige echte bevolkingsgegevens.

Het vaccin van Moderna vertoont een werkzaamheid van ongeveer 93% in de neutralisatietest vier tot zes maanden na de tweede dosis, terwijl de werkzaamheid van het vaccin van Pfizer/BioNTech ongeveer 84% bedraagt na zes maanden.

In tegenstelling tot de FDA beveelt de EMA boostervaccinatie met het CoV-19-vaccin van Moderna (d.w.z. Spikevax) aan vanaf de leeftijd van 18 jaar, d.w.z. voor volwassenen, zes maanden na de tweede dosis. De herhalingsvaccinatie van Pfizer/BioNTech werd ook aanbevolen op 4 oktober 2021. Bovendien beveelt het EMA een derde vaccinatie aan voor personen met immuno-incompetentie, vier weken na de tweede vaccinatie en de volledige dosis (voor beide mRNA-vaccins die in Europa zijn toegelaten). Er zij op gewezen dat de derde vaccinatie voor personen met immuno-incompetentie moet worden onderscheiden van een boostervaccinatie na de basisimmunisatie, wegens afnemende doeltreffendheid.

Bericht:

Volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikanten die in Europa een vergunning hebben, vermeldt alleen het vaccin Comirnaty (Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH) dat een derde dosis van de vaccinatie moet worden toegediend. Er wordt op gewezen dat mensen met een verzwakt immuunsysteem met de derde vaccinatie nog steeds geen volledige immuniteit tegen het SARS-CoV-virus kunnen bereiken.


Het plan is om met Moderna een boost te geven met een halve dosis, d.w.z. 50 microgram messenger RNA (mRNA).

Er zij op gewezen dat het EMA alleen aanbevelingen voor goedkeuringen kan doen - over de goedkeuring zelf beslist de Europese Commissie. In principe hoeft voor boostervaccins geen afzonderlijke vergunning te worden verleend, tenzij de fabrikant het vaccin met een wijziging op de markt brengt (bv. expliciet aangeduid als boostervaccin).

Volgens het EMA is er momenteel geen "direct bewijs" dat het vermogen om antilichamen te produceren het individu beschermt tegen het SARS-CoV-2-virus. Verwacht wordt echter dat de boosterdosis bij sommige patiënten de bescherming zou verhogen.

Hieronder vindt u informatie over de aanbevelingen voor een herhalingsvaccinatie voor Oostenrijk en Duitsland. De informatie is afkomstig van het Ministerie van Volksgezondheid van de respectieve landen en dient uitsluitend ter informatie - de aanbevelingen vervangen geen professioneel medisch of farmaceutisch advies. Ze zijn niet bedoeld voor zelfmedicatie. Voor meer informatie over de vaccins kunt u terecht bij uw arts of apotheek en de gebruiksaanwijzing lezen.

Datum: 28.10.2021

Oostenrijk

De volgende COVID-19 vaccins zijn toegelaten in Oostenrijk:

mRNA vanaf de leeftijd van 12 jaar:

 • Comirnatydoor BioNTech/Pfizer
 • Spikevaxvan Moderna

Vector vaccins vanaf de leeftijd van 18:

 • Vaxzevriavan AstraZeneca
 • COVID-19 Vaccin Janssen van Janssen

Aanbeveling

Opmerking: De aanbeveling van het Bondsministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Zorg en Consumentenbescherming is volgens hun informatie gebaseerd op momenteel beperkte gegevens en wordt gesteund door de huidige delta-mutatie van het SARS-CoV-virus en de huidige gegevens uit Israël.

In Oostenrijk is alleen een derde dosis Comirnaty (BioNTech/Pfizer) toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder vanaf 6 maanden na de tweede dosis, na een primaire vaccinatiereeks met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Aangezien voor de overige vaccins tegen COVID-19 (nog) geen vergunning voor het in de handel brengen voor boostervaccinatie is verleend, is de toediening een off-label gebruik (ook voor comirnaty onder 18 jaar).


Het ministerie beveelt herhalingsvaccinatie aan voor de volgende groepen personen in verband met de huidige situatie van de delta-mutatie:

1. personen met COVID-19-vaccin Janssen: indien eenmaal gevaccineerd, nog een off-label dosis na ten minste 28 dagen, bij voorkeur met een mRNA-vaccin, maar opnieuw met Janssen is ook mogelijk.

