Chronische leukemie

Chronische leukemie

Basis

Leukemie verwijst naar verschillende vormen van kanker die het bloedvormend systeem aantasten ("bloedkanker"). Alle vormen hebben uit de hand gelopen en zich snel vermenigvuldigende leukocyten (witte bloedcellen). Afhankelijk van het verloop van de ziekte wordt een onderscheid gemaakt tussen acute en chronische leukemie.

Chronische leukemieën worden vaak pas laat herkend, omdat zij zich langzaam en vaak zonder symptomen ontwikkelen. De uit de hand gelopen bloedcellen zijn relatief rijp, in tegenstelling tot de acute variant, die wordt veroorzaakt door onrijpe leukocyten. Chronische leukemie treft volwassenen bijna zonder uitzondering.

De overkoepelende term chronische leukemie kan verder worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen:

Chronische lymfatische leukemie (CLL).

Bij CLL zijn de lymfocyten (een subtype van de witte bloedcellen) niet meer onder controle. Hun functie in een gezond persoon is immuunafweer. Acute lymfatische leukemie (ALL) wordt ook veroorzaakt door lymfocyten, maar de degeneratie treedt op in een vroeger stadium van de ontwikkeling van de cellen.

Chronische lymfatische leukemie is de meest voorkomende vorm van alle leukemieën. Elk jaar lopen 3 op de 100.000 mensen het op. De gemiddelde leeftijd van de getroffenen is 65 jaar.

Tegenwoordig wordt CLL vaak gerekend tot de lymfomen (kwaadaardige veranderingen in het lymfestelsel) omdat ook de lymfeklieren worden aangetast.

Chronische myeloïde leukemie (CML)

De basis voor CML is de ontwikkeling van kankercellen uit bloedstamcellen. De ziekte is verdeeld in 3 stadia: De "chronische fase" ontwikkelt zich langzaam en gaat, indien onbehandeld, over in de "versnellingsfase", die sneller verloopt en gevaarlijker is. Tenslotte treedt de "blast crisis" op, die vergelijkbaar is met acute leukemie.

Chronische myeloïde leukemie is betrekkelijk zeldzaam. Het treft slechts 1 op de 100.000 mensen per jaar. De meeste patiënten zijn van middelbare leeftijd.

Oorzaken

Waarom leukemie precies ontstaat is nog steeds grotendeels onduidelijk. Deskundigen zijn het echter eens over de factoren die het risico op het ontwikkelen van de ziekte verhogen. Dit zijn, bijvoorbeeld:

  • Genetische factoren
  • Ioniserende straling (b.v. radioactiviteit)
  • Chemische stoffen (b.v. benzeen)
  • Pesticiden (beschadigen bloedvormend beenmerg)
  • Bestraling en chemotherapie (als behandeling voor een andere kanker)
  • Medicatie (bv. jarenlang ingenomen immunosuppressiva, die het immuunsysteem van het lichaam onderdrukken)

Voorspelling

De vooruitzichten op herstel van een chronische vorm van leukemie hangen van verschillende factoren af. Het type en het stadium van de ziekte zijn bijzonder bepalend.

In het algemeen zijn de kansen beter naarmate de ziekte eerder wordt ontdekt en behandeld.

Met medicatie kan chronische leukemie over een langere periode onder controle worden gehouden. Tot dusver kan CML alleen worden genezen met behulp van een stamcel- of beenmergtransplantatie.

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Danilo Glisic

Danilo Glisic
Schrijver

Als student biologie en wiskunde is hij gepassioneerd door het schrijven van tijdschriftartikelen over actuele medische onderwerpen. Door zijn affiniteit met getallen, gegevens en feiten richt hij zich op het beschrijven van relevante klinische onderzoeksresultaten.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.