Empagliflozin

Empagliflozin

Basis

Empagliflozin is een werkzame stof die wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2. Het middel behoort tot de klasse van de SGLT2-remmers. Het wordt ook gebruikt als hulpstof bij de behandeling van chronisch hartfalen. Het kan alleen of in combinatie met andere antidiabetica worden gebruikt en wordt oraal ingenomen. Empagliflozin werd ontwikkeld door Boehringer Ingelheim en voor het eerst goedgekeurd in 2014.

Geneesmiddelen met Empagliflozin

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Jardiance 10 mg filmomhulde tabletten Empagliflozin Boehringer Ingelheim International GmbH

Effect

Farmacodynamiek en werkingsmechanisme

Empagliflozin verlaagt de bloedglucosespiegel door de opname van glucose in de nieren te verhinderen en zo de hoeveelheid glucose die in de urine wordt uitgescheiden te verhogen. Het heeft een relatief lange werkingsduur en hoeft maar één keer per dag te worden ingenomen.

De meerderheid van de glucose die door de glomerulus wordt gefilterd, wordt gereabsorbeerd in de proximale tubulus, hoofdzakelijk via de SGLT2-transporter, die verantwoordelijk is voor ongeveer 90% van de totale glucosereabsorptie in de nieren. SGLT2 veroorzaakt het co-transport van Na+ en glucose uit het filtraat terug naar het bloed. Remming van dit co-transport door empagliflozin zorgt voor een aanzienlijke toename van glucosurie en een daling van de bloedglucosespiegel zonder de insulinesecretie te beïnvloeden.

Farmacokinetiek

Na orale toediening wordt de piekplasmaconcentratie binnen ongeveer 1,5 uur bereikt (Tmax). Het schijnbare distributievolume is 73,8 L. Empagliflozin is voor ongeveer 86,2% eiwitgebonden in plasma. Empagliflozin wordt minimaal gemetaboliseerd in de lever. Na orale toediening wordt ongeveer 45 % van de toegediende dosis uitgescheiden in de feces en 55 % in de urine. De eliminatiehalfwaardetijd is ongeveer 12,4 uur.

Interacties tussen geneesmiddelen

Er zijn enkele interacties tussen geneesmiddelen waarmee rekening moet worden gehouden bij het gebruik van empagliflozin. Geneesmiddelen die ook de bloedglucosespiegel verlagen, zoals insuline of sulfonylureum, mogen niet tegelijk met empagliflozin worden ingenomen, omdat dit kan leiden tot een te sterke verlaging van de bloedglucose. Gelijktijdig gebruik met diuretica moet ook worden vermeden, aangezien het effect van de diuretica kan worden versterkt.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Een van de meest voorkomende bijwerkingen is een verhoogde incidentie van infecties van de urinewegen. De hypersecretie van glucose leidt tot een suikerrijke urogenitale omgeving, waardoor het risico van urogenitale infecties bij mannelijke en vrouwelijke patiënten toeneemt. Diarree en duizeligheid door verlaging van de bloeddruk zijn ook mogelijke bijwerkingen. In zeldzame gevallen kunnen ook allergische reacties of acuut nierfalen optreden.

Contra-indicaties

Aangezien het werkingsmechanisme afhankelijk is van de renale uitscheiding van glucose, mag empagliflozin niet worden gebruikt bij acuut nierfalen of bij patiënten met een chronische nierziekte. Indien de behandelde persoon aan ketoacidose lijdt, is het gebruik van empagliflozin eveneens gecontra-indiceerd.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code A10BK03
Moleculaire formule C23H27ClO7
Molaire massa (g·mol−1) 450,91
Fysieke toestand solide
CAS-nummer 864070-44-0
PUB-nummer 11949646
Drugbank ID DB09038

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.