2. aanbeveling van een herhalingsvaccinatie na ten minste 9 en ten hoogste 12 maanden na de basisimmunisatie voor de volgende risicogroepen:

 • Bewoners van bejaardentehuizen, verpleegtehuizen en bejaardentehuizen
 • Personen van 65 jaar en ouder
 • Personen die 2 doses Vaxzevria van AstraZenecahebben gekregen
 • Personen van 12 jaar en ouder met reeds bestaande aandoeningen en risico'svoor een zware kuur van COVID-19:
  − Trisomie 21
  − Personen mit Demenz, intellektuellen oder körperlichen Behinderungen in und außerhalb von Betreuungseinrichtungen, Personen mit körperlichen Behinderungen mit erhöhtem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf
  − Adipositas
  − Funktionelle oder strukturelle Lungenerkrankungen, die eine dauerhafte tägliche medikamentöse Therapie benötigen.
  − Funktionelle oder strukturelle Herzerkrankungen, die eine dauerhafte tägliche medikamentöse Therapie benötigen (z.B.: Koronare-Herzerkrankung).
  − Krebserkrankung
  − Immundefizienz oder Erkrankung, die mit einer dauerhaften und relevanten Immunsuppression behandelt werden muss wie z.B. mit Cyclosporin, Tacrolimus, Mycophenolat, Azathioprin, Methotrexat, Tyrosinkinaseinhibitoren, laufender Biologikatherapie (bei nicht onkologischer Diagnose) oder Knochenmarkstransplantation innerhalb der letzten 2 Jahre
  − Organtransplantation innerhalb des letzten Jahres oder geplante Organtransplantation (auf Warteliste gelistet) oder bei Graft vs. Host Disease
  − HIV-Infektion
  − Chronische Nierenerkrankungen mit Einschränkung der Nierenfunktion
  − Chronische Lebererkrankungen mit Einschränkung der Leberfunktion
  − Diabetes mellitus
  − Zerebrovaskuläre Erkrankungen/Apoplex und andere chronische neurologische Erkrankungen
  − Chronische entzündliche Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen und rheumatische Erkrankungen
  − Psychiatrische Erkrankungen (z.B. bipolare Störung, Schizophrenie und schwere Depression)
  − Sonstige Erkrankungen mit funktionellen oder körperlichen Einschränkungen, die einen ebenso schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 wie bei den hier gelisteten Krankheitsbildern annehmen lassen

3. personen die vanaf 6 maanden een boosterdosis kunnen krijgen en die vanaf 9 tot 12 maanden een boosterdosis aangeboden moeten krijgen.

- Personeel in bejaardentehuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen

- Personeel in de gezondheidssector

- Personeel in mobiele verpleging, verzorging, verpleging en 24-uurs zorg, alsmede verzorgende familieleden

- Personeel in onderwijsinstellingen (kinderopvang, school, universiteit, enz.)

4. aan alle andere personen moet een herhalingsvaccinatie worden aangeboden na 9 tot 12 maanden vanaf de leeftijd van 16 jaar.

5. herstelde personen moeten worden beschouwd als volledig gevaccineerde personen. Voor herstelde personen met twee doses is in dit verband geen verdere vaccinatie vereist, aldus het ministerie.

6. herstellende personen met één dosis Janssen: na 6 tot 9 maanden moeten zij bij voorkeur nog een dosis van een mRNA-vaccin toegediend krijgen. Janssen is echter ook mogelijk.

7. symptomatische SARS-CoV-2-infectie: op dit moment beveelt het ministerie hier geen verdere vaccinatie aan.


Hier geeft het Ministerie van Volksgezondheid de voorkeur aan het gebruik van Comirnaty voor alle punten, ongeacht de homologie of heterologie (d.w.z. kruisvaccinatie) van de basisimmunisatie, aangezien hier reeds een goedkeuring van de Europese Commissie bestaat voor personen van 18 jaar en ouder en na ten minste 6 maanden.

