Verhoogt gebrek aan beweging het risico op depressie bij adolescenten?

Basisschool Wetenschapsklas: Over de schouder gebruiken de Kleine Jongen en het Meisje laptop met het Scherm die Programmeringssoftware tonen. Leraar natuurkunde legt les uit aan een gevarieerde klas vol slimme kinderen

Advertentie

Aangezien geestesziekten gewoonlijk in de adolescentie beginnen, is het bijzonder belangrijk de risicofactoren vast te stellen - want wereldwijd lijden meer dan 320 miljoen mensen aan depressies. In een onlangs gepubliceerde studie werd daarom het verband onderzocht tussen depressieve symptomen en gemeten lichamelijke activiteit en lichamelijke inactiviteit bij adolescenten.

Basisschool Wetenschapsklas: Over de schouder gebruiken de Kleine Jongen en het Meisje laptop met het Scherm die Programmeringssoftware tonen. Leraar natuurkunde legt les uit aan een gevarieerde klas vol slimme kinderen

shutterstock.com / Gorodenkoff

Depressie verklaard:

Terwijl in het dagelijks taalgebruik de term depressief vaakwordt gebruikt om te verwijzen naarnormale dysforie (d.w.z. depressieve stemming gewoonlijk zonder ziektewaarde), is depressie in een medische context een veel voorkomende psychische stoornis. Symptomen van deze affectieve stoornis zijn verlies van eetlust, schuldgevoel, laag zelfbeeld, slaapstoornissen, vermoeidheid en slechte concentratie.

Depressie kan zich gedurende lange perioden voordoen of in steeds terugkerende episoden, waardoor iemand moeite heeft met werken, leren of het leven in het algemeen. In het ergste geval kan de aandoening leiden tot zelfmoord. Terwijl mildere vormen meestal zonder medicatie kunnen worden behandeld, moeten matige tot ernstige vormen worden behandeld met medicatie of met behulp van professionele gesprekstherapie. De ziekte ontwikkelt zich vaak op jonge leeftijd en treft volgens de WHO-statistieken vaker vrouwen dan mannen, waarbij ook werkzoekenden vaker worden getroffen.

Volgens het internationale classificatiesysteem ICD-10 (d.w.z. de Internationale classificatie van ziekten) zijn er drie niveaus van ernst:

  • milde depressieve episode: wanneer er sprake is van ten minste twee hoofdsymptomen zoals een sombere stemming en gebrek aan drift, en twee bijkomende symptomen zoals schuldgevoelens en slaapstoornissen.
  • Gematigde depressieve episode: wanneer twee hoofdsymptomen en ten minste drie, ten hoogste vier bijkomende symptomen aanwezig zijn.
  • Depressieve episode: wanneer drie hoofdsymptomen en ten minste vier bijkomende symptomen worden vastgesteld. Bovendien moeten de functies ten minste twee weken duren.

Andere subtypes van depressieve episoden kunnen verder worden gespecificeerd - zoals in chronische depressieve stoornis, psychotische depressie, melancholische depressie, seizoensafhankelijke depressie, of postpartum mentale stoornis. De volgende studie heeft geen betrekking op bipolaire affectieve stoornis.

Adolescenten geanalyseerd:

De studie, die in februari 2020 werd gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, analyseerde gegevens van de ALSPAC-studie (d.w.z. Avon Longitudinal Study of Parents and Children), die sinds 1991 een cohort van bijna 15.000 kinderen heeft gevolgd sinds de zwangerschappen van hun moeders. Met behulp van zogenaamde versnellingsmeters werden sedentair gedrag en lichaamsbeweging gemeten bij kinderen van 12, 14 en 16 jaar. De totale activiteit werd beoordeeld als Count Per Minute (CMP) en vervolgens berekend als gemiddelde CPM per dag. De maat voor lichaamsbeweging werd vervolgens in verband gebracht met de resultaten van de CIS-R (d.w.z. Clinical Interview Schedule-Revised), die werd geëvalueerd bij 4.257 deelnemers van 18 jaar. CIS-R is een gestructureerd diagnostisch instrument dat door psychiaters wordt gebruikt om psychische stoornissen te beoordelen en te scoren (d.w.z. te waarderen).

Lichamelijke activiteit nauwkeurig gemeten:

Lichamelijke activiteit werd geregistreerd met een MTI Actigraph 7164 of 71256 meter die gedurende 7 dagen op de rechterheup werd gedragen. Beide modellen zijn van dezelfde generatie eenassige versnellingsmeters en er is geen significant verschil tussen de resultaten, aldus de studie.

Behalve tijdens het wassen of watersporten, droegen de deelnemers aan de studie deze meters tijdens de wakkere uren. Er werden alleen gegevens verzameld van proefpersonen die meer dan 10 uur dragen gedurende ten minste 3 dagen hadden geregistreerd.

Bij deze meting werden de hoeveelheid en intensiteit van de verrichte fysieke activiteit in drie categorieën ingedeeld:

  • Matige tot zware lichamelijke activiteit: minimaal 3600 CPM. (b.v. stevig wandelen of joggen)
  • lichte activiteit: 200-3599 CPM. (b.v. langzaam lopen)
  • sedentair gedrag: met een maximum van 199 CPM. (b.v. stil liggen of zitten)

Om rekening te houden met verschillen in draagtijd, werd de tijd die aan elke activiteitsintensiteit werd besteed, berekend als een percentage van de totale draagtijd. De follow-up periode was 6 jaar.

Hoe ouder hoe meer zitten:

Uit analyses bleek dat de lichamelijke activiteit tussen 12 en 16 jaar afnam, wat volgens de studie te wijten was aan de afnemende duur van de lichte activiteit - van 5 uur en 26 minuten tot 4 uur en 5 minuten. Daarnaast was er een toename van sedentair gedrag van gemiddeld 7 uur en 10 minuten tot 8 uur en 43 minuten.

Er is een verband tussen meer sedentair gedrag en hogere depressiescores op 18-jarige leeftijd. Elk extra uur in een zittende positie vanaf de leeftijd van 12 jaar verhoogde de depressiescore met 11,1%. Anderzijds verminderde de score met 9,6% voor elk extra uur lichte fysieke activiteit. In het algemeen waren de depressiescores hoger bij personen met aanhoudend veel en aanhoudend gemiddeld sedentair gedrag dan bij degenen die aanhoudend minder sedentair waren. Proefpersonen met een aanhoudend hoge fysieke activiteit hadden ook lagere depressiescores dan degenen met een aanhoudend lage activiteit.

Ongeveer 15 minuten dagelijkse lichaamsbeweging kan de depressiescore al vanaf de leeftijd van 12 jaar met 9% doen dalen. Dit verband was echter niet significant, aangezien dit verband niet werd gevonden voor matige tot krachtige lichaamsbeweging op 14- of 16-jarige leeftijd.

Conclusie:

Hoe lichaamsbeweging precies beschermt tegen depressie is helaas nog niet bekend. Wat duidelijk is, is dat lichamelijke inactiviteit gedurende de adolescentie lichte activiteit verdringt en in verband wordt gebracht met een hoger risico op depressieve symptomen op 18-jarige leeftijd. Het verhogen van de activiteit en het verminderen van sedentair gedrag tijdens de adolescentie zou van groot belang kunnen zijn voor de volksgezondheid om de stijgende incidentie van depressie aan te pakken.

Schrijver

Danilo Glisic

Laatste update

14.06.2021

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.