Helpt Atogepant migraine voorkomen?

Shot van jonge man met hoofdpijn en een glas water in zijn hand

Ongeveer 10 miljoen mensen in Duitsland hebben last van hoofdpijnaanvallen. Profylaxe en acute behandeling zijn van groot belang en evolueren voortdurend. In een huidige studie werd de werkzame stof Atogepant getest op zijn doeltreffendheid bij het voorkomen van migraineaanvallen.

Shot van jonge man met hoofdpijn en een glas water in zijn hand

fizkes / iStock

Migraine

Migraine is een chronische aandoening die patiënten volledig uitschakelt. De terugkerende hoofdpijnaanvallen gaan gepaard met andere kwalen zoals duizeligheid, misselijkheid, braken, gevoeligheid voor licht en geluid. De matige tot ernstige pijn neemt toe bij fysieke inspanning. Ongeveer 15% van de migrainepatiënten lijdt aan migraine met aura. Er treden dan neurologische symptomen op, meestal visueel, die leiden tot een verspreid flikkerend scotoom in het gezichtsveld. De aura treedt meestal op vóór de aanval en kan 15 tot 60 minuten duren.

Het ziekteproces en de oorzaken van migraine worden nog niet volledig begrepen. Erfelijke factoren, hormonale balans en bepaalde triggers zoals paniek, stress of weersomstandigheden kunnen oorzakelijke factoren zijn. Het verloop van de aanvallen wordt verdeeld in episodisch en chronisch verloop. Bij een chronisch beloop heeft de patiënt gedurende meer dan drie maanden op meer dan 15 dagen per maand hoofdpijnaanvallen. De hoofdpijnaanvallen moeten ook voldoen aan de criteria van de IHS-classificatie om als migraine te worden beschouwd. Vaak gaat chronische migraine gepaard met een depressie of een angststoornis. Deze kunnen echter ook worden bevorderd door medicijnen tegen acute hoofdpijn, en daarom mogen ze niet vaker dan 10 dagen per maand worden ingenomen. Bij typische migraine met onopvallende klinische bevindingen is geen verdere diagnose nodig.

Hoofdpijnaanvallen worden meestal behandeld in de eerstelijnszorg, dus het is belangrijk dat zowel behandeling als preventie daar plaatsvinden. De therapie is erop gericht de frequentie, de duur en de ernst van de migraineaanvallen te verminderen, met orale medicatie en injecties. Voor injecties zijn speciaal CGPR-gerichte monoklonale antilichamen ontwikkeld. Deze zijn effectief gebleken en worden goed verdragen, maar patiënten geven meestal de voorkeur aan orale therapie. Voor de acute behandeling worden pijnstillers, anti-emetica en triptanen gebruikt voor zeer ernstige migraineaanvallen. Bètablokkers, flunarizine, topiramaat en CGRP-antilichamen worden voorgeschreven als profylaxe. Wegens gebrek aan doeltreffendheid en/of intolerantie staakt echter ongeveer 75% van de patiënten deze behandeling. Naast medicamenteuze behandelingen worden ook niet-medicamenteuze therapieën gebruikt. Deze omvatten regelmatige duursporten, regelmatige ontspanningstechnieken en een regelmatige dagelijkse routine en levensritme.

Atogepant

Atogepant is een oraal geneesmiddel dat pas onlangs is goedgekeurd voor gebruik in de VS. Doseringen variëren en worden bepaald door de behandelend arts. Atogepant is onderzocht in een fase 2b/ 3-studie en in een fase 3-studie (ADVANCE) bij migraine. De deelnemers aan de proeven namen het geneesmiddel eenmaal daags in, wat aanzienlijk bijdroeg tot een vermindering van de gemiddelde maandelijkse migraineaanvallen. Atogepant werd goed verdragen zonder veiligheidsproblemen. Het percentage deelnemers dat behandelingsgerelateerde bijwerkingen rapporteerde was vergelijkbaar tussen de groepen, en de meest gemelde bijwerkingen waren constipatie en misselijkheid, vergeleken met 0,5% voor constipatie en 1,8% voor misselijkheid in de placebogroep.

Dokter geeft patiënten een tablet in de hand

thodonal / iStock

Studiemethode

De secundaire analyse gepubliceerd in JAMA Network gebruikte gegevens van de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 3 ADVANCE-studie, die werd uitgevoerd van 14 december 2018 tot 19 juni 2020. De reden voor de secundaire analyse kwam voort uit de conclusie van recente reviews en standpuntbepalingen dat de behandeling van migraine zich moet richten op de eerstelijnszorg. Migrainepatiënten hebben een preventieve behandeling nodig die doeltreffend is, goed wordt verdragen en specifiek is voor migraine. Het doel was de respons van migrainepatiënten op Atogepant te onderzoeken. De resultaten werden gemeten aan de hand van de gemiddelde maandelijkse migrainedagen en hoe deze in aantal veranderden.