Bij afwijkend gebruik moet volgens het ministerie uitdrukkelijk worden vermeld dat het om een dergelijk geval gaat en dat er geen goedkeuring is voor een volgende dosis, dat de gegevenssituatie nog beperkt is en dat er "weinig bekend is over de aard en de frequentie van de bijwerkingen".

Waar kan men zich inschrijven?

In Oostenrijk is registratie voor een herhalingsvaccinatie momenteel alleen mogelijk met een afspraak, op de plaatsen waar u ook een basisvaccinatie met een afspraak heeft aangevraagd. Daartoe kunt u de boostercalculator gebruiken om het minimuminterval te berekenen en vervolgens een afspraak in de toegestane periode te boeken.

Booster rekenmachine:

https://impfservice.wien/corona/auffrischungsrechner/

Wenen:

https://impfservice.wien/corona/

Opper-Oostenrijk:

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/ooe-impft.htm

Neder-Oostenrijk:

https://notrufnoe.com/impfung-auffrischung/

Burgenland:

https://www.burgenland.at/themen/coronavirus/

Stiermarken:

https://www.impfen.steiermark.at/cms/beitrag/12841566/165657134/

Salzburg:

https://anmeldung.salzburg-testet.at/#/public/vaccination-self-registration

Karinthië:

https://kaernten-impft.ktn.gv.at/

Tirol:

https://anmeldung.tirolimpft.at/start

Vorarlberg:

https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Startpage

Kan men beslissen welke derde vaccinatie men wil?

Momenteel worden boostervaccinaties in Oostenrijk alleen uitgevoerd met de mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna die in Europa zijn goedgekeurd.
In Österreich wird die Impfung mit Moderna für alle Personen empfohlen. Dabei wird nicht unterschieden, mit welchem Hersteller die erste Impfserie durchgeführt wurde.

Wanneer kan ik een booster krijgen?

De volgende perioden gelden vanaf het tijdstip van de volledige basisimmunisatie.

 • 1x dosis Janssen: ten minste na 28 dagen
 • Risicogroepen: ten minste na 9 en ten hoogste na 12 maanden (aanbevolen)
 • Personeel in de gezondheidszorg, in onderwijsinstellingen en in bejaarden-/verpleeg-/ouderenhuizen: na 6 maanden
 • andere personen van 16 jaar en ouder: na 9 tot 12 maanden
 • Herstelde personen met één dosis: als volledig gevaccineerde personen
 • Herstellers+ 1x dosis Janssen: na 6 tot 9 maanden
 • Convalescents+ 2x doses: geen verdere vaccinatie nodig
 • Besmet: geen verdere vaccinatie


De Vaccinatiedienst Wenen biedt hiervoor een boostercalculator aan, waarmee u snel kunt berekenen wanneer u weer een nieuwe dosis kunt krijgen.

Link: https://impfservice.wien/corona/auffrischungsrechner/

Duitsland

Aanbeveling

Volgens een resolutie van de Conferentie van Ministers van Volksgezondheid (GMK) wordt een herhalingsvaccinatie aanbevolen voor de volgende groepen mensen:

 • Bewoners van bejaardentehuizen, verpleegtehuizen en bejaardentehuizen
 • personen die thuis zorg behoeven
 • Personen met immunosuppressie
 • Personen van 80 jaar en ouder
 • Personen van 60 jaar en ouder na individueel onderzoek en medisch advies
 • Werknemers in de gezondheidszorg in medische instellingen of verpleeghuizen
 • Naaste familiecontacten van mensen met ernstige immunodeficiëntie
 • Mensen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin
 • Mensen die hun volledige vaccinatieserie met AstraZeneca-vaccin hebben gekregen
 • Mensen die een dosis vaccin van een vectorvaccin hebben gekregen na een coronavirusinfectie

Volgens het STIKO (Permanent Comité voor Vaccinatie) wordt een herhalingsvaccinatie aanbevolen voor mensen van 70 jaar en ouder.

Waar kan men zich inschrijven?

Zorgbehoevende patiënten en patiënten met immunosuppressie en immunodeficiëntie kunnen rechtstreeks worden gevaccineerd door de behandelend arts of door (mobiele) vaccinatieteams in de respectieve inrichtingen waar zij verblijven. Dit geldt ook voor het respectieve verplegend personeel.

