Acute middenoorontsteking (otitis media acuta)

Acute middenoorontsteking (otitis media acuta)
Internationale classificatie (ICD) H66.9

Basis

Vooral kleine kinderen zeuren vaak zonder dat je kunt vaststellen wat er echt mis is. Dan huilen ze, hangen de hele tijd aan de jas en willen de hele tijd aandacht. De oorzaken van dit gedrag zijn zeer divers. Van honger en een slecht humeur tot buikpijn, koorts of kiespijn, alles is mogelijk. De meeste kinderen worden vroeg of laat ook ziek met een acute middenoorontsteking, otitis media acuta in de vakterm.

Maar het is niet zo gemakkelijk om te bepalen of het echt de oren zijn of gewoon een slecht humeur dat de dag bederft. Daarom moet je zelfs op de kleinste tekenen van ziekte letten. Bijvoorbeeld, vaker spelen met het oor of rood worden van de oorschelp kan erop wijzen dat de oren pijn doen. Een vermindering van het gehoor of het liggen aan één oor kan ook wijzen op otitis media.

Oorzaken

Het middenoor is een holte tussen het trommelvlies en het binnenoor die gevuld is met lucht. Het dient om geluid via de gehoorbeentjes van het trommelvlies door te geven aan het binnenoor, waar het eigenlijke gehoororgaan zich bevindt. Om voor voldoende ventilatie te zorgen, is er een verbinding met de neus-keelholte - de buis van Eustachius. Vloeistoffen die in het middenoor worden gevormd, kunnen ook door deze buis weglopen.

De buis van Eustachius als transporteur van pathogenen

Hoewel de verbinding tussen het oor en de mond belangrijk is, heeft zij ook een doorslaggevend nadeel. Ziektekiemen uit de neus-keelholte kunnen in het middenoor terechtkomen en daar een ontsteking veroorzaken. Het middenoor loopt natuurlijk een bijzonder risico bij virale of bacteriële infecties van de bovenste luchtwegen, d.w.z. typische verkoudheden met verkoudheid, keelpijn en hoest.

Gunstige factoren

Sommige kinderen hebben bijzonder vaak last van acute middenoorontsteking. Naast anatomische afwijkingen in de structuur van het middenoor en de structuren er omheen, zijn er ook andere bevorderende factoren. Vergrote keelamandelen bijvoorbeeld kunnen de ontwikkeling van een middenoorontsteking in de hand werken omdat zij de neusademhaling belemmeren en dus ook de ventilatie van het middenoor. Dit leidt tot een ophoping van vocht en ziektekiemen voelen zich vooral thuis op warme, vochtige plaatsen.

Ontsteking van buitenaf

In zeldzame gevallen kunnen ziektekiemen ook vanuit de oorschelp het middenoor binnendringen via een trommelvlies dat niet meer intact is. In dit geval spelen vervuild badwater of een slechte lichamelijke hygiëne een rol bij het ontstaan van otitis media acuta.

Symptomen

De ontsteking veroorzaakt een zwelling in het middenoor. Dit veroorzaakt pijn en een gevoel van druk. Bovendien wordt de overdracht van geluid via de gehoorbeentjes verhinderd, wat tot gehoorverlies leidt.

Plotseling begin en hevige pijn

Otitis media acuta begint heel plotseling met hevige oorpijn. De pijn kan in één oor gevoeld worden, of in beide oren met variërende intensiteit. Het gaat vaak gepaard met koorts en soms met een pulserend suizen in de oren.

Gehoorverlies is een goede indicator

Ouders herkennen acute otitis media vooral aan de aanwezigheid van een meer of minder uitgesproken gehoorverlies. Dit komt omdat het in bijna alle gevallen kan worden opgespoord en vaak duidelijk waarneembaar is.

Als de acute middenoorontsteking voortschrijdt, kan ook het trommelvlies beschadigd raken. Dit leidt vervolgens tot etterige afscheiding uit het oor, waarna koorts en pijn meestal binnen zeer korte tijd verdwijnen.

