Nieuwe behandeling voor allergische ontsteking met Tacrosolv?

Een vrouw niest in de natuur.

Advertentie

Voor velen is tacrolimus nog steeds een onbekend geneesmiddel - omdat het wordt gebruikt na orgaantransplantaties en voor auto-immuunziekten zoals neurodermatitis. Maar nu heeft het actieve ingrediënt misschien een andere toepassing gekregen. Een Oostenrijks biofarmaceutisch bedrijf heeft het nu in een fase 2-studie onderzocht als oogdruppels voor de behandeling van allergische oogklachten.

Een vrouw niest in de natuur.

Wat is Tacrolimus?

Het geneesmiddel tacrolimus is een immunosuppressivum (d.w.z. het onderdrukt het immuunsysteem) dat in bodembacteriën is ontdekt. Het wordt daarom gebruikt om afstotingsreacties van het eigen immuunsysteem van de patiënt na orgaantransplantaties te voorkomen. Het geneesmiddel is goedgekeurd voor gebruik na lever-, nier- of harttransplantatie. Tacrolimus wordt ook gebruikt als een zalf om patiënten met neurodermitis(d.w.z. chronische ontstekingsziekte van de huid) in ernstige gevallen te behandelen.

Geschikt als oogdruppels?

De werkzame stof werd in 1994 voor het eerst door de FDA (Food and Drug Administration) goedgekeurd als immunosuppressivum bij de mens. Vandaag is het octrooivrij - daarom is het mogelijk het op de markt te brengen. Het geneesmiddel is echter slecht oplosbaar in water en is in deze vorm niet optimaal voor oculair gebruik. Door middel van een nieuwe formulering kan de oplosbaarheid van de werkzame stof meer dan 200-voudig worden verhoogd, waardoor het mogelijk wordt het in oogdruppels te gebruiken.

Momenteel zijn tacrolimus bevattende oogdruppels in Japan alleen goedgekeurd voor de behandeling van voorjaarsbindvliesontsteking(d.w.z. allergische bindvliesontsteking) en zijn zij geformuleerd als een suspensie van 1 mg/ml. Er wordt aan gewerkt in Europa, waar een fase 2-studie door Marinomed, een biofarmaceutisch bedrijf in Korneuburg, Oostenrijk, de eerste dosisafhankelijke werkzaamheid van Tacrosolv-oogdruppels heeft aangetoond. Tacrosolv is een nieuwe waterige formulering van het werkzame bestanddeel tacrolimus in lage concentratie. De onderneming heeft plantensaponinen(d.w.z. organische plantenverbindingen) gebruikt om slecht oplosbare actieve bestanddelen in micelvorm(d.w.z. moleculaire complexen die samen zijn opgeslagen) te produceren. Volgens het bedrijf zouden de daaruit voortvloeiende voordelen zijn:

  • Gemakkelijk aan te brengen zonder vooraf te schudden
  • Een snellere werking of biologische beschikbaarheid (d.w.z. geeft aan hoe snel en in welke mate een stof wordt geabsorbeerd)

Weense onderzoeksmethode:

De klinische, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, cross-over, fase 2-studie werd uitgevoerd in de Weense Uitdagingskamer in Wenen. De veiligheid en werkzaamheid van twee verschillende doses tacrosolv werden onderzocht. Deze bedroegen respectievelijk 2,5% en 5% van de dosis van tacrolimus-oogdruppelproducten die in Japan worden gebruikt. Deelnemers aan de studie kregen ofwel de hogere dosis van 2 druppels per dag, ofwel de lagere dosis van 1 druppel per dag, ofwel een placebo (3% propyleenglycol in een zoutoplossing) in twee behandelingscycli. In de eerste cyclus werd gedurende 8 dagen hetzij tacrosolv, hetzij de placebo toegediend. Na een uitwasperiode van 13 dagen werd het onderzoek voortgezet met placebo of tacrosolv oogdruppels.

Einddoelen van de studie:

Het primaire einddoel van de dubbelblinde studie was het evalueren van de veiligheid en werkzaamheid van de doses op dag 8 van de behandeling. Daartoe ondergingen de deelnemers aan de studie een provocatietest met graspollen. Onderzoekers onderzochten de symptomen in de ogen met tussenpozen van 15 minuten. De analyse werd bepaald aan de hand van de gemiddelde TOS-scores (d.w.z. Total Ocular Symptom Score). Deze omvatten symptomen zoals roodheid, jeuk aan de ogen, tranende ogen en een vreemd lichaamsgevoel, elk ingedeeld op een vierpuntsschaal (geen symptomen, licht, matig en ernstig). Secundaire eindpunten waren het begin van de werkzaamheid op de eerste dag van de behandeling en variaties in de werkzaamheid van beide doses op de laatste dag van de toediening. De roodheid van de ogen, de zogeheten Total Nasal Symptom Score (d.w.z. nasale symptomen, loopneus, jeukende neus en niezen), de neusluchtstroom en de Total Respiratory Symptom Score (d.w.z. hoesten, piepende ademhaling en dyspneu of kortademigheid) werden beoordeeld.

Resultaten na provocatie:

Dag 8 toonde een significante vermindering van de oculaire symptomen na tacrosolv in vergelijking met dag 1. De placebogroep vertoonde geen vermindering van de symptomen. Vooral de hogere dosering had een goed effect, aangezien de symptomen reeds 3,5 uur na de provocatietest aanzienlijk afnamen. De neussymptomen verminderden ook aanzienlijk op de laatste dag binnen 4 uur na de provocatietest.

Conclusie:

Volgens de studie was de hogere dosering doeltreffend als behandeling van oogontsteking ten gevolge van allergische reacties bij deelnemers in de tweede fase van de studie. Een succesvolle afronding van de studiefasen en goedkeuring in Europa zou kunnen betekenen dat oogdruppels voor allergische symptomen in het oog- en neusgebied in de nabije toekomst ook in onze contreien op de markt kunnen worden gebracht.


Werkzame stoffen en ziekten:

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Danilo Glisic

Danilo Glisic
Schrijver

Als student biologie en wiskunde is hij gepassioneerd door het schrijven van tijdschriftartikelen over actuele medische onderwerpen. Door zijn affiniteit met getallen, gegevens en feiten richt hij zich op het beschrijven van relevante klinische onderzoeksresultaten.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Laatste update

06.09.2021

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.