Personen met een basisimmunisatie kunnen de boostervaccinatie krijgen in vaccinatiecentra, dokterspraktijken of via bedrijfsartsen. De respectieve federale staat beslist over het begin van de herhalingsvaccinaties en de organisatie ervan.

Kan men beslissen welke derde vaccinatie men wil?

Ongeacht de homogeniteit of heterogeniteit van de eerste vaccinatiereeks beveelt het Duitse Ministerie van Volksgezondheid voor de boostervaccinatie een van de twee mRNA-vaccins (BioNTech of Moderna) aan. Indien mogelijk moet de voorkeur worden gegeven aan het vaccin dat voor de basisimmunisatie is gebruikt. De organisatie en uitvoering van de herhalingsvaccinatie valt onder de verantwoordelijkheid van de respectieve deelstaten.

Zijn de vaccins van de boostervaccinatie (mRNA-vaccins) aangepast aan de nieuwe virusmutaties?

Volgens het ministerie worden momenteel boostervaccins gebruikt met de reeds beschikbare mRNA-vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer. De fabrikanten hebben geen aanpassingen geregistreerd.

Status: 21.10.2021

Aanbevelingen van de STIKO voor herhalingsvaccinatie

De Permanente Commissie voor Vaccinatie (afgekort STIKO) heeft de gegevens over de veiligheid, immunogeniciteit en werkzaamheid van boostervaccinatie met het mRNA-vaccin bestudeerd en beveelt het aan voor de volgende personen:

 • Personen van 70 jaar en ouder
 • Bewoners of personen die in een verpleeghuis worden verpleegd (ook jonger dan 70 jaar)
 • Verzorgers en andere werknemers in instellingen die ouderen verzorgen of mensen met een verhoogd risico op ernstige COVID-19
 • Personeel in medische instellingen met direct patiëntencontact
 • Mensen met ernstige immunodeficiëntie
 • Personen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin

Ongeacht het vaccin dat voor de basisimmunisatie wordt gebruikt, moet voor de boostervaccinatie het mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna worden gebruikt. Indien de basisimmunisatie werd voltooid met een mRNA-vaccin, wordt voor de booster hetzelfde vaccin aanbevolen.

Het tijdsinterval tussen de eerste vaccinatiereeks en de herhalingsvaccinatie is bij het STIKO identiek aan dat van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid.

Status: 19.10.2021

Is eventuele vaccinatieschade ook wettelijk gedekt in het geval van een herhalingsvaccinatie?

In heel Duitsland bestaat volgens het ministerie van Volksgezondheid het recht op vergoeding van eventuele gezondheidsschade in verband met goedgekeurde beschermende vaccinaties (op basis van de verordening inzake vaccinatie tegen het coronavirus sinds 27.12.2020), ongeacht de openbare aanbevelingen van de overheidsinstanties.

Aangezien een vervolgvaccinatie of herhalingsvaccinatie ook niet buiten de goedkeuring valt, maar een medisch-therapeutische beslissing is, bestaat hiervoor aanspraak op vergoeding.

Status: 15.10.2021

Hoe lang behouden personen die een basisvaccinatie hebben gehad maar geen herhalingsvaccinatie krijgen, de status "gevaccineerd"?

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid kan hierover nog geen informatie verstrekken, omdat momenteel nog wordt onderzocht welke vaccinatie-intervallen moeten worden aangehouden om een significant effect tegen COVID-19 te behouden.

Status: 07.10.2021

Wanneer kan ik een booster krijgen?

In principe worden de herhalingsvaccinaties in Duitsland op zijn vroegst 6 maanden na de eerste vaccinatieserie uitgevoerd. Een uitzondering hierop vormen de groep mensen die bij Janssen de basisimmunisatie hebben gekregen en mensen met ernstige immuundeficiënties. Zij kunnen al vier weken na de eerste vaccinatieserie een nieuwe dosis krijgen.

Personen die voor of na de vaccinatie een infectie met het SARS-CoV-2-virus hebben doorgemaakt, wordt momenteel geen herhalingsvaccinatie aanbevolen.

