Bupropion

Bupropion

Basis

Bupropion is een atypisch antidepressivum dat voornamelijk wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve stoornissen en ter ondersteuning van het stoppen met roken. Het wordt ook gebruikt als aanvullende behandeling bij "onvolledige respons" op het eerstelijns antidepressivum.

Bupropion werd in 1969 uitgevonden door Nariman Mehta, die bij het bedrijf Burroughs Wellcome werkte. Het werd voor het eerst goedgekeurd voor medisch gebruik in de Verenigde Staten in 1985. Het staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Effect

Farmacodynamiek en werkingsmechanisme

Bupropion is een noradrenaline/dopamine heropnameremmer die zijn farmacologische werking uitoefent door een zwakke remming van de enzymen die betrokken zijn bij de opname van de neurotransmitters noradrenaline en dopamine uit de synaptische spleet, waardoor hun werkingsduur binnen de neuronale synaps en de downstream effecten van deze neurotransmitters worden verlengd.

Bij gebruik als middel om te stoppen met roken beïnvloedt bupropion, door de heropname van dopamine te remmen, het beloningssysteem in de hersenen. Bovendien lijkt het een licht antagonistisch effect te hebben op de nicotinische acetylcholinerge receptor (AChR). Dit verzwakt het algemene effect van nicotine en vermindert het verlangen om te roken.

Vanuit chemisch oogpunt is bupropion niet verwant aan tricyclische, tetracyclische, selectieve serotonineheropnameremmers of andere bekende antidepressiva. Daarom wordt het ingedeeld bij de groep "atypische antidepressiva". Het heeft geen klinisch relevante serotonerge effecten en ook geen effecten op histamine- of adrenalinereceptoren. Het gebrek aan activiteit op deze receptoren leidt tot een beter verdraagbaar bijwerkingenprofiel; in vergelijking met SSRI's of TCA's veroorzaakt bupropion bijvoorbeeld minder seksuele bijwerkingen, sedatie of gewichtstoename.

Farmacokinetiek

Na orale toediening wordt bupropion snel en volledig geabsorbeerd en bereikt de maximale bloedplasmaconcentratie na 1,5 uur. Formuleringen met verlengde afgifte vertragen de tijd tot de maximale geneesmiddelconcentratie tot 3-5 uur. De absolute biologische beschikbaarheid van bupropion is niet precies bekend, maar wordt relatief laag geschat op 5-20% vanwege het zeer sterke first-pass effect.

Bupropion wordt in het lichaam via verschillende wegen gemetaboliseerd. De oxidatieve route loopt via de cytochroom P450-isozymes CYP2B6 en CYP2C19. De reductieve route leidt via het enzym 11β-hydroxysteroïde dehydrogenase type 1 in de lever en het enzym AKR7A2/AKR7A3 in de darm tot de respectieve afbraakproducten. Sommige metabolieten van bupropion zijn ook farmacologisch actief en dragen bij tot de werking van de stof. Bupropion wordt bijna volledig gemetaboliseerd en uitgescheiden in de urine en de ontlasting.

Interacties tussen geneesmiddelen

Geneesmiddeleninteracties zijn mogelijk met CYP2B6-remmers: hieronder vallen geneesmiddelen als paroxetine, sertraline, norfluoxetine, diazepam, clopidogrel en orfenadrine. Gelijktijdig gebruik leidt tot een verhoging van de bloedconcentratie van bupropion. Gelijktijdig gebruik met CYP2B6-inductoren zoals carbamazepine, clotrimazol, rifampicine, ritonavir, sint-janskruid en fenobarbital zal naar verwachting leiden tot lagere niveaus van bupropion en een verminderd effect. Bupropion en zijn metabolieten zijn remmers van CYP2D6. Dit kan leiden tot interacties met stoffen die door dit enzym worden afgebroken.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Bupropion heeft verschillende eigenschappen die het onderscheiden van andere antidepressiva: Het veroorzaakt meestal geen seksuele disfunctie en het gaat niet gepaard met gewichtstoename en slaperigheid. Aan bupropion is echter een veel hoger risico van aanvallen verbonden dan aan veel andere antidepressiva, dus uiterste voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van aanvallen.

Meer voorkomende bupropion bijwerkingen zijn:

 • droge mond
 • keelpijn
 • neusverstopping
 • rinkelende oren
 • wazig zicht
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Maagpijn
 • Verlies van eetlust
 • constipatie
 • Slaapproblemen
 • Schuddend
 • Zweten
 • angst en nervositeit
 • snelle hartslag
 • verwarring
 • rusteloosheid
 • agressiviteit
 • uitslag
 • gewichtsverlies
 • toegenomen urineren
 • hoofdpijn en duizeligheid
 • spier- of gewrichtspijn

Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen

Bupropion mag niet worden ingenomen als u een bekende allergie heeft of als de volgende aandoeningen bestaan:

 • epilepsie
 • Een eetstoornis zoals anorexia of boulimia.
 • Na stopzetting van de behandeling met kalmerende middelen zoals Xanax of anti-epileptica
 • In cold turkey afkicken van alcohol
 • MAO-remmer therapie

Na behandeling met MAO-remmers moet een interval van ten minste 14 dagen in acht worden genomen alvorens bupropion in te nemen. Er kan een gevaarlijke interactie ontstaan. MAO-remmers omvatten de geneesmiddelen: Isocarboxazid, Linezolid, Fenelzine, Rasagiline, Selegiline en Tranylcypromine.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code N06AX12, N07BA02
Moleculaire formule C13H18ClNO
Molaire massa (g·mol−1) 239,74
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 233–234
PKS-waarde 8.35
CAS-nummer 34911-55-2
PUB-nummer 444
Drugbank ID DB01156

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Medicijnen die Bupropion bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.