Nieuwe studie en nieuwe mogelijkheden - injecteer insuline slechts één keer per week

Advertentie

Een toekomstperspectief voor patiënten met diabetes type 2: in plaats van dagelijks, slechts eenmaal per week insuline injecteren. Dit zou binnenkort wel eens mogelijk kunnen zijn, aangezien de veelbelovende nieuwe insuline icodec in een recente studie is aangetoond dat deze de bloedglucosespiegels even doeltreffend verlaagt als de momenteel beschikbare dagelijkse insuline-injecties.

shutterstock.com / goffkein.pro

Wat is insuline:

Insuline wordt geproduceerd in de zogenaamde bètacellen van de alvleesklier en werkt als een bloedsuikerverlagend hormoon. Het transport van suiker (d.w.z. glucose) uit de bloedbaan naar de menselijke cellen en de regulering van de vet- en eiwitbalans behoren tot de vitale taken van insuline.

Bij diabetes mellitus wordt ofwel te weinig insuline aangemaakt, ofwel kan de insuline niet goed of onvoldoende werken in het lichaam, waardoor de bloedsuikerspiegel sterk stijgt. Als het eerste het geval is, kan diabetes type 1 het gevolg zijn. Deze diabetes, die wordt veroorzaakt door een tekort aan insuline, vereist insulinetherapie om het hormoon via de externe toevoer op te nemen. In zeldzame gevallen vereist type 2-diabetes ook een behandeling met insuline. Als het hormoon niet voldoende werkzaam is in het lichaam, kan er een relatief insulinetekort ontstaan. Het is meestal mogelijk dit te corrigeren met dieetveranderingen, lichaamsbeweging of bloedsuikerverlagende tabletten (ook wel antidiabetica genoemd). Indien deze methoden niet volstaan, kunnen deze diabetici insuline toegediend krijgen.

Insuline icodec:

Deze synthetisch geproduceerde insuline (ook wel insuline-analoog genoemd) van de fabrikant Novo Nordisk heeft een halfwaardetijd (d.w.z. de periode waarna de helft van de uitgaande dalende waarde wordt bereikt) van 196 uur (ongeveer 8 dagen). Bij injectie bindt dit hormoon zich aan een specifiek eiwit (albumine), wat leidt tot een langzame en constante afgifte van de werkzame stof. Hierdoor kan het eigen bloedglucosegehalte van de patiënt gedurende deze tijd worden verlaagd.

Novo Nordisk:

Novo Nordisk, opgericht in 1923, is een van de meest vooraanstaande bedrijven ter wereld op het gebied van gezondheidszorg, gespecialiseerd in diabetes, obesitas en zeldzame bloed- en endocriene aandoeningen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken, het produceert 50% van de wereldwijde voorraad insuline en levert deze aan 30 miljoen mensen wereldwijd.

Fase 2 studie:

De dubbelblinde, dubbel-dummy, gerandomiseerde fase 2-studie, die in september 2020 in het New England Journal of Medicine is gepubliceerd, evalueerde de werkzaamheid en veiligheid van eenmaal per week insuline icodec. Tijdens het 26 weken durende onderzoek kregen 247 studiedeelnemers ofwel de nieuwe insuline toegediend, ofwel, ter vergelijking, insuline glargine U100, die dagelijks wordt toegediend. De deelnemers hadden geen langdurige insulinebehandeling gehad en hun type 2-diabetes werd gecontroleerd door het gehalte geglycosyleerd hemoglobine te meten (d.w.z. de molecule in rode bloedcellen die zuurstof transporteert). Het primaire eindpunt was de verandering in dit hemoglobinegehalte vanaf de basislijn tot week 26. Ook werden de veiligheidseindpunten, hypoglykemie (ook wel hypoglykemie genoemd) en insuline-gerelateerde ongewenste voorvallen beoordeeld.

Resultaten:

Het gemiddelde geglycosyleerde hemoglobinegehalte (ook wel HBA1c genoemd) bij aanvang was 8,09% in de insuline icodec-groep en 7,96% in de insuline glargine-groep. De geschatte gemiddelde verandering in HBA1c-niveau was -1,33% in de icodec-groep en -1,15% in de glargine-groep in vergelijking met de uitgangswaarde. De geschatte gemiddelde waarden waren respectievelijk 6,69% in de Icodec-groep en 6,87% in de glargine-groep in de laatste week. Het groepsverschil was dan ook 0,18%, wat minder significant was.

Volgens de studie was er geen verschil tussen de studiegroepen wat betreft ongewenste voorvallen als gevolg van insuline. Bovendien waren de reacties op de injectieplaats minimaal.

Daarnaast is de fabrikant op 16 oktober 2020 gestart met een nieuwe fase 1-studie, die zal onderzoeken hoe insuline icodec in het bloed wordt opgenomen wanneer het op verschillende plaatsen via injectie wordt toegediend bij patiënten met type 2-diabetes.

Conclusie:

De behandeling met insuline icodec had een glucoseverlagend effect en een veiligheid die vergelijkbaar was met die van insuline glargine U100, bij patiënten met type 2-diabetes. Er is een fase 3-studie aangekondigd waarin de werkzaamheid van de eenweekse insuline verder zal worden geëvalueerd. Als de proef slaagt en de insuline wordt goedgekeurd, mag de toonaangevende fabrikant die de proef heeft gefinancierd de verbinding wereldwijd op de markt brengen.


Actieve ingrediënten:

  Schrijver

  Danilo Glisic

  Laatste update

  29.10.2020

  Advertentie

  Delen

  Advertentie

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  Ziekten

  Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.