Acetazolamide

Acetazolamide

Basis

Acetazolamide is een geneesmiddel uit de groep van de koolzuuranhydraseremmers met een breed toepassingsgebied. De belangrijkste indicatie is de behandeling van glaucoom. Het kan op lange termijn worden gebruikt voor de behandeling van openhoekglaucoom en op korte termijn voor de behandeling van acuut hoekafsluitingsglaucoom totdat een operatie kan worden uitgevoerd.

Andere indicaties zijn:

 • Epilepsie
 • hoogteziekte
 • periodieke verlamming
 • idiopathische intracraniële hypertensie (verhoogde intracraniële druk met onduidelijke oorzaak)
 • alkalinisatie van de urine
 • oedeem bij hartfalen

Het wordt ingenomen via de mond of als injectie in een ader. Acetazolamide wordt sinds 1952 in de geneeskunde gebruikt. Het staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Geneesmiddelen met Acetazolamide

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Diamox, tabletten 250 mg Acetazolamide Amdipharm Limited Temple Chambers
Diamox parenteraal 500 mg, poeder voor injectievloeistof Acetazolamide Mercury
Acetazolamide Sandoz 250, tabletten 250 mg Acetazolamide Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Effect

Farmacodynamica

Acetazolamide is een geneesmiddel dat het enzym koolzuuranhydrase remt. Carboanhydrase zet water enCO2 om in koolzuur, dat vervolgens bicarbonaat vormt. Deze reactie speelt een belangrijke rol bij het handhaven van het zuur-base-evenwicht in het organisme. Koolzuuranhydrase komt voor in rode bloedcellen en vele andere weefsels, zoals de hersenen, de ogen en de nieren.

Bij de behandeling van glaucoom wordt de intraoculaire druk verlaagd door het oculaire vocht en de osmolaliteit te verminderen. Dit verlicht de symptomen aanzienlijk. Het anticonvulsieve effect wordt toegeschreven aan een verlaging van de intracraniële druk. De diuretische werking hangt af van de remming van koolzuuranhydrase in de nieren, waardoor er minder waterstofionen beschikbaar zijn voor actief transport in het lumen van de niertubuli. Dit resulteert in alkalische urine en een verhoogde uitscheiding van bicarbonaat, natrium, kalium en water.

Farmacokinetiek

De plasma-eiwitbinding is ongeveer 98%. Ongeveer 90 % van de stof wordt in de urine uitgescheiden. De eliminatiehalfwaardetijd ligt tussen 3 en 9 uur.

Interacties

Geneesmiddelen waarmee interacties kunnen optreden zijn:

 • Amfetaminen (verhoging van de pH in de urine vermindert de klaring van amfetaminen).
 • Carboanhydrase-remmers (mogelijk additief effect en toename van het potentieel aan bijwerkingen)
 • Ciclosporine (plasmaspiegels van ciclosporine kunnen verhoogd zijn)
 • Antifolaten zoals trimethoprim, methotrexaat, pemetrexed en raltitrexed.
 • Orale antidiabetica (acetazolamide kan de bloedglucosespiegel zowel verhogen als verlagen).
 • Lithium (de uitscheiding van lithium wordt verhoogd, waardoor het therapeutisch effect afneemt).
 • Fenytoïne (de uitscheiding van fenytoïne wordt verminderd, waardoor het toxiciteitspotentieel toeneemt)
 • Primidon (verlaagde plasmaspiegels van primidon, waardoor het anticonvulsieve effect afnam)
 • Kinidine (verminderde urine-uitscheiding van kinidine, waardoor het toxiciteitspotentieel toeneemt)
 • Salicylaten (potentieel voor ernstige toxiciteit)
 • Natriumbicarbonaat (risico op vorming van nierstenen)
 • Antistollingsmiddelen, hartglycosiden, kunnen in hun effect worden versterkt door acetazolamide

Toxiciteit

Bijwerkingen

Veel voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Gevoelloosheid
 • Gerinkel in de oren
 • Verlies van eetlust
 • Braken
 • Slaperigheid
 • Verlaagd libido
 • Bittere of metaalachtige smaak
 • Misselijkheid
 • Buikkrampen
 • Diarree
 • Zwarte krukken
 • Polyurie
 • Nierstenen
 • Metabole acidose
 • Elektrolytische veranderingen

Contra-indicaties

 • Overgevoeligheid voor acetazolamide
 • Hyperchloraemische acidose
 • Hypokaliëmie (tekort aan kalium in het bloed)
 • Hyponatriëmie (tekort aan natrium in het bloed)
 • Bijnierinsufficiëntie
 • Verminderde nierfunctie
 • Uitgebreide leverziekte of verminderde leverfunctie, inclusief cirrose, vanwege het risico op het ontwikkelen van leverencefalopathie.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code S01EC01
Moleculaire formule C4H6N4O3S2
Molaire massa (g·mol−1) 222,25
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 260,5
PKS-waarde 7,2
CAS-nummer 59-66-5
PUB-nummer 1986
Drugbank ID DB00819

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.