902 volwassenen met 4 tot 14 migraineaanvallen per maand namen deel. Zij werden verdeeld in de volgende groepen: drie groepen die dagelijks 10, 30 of 60 mg Atogepant kregen en één groep die dagelijks een placebo kreeg. De proefpersonen kregen de dagelijkse dosis in een verhouding van 1:1:1 gedurende een periode van 12 weken. In elke doseringsgroep verminderde het geneesmiddel het gemiddelde aantal maandelijkse migrainedagen.

De respons op de behandeling werd vervolgens geanalyseerd en geëvalueerd. Het responspercentage is de vermindering van het gemiddelde aantal dagen per maand dat de deelnemers migraineaanvallen hebben. Dit werd onderverdeeld in 25% of meer verandering in gemiddelde maandelijkse hoofdpijndagen, 50% of meer, 75% of meer en 100% vermindering van het aantal maandelijkse hoofdpijndagen.

Resultaten

In de groep van 10 mg (n = 214) verminderde 73,4% van de deelnemers de gemiddelde maandelijkse migrainedagen met 25% of meer. Bij 55,6% van de deelnemers namen de gemiddelde dagen met 50% af. 30,4% van de deelnemers meldde een vermindering van 75% en 7,9% van de deelnemers verminderde het aantal migrainedagen met 100%.

In de groep van 30 mg (n = 223) verminderde 77,1% van de proefpersonen het aantal maandelijkse migrainedagen met 25%. Bij 58,7% van de deelnemers daalde het aantal dagen met 50%. 29,6% van de deelnemers meldde een vermindering van 75% en 4,9% van de proefpersonen documenteerde een vermindering van 100% van de maandelijkse migrainedagen.

In de groep van 60 mg (n = 222) verminderde 81,1% van de deelnemers de gemiddelde maandelijkse migrainedagen met 25% of meer. Bij 50,8% van de deelnemers werden de gemiddelde dagen met 50% verminderd. Bij 37,8% van de deelnemers nam het aantal migrainedagen met 75% af en bij 7,7% van de deelnemers met 100%.

In de placebogroep (n = 214) had 58,9% van de proefpersonen een vermindering van 25% van het aantal maandelijkse migrainedagen. 29,0% van de deelnemers meldde een vermindering van het aantal dagen met 50%. 10,7% van de deelnemers meldde een vermindering van 75% en 0,9% van de proefpersonen verminderde de maandelijkse migrainedagen met 100%.

De respons op orale behandeling was duidelijk in de eerste vier weken en nam na verloop van tijd toe, wat duidt op een vroege en aanhoudende respons. Deze gegevens suggereren dat een behandelingsperiode van 12 weken voldoende kan zijn om een respons op het geneesmiddel vast te stellen. Hogere doses leken de hoogste respons te geven. Dit kan artsen helpen bij het individualiseren van de startdosis. De responspercentages van Atogepant waren consistent met die van andere behandelingen tegen migraine. Uit de door de patiënt gerapporteerde resultaten bleek dat een aanzienlijk deel van de deelnemers zich veel beter voelde en tevreden was met de behandeling.

De responspercentages werden geanalyseerd voor een reeks drempels en tijdsperioden, waardoor verschillende niveaus van respons op de behandeling op verschillende tijdstippen konden worden vastgesteld. Bovendien begon de follow-up-periode al in week 1, zodat de werkzaamheid van Atogepant zo vroeg mogelijk kon worden beoordeeld. Het risico van vals-positieve resultaten moet als laag worden beschouwd, aangezien de meeste waarnemingen statistisch significante verschillen vertoonden. De studie heeft ook enkele beperkingen, waaronder het feit dat slechts 50% van de responderpercentages vooraf gespecificeerde uitkomsten waren, gecontroleerd voor α-fout.

Conclusie

Atogepant bleek bij alle onderzochte doses na de eerste 4 weken behandeling een doeltreffend en verdraagbaar middel tegen migraine te zijn en verschilde significant van de placeborespons. Een hogere dosis werd in verband gebracht met meer proefpersonen die een vermindering van het gemiddelde aantal maandelijkse migrainedagen ondervonden. Deze bevindingen kunnen helpen bij het bepalen van de begindosis bij een medische behandeling. Het valt nog te bezien wanneer Atogepant in de Europese landen zal worden goedgekeurd.

Ziekten opgenomen in het artikel

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.

Olivia Malvani

Olivia Malvani
Schrijver

Als studente voedingswetenschappen schrijft zij tijdschriftartikelen over actuele medisch-farmaceutische onderwerpen en combineert deze met haar persoonlijke belangstelling voor preventieve voeding en gezondheidsbevordering.

Laatste update

27.10.2022

Delen

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über Medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.