Diagnose

De diagnose van otitis media acuta wordt hoofdzakelijk gesteld door het afnemen van een anamnese en het onderzoeken van het oor met een otoscoop. Hier wordt een rood worden van het trommelvlies gezien, vooral in het begin. Naarmate de ziekte vordert, worden de bloedvaten zichtbaarder en wordt het trommelvlies dikker.

Kwantificering van gehoorverlies

Daarnaast kunnen soms andere tests worden gedaan, vooral om vast te stellen of er sprake is van gehoorverlies en hoe dit kan worden gekwantificeerd. Deze kunnen dan ook vroege beschadiging van de binnenoorstructuren uitsluiten, die als een vroege complicatie kan optreden.

Afstrijkje van afgescheiden weefsel

In sommige gevallen kan het nuttig zijn een uitstrijkje te nemen wanneer er pus uit het oor lekt, om te bepalen welke ziekteverwekker de middenoorontsteking heeft veroorzaakt en hoe deze het best kan worden behandeld. Dit is vooral belangrijk als de middenoorontsteking langer dan een week aanhoudt.

Therapie

De behandeling van otitis media hangt vooral af van het stadium van de ziekte. Vaak geneest de otitis media spontaan.

Hou de buis van Eustachius open.

Om de verspreiding van de kiem tegen te gaan en zo een middenoorontsteking te voorkomen, kunnen in een zeer vroeg stadium decongestieve neusdruppels worden toegediend en eventueel ook worden ondersteund met het inhaleren van kamilledamp.

En zelfs als er reeds otitis media acuta is opgetreden, moet alles in het werk worden gesteld om de verbinding weer te openen, zodat de ontstekingsafscheiding kan afvloeien en de ontsteking kan genezen. Daarnaast moet natuurlijk ook de pijn onder controle worden gehouden.

Antibiotica voor hardnekkige ontsteking

Als er binnen de eerste 36 tot 48 uur geen verbetering optreedt bij de oorpijn, is het zinvol een antibioticum toe te dienen. Dit moet gedurende ten minste zeven tot tien dagen worden ingenomen, zodat de ziektekiemen die de oorpijn veroorzaken, kunnen worden gedood.

Tympanostomie buisjes voor herhaalde middenoorontstekingen

Kinderen hebben vaak herhaalde acute middenoorontstekingen die binnen een paar dagen overgaan. Als dit echter meerdere malen per jaar en gedurende meerdere jaren voorkomt, of als de ontsteking altijd bijzonder ernstig is, kan een zogenaamd tympanostomiebuisje in het trommelvlies worden ingebracht. Hierdoor kan het middenoor worden geventileerd en het vocht worden afgevoerd.

Geen oordruppels toedienen

Het toedienen van oordruppels, dat vroeger zo populair was, is nu achterhaald, d.w.z. het wordt niet meer gedaan. Zoals de naam al zegt, vindt de ontsteking plaats in het middenoor, dat wil zeggen achter het trommelvlies. Meestal is het trommelvlies nog intact, zodat de werkzame stoffen die met de druppels worden toegediend, de plaats van de infectie helemaal niet bereiken. Alleen als er al etterende afscheiding is, kan het zinvol zijn oordruppels te geven.

Voorspelling

De prognose is zeer goed. Zelfs zonder uitgebreide medicamenteuze behandeling geneest acute otitis media binnen enkele dagen zonder enige secundaire schade te veroorzaken. Maar omdat deze toch mogelijk zijn en vaak voorkomen, vooral als de ontsteking langere tijd aanhoudt, is een medisch onderzoek zeker aan te raden.

Bovendien kunnen frequente middenoorontstekingen leiden tot een permanent verlies van het gehoor. Daarom moet zelfs een kleine verkoudheid goed worden behandeld, zodat de onaangename oorpijn zich niet voordoet.

Advertentie

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.