Werkt aromatherapie bij Alzheimer?

Bloemen met een klein glazen flesje. Binnenin zit een aromatische olie.

Advertentie

Sinds enige tijd winnen niet-farmacologische therapieën voor dementiepatiënten aan belang. In Duitsland lijden momenteel ongeveer 1,6 miljoen mensen aan dementie - in Oostenrijk 100.000 en in Zwitserland ongeveer 146.000 vrouwen en mannen. Deze trend neemt toe en daarom onderzoeken onderzoekers nu of aromatherapie een positief effect kan hebben op dementiepatiënten.

Bloemen met een klein glazen flesje. Binnenin zit een aromatische olie.

Mareefe

Wat is aromatherapie:

De complementaire alternatieve geneeskunde, die naast het gebruik van geneeskrachtige stoffen gebruik maakt van "niet-farmacologische" benaderingen, heeft na haar invoering voor de ouderenzorg een nog grotere alternatieve toepassing gekregen bij de behandeling van ouderdomsdementie. In deze context worden alternatieve geneeswijzen gebruikt om de farmacotherapie in zorginstellingen voor bejaarde patiënten aan te vullen. Hiertoe behoort de zogenaamde aromatherapie, die uitsluitend werkt met plantaardige stoffen zoals etherische oliën, absolues (d.w.z. sterk geconcentreerde olieachtige geurstoffen die met oplosmiddelen worden verkregen) en resinoïden (d.w.z. extracten van harsen), alsmede vette oliën. Hierbij wordt aan de olie die uit de plant wordt gewonnen een specifiek geureffect toegekend, dat vervolgens wordt gebruikt bij de traditionele behandelingsmethoden. De precieze werkingsmechanismen voor de doeltreffendheid van aromatherapie zijn nog niet volledig bekend.

Werkingsmechanisme:

Bij aromatherapie hechten de geurmoleculen van etherische oliën zich aan het reukepitheel in de neusholten. Via het reukzenuwstelsel worden de chemische stoffen die door de chemosensorische trilhaartjes worden opgepikt, gedetecteerd en vervolgens doorgegeven aan de hippocampus of het limbisch systeem van de hersenen en de amygdala. De informatie wordt herkend als een geur en de prikkel beïnvloedt vervolgens de regulering van het autonome zenuwstelsel en een aantal vitale reacties in de hersenen - zoals het vrijkomen van neurotransmitters.
Zusammengefasst löst das Geruchsmolekül bei der Aromatherapie unterschiedliche vitale Reaktionen aus.

Volgens onderzoekers is, ondanks de mogelijk verminderde reukzin van Alzheimerpatiënten, een opleving van de reukzenuwen mogelijk. Aangenomen wordt dat verbeteringen in cognitieve functies het gevolg zouden kunnen zijn van de zogenaamde neuropoesis(d.w.z. differentiatie van stamcellen tot b.v.: volwassen neuronen).

In de bestaande studie omvatte de toegepaste aromatherapie geen aromamassages, aromabaden of aanrakingstherapie wegens mogelijke lichamelijke problemen zoals verbranding bij lage temperaturen. Bij gezonde mensen worden essentiële oliën van lavendel en rozemarijn vaak als therapie gebruikt - lavendel heeft in andere gerandomiseerde onderzoeken zelfs significante effecten op slapeloosheid laten zien.

Japanse studiemethode:

In de studie, die is gepubliceerd in het Japanse medische tijdschrift Psychogeriatrics, werd gekeken naar 28 bejaarden, met een mediane leeftijd van 86 jaar, met verschillende vormen van leeftijdsgebonden dementie. Volgens de onderzoekers werden zowel de patiënten als hun familieleden uitvoerig ingelicht over de methoden en het doel van de studie en gaven zij hun toestemming.

Na een controleperiode van 28 dagen werd klassieke aromatherapie toegepast op de patiënten gedurende nog eens 28 dagen. De daaropvolgende follow-up periode was weer 28 dagen. De therapie maakte gebruik van essentiële oliën van rozemarijn en citroen in de ochtend en lavendel en sinaasappel in de avond. Met behulp van de zogenaamde Japanse versie van de Gottfries, Brane, StandingDementia Scale en andere methoden, konden de onderzoekers van de studie het mogelijke effect van aromatherapie vaststellen. Dit werd in totaal vier keer gemeten: vóór de controleperiode, na de controleperiode, na de aromatherapiefase en na de follow-up periode.

In de aromatherapiefase werden de patiënten 's morgens tussen 9 en 11 uur behandeld met 0,04 ml citroenolie en 0,08 ml rozemarijnolie, en 's avonds tussen 19.30 en 21.00 uur met 0,08 ml lavendelolie en 0,04 ml sinaasappelolie. Tijdens dit proces werden de etherische oliën in elektrische diffusors (d.w.z. apparaten die de vloeistofstroom vertragen en de vloeistofdruk verhogen) geplaatst. De etherische oliën zelf werden vervaardigd in Tokio, Japan. Elke patiëntenkamer was uitgerust met twee diffusors.

Cognitieve verbeteringen:

De resultaten toonden een significante verbetering in de individuele oriëntatie met betrekking tot cognitieve functies op de gebruikte beoordelingsschalen bij alle onderzochte patiënten na de aromatherapiefase. Daarnaast werden in het kader van het onderzoek routinematige laboratoriumtests uitgevoerd. Deze vertoonden geen veranderingen in de waarden, wat volgens de Japanse onderzoekers een aanwijzing is dat er geen bijwerkingen optraden in verband met de aromatherapietoepassing. Een aanvullende waardenanalyse kon ook bevestigen dat de verzorgers geen invloed hadden op de verbeterde waarden van de patiënten in de uitgevoerde tests, aldus de studie.

Conclusie:

De resultaten van de studie suggereren dat klassieke aromatherapie een significant effect kon laten zien als niet-farmacologisch alternatief voor leeftijdsgebonden dementie. Volgens de onderzoekers verbeterden de cognitieve functies bij alle onderzochte patiënten. In toekomstige verdergaande studies met meer proefpersonen biedt het gebruik van aromatherapie een groot potentieel voor complementaire zorgbehandelingen, met name voor Alzheimerpatiënten met betrekking tot cognitieve functies.

Bronnen

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Danilo Glisic

Danilo Glisic
Schrijver

Als student biologie en wiskunde is hij gepassioneerd door het schrijven van tijdschriftartikelen over actuele medische onderwerpen. Door zijn affiniteit met getallen, gegevens en feiten richt hij zich op het beschrijven van relevante klinische onderzoeksresultaten.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Laatste update

11.10.2021

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.