Verband tussen slaapapneu en verhoogde bloeddruk bij adolescenten?

Een oudere man draagt een ademmasker terwijl hij op zijn zij in bed ligt en probeert in slaap te vallen.

Advertentie

Volgens het International Classification System for Sleep Disorders lijdt ongeveer 2-7% van de volwassen bevolking aan slaapapneu. Voor kinderen ligt dat anders, want volgens het National Heart, Lung, and Blood Institute heeft bijna elk tiende kind last van obstructief slaapapneu. Onderzoekers in de VS hebben nu onderzocht of de nachtelijke slaapstoornis ook de bloeddruk of, op de lange termijn, het cardiovasculaire risico kan verhogen.

Een oudere man draagt een ademmasker terwijl hij op zijn zij in bed ligt en probeert in slaap te vallen.

shutterstock.com / sbw18

Slaap apneu:

Dagelijks snurken en slaapapneu behoren tot de zogenaamde slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, afgekort SBAS.

Tijdens de nachtelijke rustfase ontspannen de spieren in het mond- en keelgebied. Hierdoor vernauwen de luchtwegen zich en kan de huig of het zachte gehemelte het bekende snurkgeluid voortbrengen - per slot van rekening snurkt bijna iedere tweede persoon.

Bij slaapapneu zijn er ook verschillende korte onderbrekingen van de ademhaling. De getroffen persoon wordt niet uitgerust wakker, wat betekent dat de levenskwaliteit eronder kan lijden. Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen:

  • Obstructieve slaap apneu (OSAS):
    Als häufigste Form der Schlafapnoen erschlaffen bei diesem Syndrom die Gaumenmuskeln während der Schlafphase.
  • Centrale slaap apneu:
    Während die oberen Atemwege offenbleiben, bewegen sich die Atemmuskeln der Brust und des Zwerchfells nicht genug – Auslöser dabei kann eine Funktionsstörung des zentralen Nervensystems sein.

Het obstructieve slaapapneusyndroom komt naar schatting bij ongeveer 10% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd voor. Terwijl 50% van de getroffen kinderen de slaapstoornis overwinnen tegen de tijd dat ze de puberteit bereiken, blijft de andere helft met chronische slaapproblemen zitten. Eerder onderzoek heeft slaapapneu in verband gebracht met een hoge bloeddruk en een hoger risico op hartziekten bij volwassenen. Volgens onderzoekers zijn de gezondheidseffecten op lange termijn van deze slaapstoornis bij adolescente kinderen echter marginaal bestudeerd.

Aangezien het voor behandelende artsen moeilijk is een voorspellende diagnose te stellen (of een kind slaapapneu kan overwinnen in de adolescentie), zou een vroegtijdige behandeling gunstig zijn voor de gezondheid op lange termijn. Onderzoekers in Pennsylvania(VS) hebben daarom in de studie het mogelijke verband tussen obstructieve slaapapneu en verhoogde bloeddruk in de adolescentie geanalyseerd.

Slaap studies:

De studie, die in 2021 werd gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Cardiology, onderzocht het Penn State Child cohort van 2000 tot 2005, een gerandomiseerde groep kinderen bestaande uit 700 vijf- tot twaalfjarigen uit de algemene bevolking. In totaal werd 60,1% van dit cohort, of 421 deelnemers, tussen 2010 en 2013 gevolgd na 7,4 jaar als adolescent in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. De verzamelde gegevens zijn tussen juli en oktober 2020 geanalyseerd.

De resultaten werden verkregen met behulp van polysomnografie, uitgevoerd in het laboratorium. Hierbij wordt de onderzochte persoon aangesloten op de machine en gedurende de hele slaapfase continu onderzocht op verschillende lichaamsfuncties. Deze werden vervolgens gecombineerd tot een zogenaamde apneu-hypopneu-index. Hypopneu is de vermindering van de diepte van de ademhaling met 50% over een periode van ten minste 10 seconden.

Andere onderzoeksmethoden waren:

  • Bloeddruk gemeten in zittende positie volgens de door de Amerikaanse richtlijnen aanbevolen pediatrische criteria.
  • Orthostatische hyperactiviteit (d.w.z. daling van de systolische bloeddruk) door bloeddrukmeting in rugligging of staande positie.
  • Visceraal (d.w.z. visceraal) vetweefsel gemeten met zogenaamde röntgenabsorptiometrie.

Resultaten:

Van de 700 onderzochte kinderen had 12% last van obstructieve slaapapneu, of kortweg OSA. Tijdens de follow-up vertoonden de kinderen verbeteringen in OSA op een gemiddelde leeftijd van 16 jaar. Bij sommigen van hen waren het gehemelte of de keelamandelen verwijderd, wat volgens de onderzoekers in sommige gevallen de slaapstoornis oploste. Echter, 21 kinderen hadden nog steeds OSA tijdens de follow-up periode. Adolescenten met aanhoudende OSA vertoonden een bijna drievoudige incidentie van verhoogde bloeddruk. Onderzoek suggereert dat adolescenten met een verhoogde bloeddruk een aanzienlijk hoger risico lopen op een vroegtijdige hartaanval of slaapaanval op volwassen leeftijd.

Omgekeerd bleken kinderen met regressieve obstructieve slaapapneu geen verhoogde bloeddruk te hebben. De onderzoekers merkten ook op dat vooral bij chromosomaal mannelijke proefpersonen de bloeddruk in de adolescentie vaak verhoogd was, ondanks teruggedrongen OSA.

De resultaten van de cohortstudie suggereren dat obstructieve slaapproblemen ten gevolge van slaapapneu op de kinderleeftijd geassocieerd zijn met hypertensie in de adolescentie, indien dit niet vermindert tijdens de verdere puberteits- of adolescentenontwikkeling.

Conclusie:

Uit de resultaten van de studie blijkt dat aanhoudende slaapapneu geassocieerd is met een bijna driemaal zo grote kans op een verhoogde bloeddruk in de adolescentie. De ernst van de slaapapneu werd in verband gebracht met een verhoogde bloeddruk en orthostatische hyperactiviteit. De resultaten van de analyse suggereren dat slaapapneu bij adolescenten een zeker risico inhoudt in combinatie met hypertensie. Volgens de onderzoekers zou een vroegtijdige behandeling van de ziekte hardnekkige cardiovasculaire gevolgen kunnen voorkomen.

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Danilo Glisic

Danilo Glisic
Schrijver

Als student biologie en wiskunde is hij gepassioneerd door het schrijven van tijdschriftartikelen over actuele medische onderwerpen. Door zijn affiniteit met getallen, gegevens en feiten richt hij zich op het beschrijven van relevante klinische onderzoeksresultaten.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Laatste update

04.10.2021

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.