Magnesiumcarbonaat

Magnesiumcarbonaat

Basis

Magnesiumcarbonaat is een anorganische verbinding en het magnesiumzout van koolzuur. Het wordt in de geneeskunde gebruikt als een osmotisch laxeermiddel en als een zogenaamd antacidum. In de natuur komt het meestal voor in de vorm van magnesiet.

Effect

Farmacodynamica

De laxerende werking kan worden verklaard door de osmotische werking van magnesiumcarbonaat. Bij orale inname komt de stof in de darm terecht en trekt water uit de omliggende weefsels in de darm. Hierdoor neemt het volume van de darminhoud toe en worden bepaalde zenuwen in de darmwand geactiveerd. Dit brengt uiteindelijk de stoelgang op gang.

De werking als maagzuurremmer is te danken aan de basische eigenschappen van het carbonaatanion in de verbinding. Na inname komt het zout in de maag terecht en lost het op in zijn bestanddelen, magnesium2+ en CO32-. Deze binden de Cl- en H+ ionen van het zoutzuur en neutraliseren zo het maagzuur. Dit verhoogt de pH-waarde van de maaginhoud binnen enkele minuten. Dit leidt tot verlichting van zuurgerelateerde klachten zoals brandend maagzuur.

Farmacokinetiek

Ongeveer 40-60% van het magnesium wordt geabsorbeerd na orale toediening. Het absorptiepercentage neemt af met toenemende dosis. 30% van het geabsorbeerde magnesium is gebonden aan plasma-eiwitten. Magnesium wordt onveranderd via de nieren uitgescheiden. De halfwaardetijd is ongeveer 27 uur. De maximale magnesiumklaring is recht evenredig met de creatinineklaring.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Bij overdosering schaadt magnesium de neuromusculaire transmissie, wat zwakte en hypoflexie veroorzaakt.


Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code A02AA01, A06AD01, A12CC11
Moleculaire formule MgCO3
Molaire massa (g·mol−1) 84,31
Fysieke toestand solide
Dichtheid (g·cm−3) 2,96
Smeltpunt (°C) > 350
CAS-nummer 546-93-0
PUB-nummer 11029
Drugbank ID DB09481

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.