Ketorolac

Ketorolac

Basis

Ketorolac is een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID) en is in de handel verkrijgbaar als orale tablet, injecteerbare oplossing, neusspray en oogheelkundige oplossing. Door zijn pijnstillende eigenschappen is het een nuttig pijnbestrijdingsmiddel op vele gebieden, waaronder postoperatieve pijn, reumatoïde artritis, osteoartritis, menstruatiekrampen, hoofdpijn, pijn in de wervelkolom en weke delen en ankyloserende spondylitis. Ketorolac heeft een soortgelijke werkzaamheid als sommige opioïden (bijvoorbeeld morfine) in standaarddoses, waardoor het een zeer effectief geneesmiddel is zonder kans op afhankelijkheid.

Ketorolac werd in 1976 gepatenteerd en in 1989 goedgekeurd voor medisch gebruik.

Geneesmiddelen met Ketorolac

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Acular 0,5%, oogdruppels Ketorolac Euro Registratie Collectief B.V. Kempkens 2200 5465 PR VEGHEL
Acular 0.5%, oogdruppels, oplossing Ketorolac AbbVie B.V. Wegalaan 9 2132 JD HOOFDDORP

Effect

Farmacodynamiek en werkingsmechanisme

Ketorolac is een niet-selectief NSAID en werkt door remming van de twee enzymen COX-1 en COX-2, die normaal verantwoordelijk zijn voor de omzetting van arachidonzuur in prostaglandines. Het COX-1 enzym is constitutief actief en wordt aangetroffen in bloedplaatjes, het maagslijmvlies en het vasculaire endotheel. Het COX-2 enzym speelt een rol bij ontstekingen, pijn en koorts.

Daarom gaat remming van het COX-1 enzym gepaard met een verhoogd risico op bloedingen en maagzweren, terwijl de gewenste ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen gepaard gaan met remming van het COX-2 enzym. Daarom mag ketorolac, ondanks zijn doeltreffendheid bij de pijnbestrijding, niet langdurig worden gebruikt, omdat dit het risico van ernstige bijwerkingen zoals maagdarmbloedingen, maagzweren en perforatie verhoogt.

Farmacokinetiek

Ketorolac wordt snel en volledig geabsorbeerd na orale toediening, met een biologische beschikbaarheid van ongeveer 80% na orale toediening. De maximale plasmaconcentratie wordt 20-60 minuten na toediening bereikt. Meer dan 99% van de dosis wordt gebonden aan plasma-eiwitten in het bloed. Ketorolac wordt gemetaboliseerd door hydroxylering of conjugatie in de lever. De betrokken enzymen zijn voornamelijk CYP2C8 en CYP2C9. Ketorolac wordt voornamelijk via de nieren uitgescheiden: ongeveer 92% van de dosis wordt via de nieren uitgescheiden. De rest wordt uitgescheiden in de feces.

Interacties tussen geneesmiddelen

Probenecid kan de kans op bijwerkingen vergroten wanneer het samen met ketorolac wordt ingenomen. Het risico van gastro-intestinale effecten neemt toe als tegelijkertijd kaliumsupplementen, aspirine, andere NSAID's, corticosteroïden of alcohol worden ingenomen. Het risico op bloedingen neemt toe bij gelijktijdig gebruik van clopidogrel, cefoperazon, valproïnezuur, cefotetan, eptifibatide, tirofiban en ticlopidine. Anticoagulantia en trombolytica verhogen ook de kans op bloedingen.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • Slaperigheid
 • Paresthesias
 • Verlengde bloedingstijd
 • pijn op de injectieplaats
 • Purpura
 • zweten
 • verhoogde traanproductie
 • Oedeem
 • Bleekheid
 • droge mond
 • abnormale smaak
 • plasfrequentie
 • verhoogde leverenzymen
 • jeuk

Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen

Ketorolac is gecontra-indiceerd bij patiënten met een actieve maagzweer, bij patiënten met een recente maagdarmbloeding of perforatie en bij patiënten met een voorgeschiedenis van maagzweer of maagdarmbloeding. Ketorolac mag niet worden gegeven bij een bekende allergie voor de werkzame stof.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code M01AB15, S01BC05
Moleculaire formule C15H13NO3
Molaire massa (g·mol−1) 255,27
Fysieke toestand solide
Dichtheid (g·cm−3) 1,33
Smeltpunt (°C) 160,5
Kookpunt (°C) 493,2
PKS-waarde 3,49
CAS-nummer 74103-06-3
PUB-nummer 3826
Drugbank ID DB00465

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.