Sulfamethoxazol

Sulfamethoxazol

Basis

Sulfamethoxazol is een geneesmiddel uit de groep van de antibiotica. Het wordt gebruikt bij bacteriële infecties zoals urineweginfecties, bronchitis en prostatitis en is werkzaam tegen zowel gramnegatieve als positieve bacteriën.

Effect

Farmacodynamica

Sulfamethoxazol is een sulfonamide die de bacteriële dihydrofolinezuursynthese remt door zijn structurele gelijkenis met een endogeen substraat, para-aminobenzoëzuur (PABA). De meeste bacteriën voorzien in hun behoefte aan foliumzuur door het te synthetiseren uit PABA. Sulfamethoxazol remt op concurrerende wijze dihydropteroate synthase, het enzym dat verantwoordelijk is voor de bacteriële omzetting van PABA in dihydrofolinezuur. Remming van deze route verhindert de synthese van tetrahydrofolaat en uiteindelijk de synthese van bacteriële purines en DNA, hetgeen resulteert in een bacteriostatisch effect.

Farmacokinetica

Sulfamethoxazol wordt na orale toediening snel geabsorbeerd en heeft een biologische beschikbaarheid van 85-90 %. Sulfamethoxazol is voor ongeveer 70 % gebonden aan plasma-eiwitten, voornamelijk aan albumine. De stofwisseling vindt plaats in de lever. De uitscheiding gebeurt hoofdzakelijk door glomerulaire filtratie en tubulaire secretie in de nieren. Ongeveer 84,5% van een enkele orale dosis sulfamethoxazol wordt normaal gesproken binnen 72 uur in de urine teruggevonden. De gemiddelde serumhalfwaardetijd van sulfamethoxazol is 10 uur en kan verhoogd zijn bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie.

Toxiciteit

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van sulfamethoxazol zijn maagdarmstoornissen (misselijkheid, braken, verlies van eetlust) en allergische huidreacties (zoals huiduitslag en urticaria).

In zeldzame gevallen treden ernstige bijwerkingen op. Daartoe behoren het syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse, fulminante levernecrose, agranulocytose, aplastische anemie en andere bloeddyscrasieën.

Bij het gebruik van sulfonamiden bestaat de kans op ernstige allergische reacties.

Toxicologische gegevens

LD50 (muis, oraal): 2300 mg-kg-1

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code J01EC01
Moleculaire formule C10H11N3O3S
Molaire massa (g·mol−1) 253,28
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 167
PKS-waarde 5,6
CAS-nummer 723-46-6
PUB-nummer 5329
Drugbank ID DB01015

Bronnen

  • Drugbank
  • PubChem
  • Aktories, Förstermann, Hofmann, Starke: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Elsvier, 2017

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.