Geldt het aanbod van een boostervaccinatie ook voor degenen die heterologisch gevaccineerd zijn (gevaccineerd met AstraZeneca in combinatie met mRNA-vaccin)?

De aanbeveling is niet van toepassing op deze personen, aangezien zij reeds profiteren van het versterkte effect van kruisvaccinatie. Deze aanbeveling geldt voor personen die een vaccinatiereeks met zuivere vectorvaccins hebben ontvangen (d.w.z. 1x dosis Janssen of 2x dosis AstraZeneca) en voor herstelde personen die een basisvaccinatie met een booster van een vectorvaccin hebben ontvangen. De exacte intervallen voor boostervaccinatie met het oog op kruisvaccinatie voor niet-risicogroepen worden momenteel nog opnieuw bekeken.

Status: 01.10.2021

Met welke tussenpozen moeten herhalingsvaccinaties worden uitgevoerd in het geval van homologe vaccinatiereeksen (eenmalige vaccinatie met Janssen of tweevoudige vaccinatie met AstraZeneca)?

Voor deze personen wordt aanbevolen om 6 maanden na de basisimmunisatie een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin te krijgen. Mensen die één dosis Janssen hebben gekregen, kunnen na 28 dagen hun herhalingsvaccinatie krijgen.

Status: 13.10.2021

Mogelijke vaccinatiereacties en controverses

Wij willen u erop wijzen dat u vooraf (ongeacht de vaccindosis) door de behandelend arts volledig moet worden geïnformeerd over de zeer vaak voorkomende, veel voorkomende, incidentele, zeldzame en (wegens onvoldoende beschikbare gegevens) onbekende bijwerkingen op de bijsluiter van de afzonderlijke vaccins.

Volgens de gebruiksaanwijzing vermeldt alleen het vaccin Comirnaty (Pfizer/ BioNTech Manufacturing GmbH) dat een derde dosis van de vaccinatie moet worden verkregen. Volgens de gebruiksaanwijzing kunnen mensen met een verzwakt immuunsysteem met de derde vaccinatie nog geen volledige immuniteit tegen het CoV-virus bereiken.

Een bijzonder vaak besproken "vlampunt" onder de mogelijke bijwerkingen is de mogelijkheid van myocarditis en pericarditis of myopericarditis. De beschikbare verslagen, studies en adviezen van promovendi en ministeries geven echter geen uitsluitsel of vertonen grote verschillen. De reden hiervoor is het huidige gebrek aan kwalitatieve studies over de derde dosis - de Israëlische studies over Comirnaty zijn momenteel de enige "echte wereld"-analyses.

Terwijl het Paul-Ehrlich-Institut in het veiligheidsrapport over Covid-19-vaccins op 7 mei meldde dat in Duitsland "geen risicosignaal" is waargenomen met betrekking tot myocarditis, deelt het Ministerie van Sociale Zaken in Oostenrijk mee dat myocarditis in zeer zeldzame gevallen voorkomt, in verhoogde mate na de 2e dosis bij jonge mannen. Aangezien de reacties op een 3e dosis bij Spikevax en Johnson&Johnson nog onbekend zijn, is open vaccinatie voorlichting over COVID-19 vaccinatie van belang, ondanks de herhaaldelijk bewezen zeer goede veiligheidsprofielen van de mRNA vaccins Comirnaty en Spikevax.

Wereldwijd hebben verschillende regeringen, instellingen, onderzoekers en organisaties uiteenlopende standpunten over herhalingsvaccinatie. Hoewel de regering van de VS voorstander is van herhalingsvaccinatie, bespreken onderzoekers in het medische tijdschrift The Lancet de mogelijke risico's van een overhaaste start van herhalingsvaccinaties in het hele land. De WHO roept de rijke landen ook op om tot eind 2021 te wachten met boosters en in plaats daarvan eerst een wereldwijde vaccinatiegraad van 40% te bereiken.

Een uitvoerig consult met uw behandelend arts in het betreffende land is in ieder geval aan te bevelen om optimaal te kunnen beslissen of, wanneer en waarmee een herhalingsvaccinatie moet worden uitgevoerd.

Schrijver

Danilo Glisic

Laatste update

03.11.2021

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.