Chlortalidon

Chlortalidon

Basis

Chlorthalidon is een werkzame stof die behoort tot de klasse van de thiazidediuretica. Deze worden gebruikt om overtollig water uit het lichaam te spoelen. Het wordt alleen of in combinatie met andere antihypertensiva gebruikt. De belangrijkste indicaties voor de stof zijn:

 • Hoge bloeddruk
 • Oedeem
 • Hartfalen
 • Ondersteuning bij terugkerende urineweginfecties bij vrouwen

De werkzame stof wordt oraal ingenomen in de vorm van een tablet. Chorlthalidon werd in 1960 voor het eerst op de markt gebracht door Geigy (nu Novartis) en staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO.

Effect

Farmacodynamiek en werkingsmechanisme

Chlorthalidon werkt door binding aan het Na+/Cl- symporter-kanaal in de niertubuli, waardoor de reabsorptie van natrium en chloride wordt geblokkeerd en de ionen in de urine worden uitgescheiden. Door het osmotische effect wordt ook het water meer weggespoeld. Deze verhoogde uitscheiding van vocht leidt tot een vermindering van het bloedvolume en dus tot een verlaging van de bloeddruk.

Farmacokinetiek

Chlorthalidon wordt geabsorbeerd via het maagdarmkanaal na perorale toediening en wordt snel geabsorbeerd. Het concentreert zich meer in de erytrocyten en diffundeert daaruit slechts langzaam terug in het serum, waardoor het een relatief groot distributievolume heeft. Ongeveer 75% van het geneesmiddel is gebonden aan plasma-eiwitten, waarvan 58% aan albumine. Ongeveer 50% van de toegediende dosis wordt onveranderd via de nieren uitgescheiden. De andere helft wordt door de lever gemetaboliseerd en ook door de nieren uitgescheiden. De halfwaardetijd is ongeveer 40-50 uur.

Interacties tussen geneesmiddelen

Er zijn een aantal interacties waarmee rekening moet worden gehouden bij het gebruik van chloortalidon. Het kan bijvoorbeeld de werking van insuline en andere antidiabetica verminderen en de uitscheiding van lithium vertragen, waardoor het risico op bijwerkingen kan toenemen vanwege het lage therapeutische bereik. In dat geval moet de dosis worden aangepast.

Ook moet aandacht worden besteed aan het synergetisch effect van het geneesmiddel in combinatie met andere antihypertensiva. Gezamenlijk gebruik, indien onbedoeld, kan leiden tot overmatige bloeddrukverlaging en daarmee gepaard gaande symptomen.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan chlortalidon bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

 • Vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • spierzwakte
 • Misselijkheid
 • Constipatie
 • Hypokaliëmie
 • Hyponatriëmie
 • Hypercalciëmie
 • Hyperurikemie
 • Gewichtstoename
 • Verhoogd risico op jicht

In zeldzame gevallen kunnen ook allergische reacties of de ontwikkeling van pancreatitis optreden.

Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen

Chlorthalidon is gecontra-indiceerd bij patiënten met nierfalen, dehydratie, hypokaliëmie en bij zwangere vrouwen. Het mag ook niet worden ingenomen door patiënten die overgevoelig zijn voor de werkzame stof of voor andere thiazidediuretica.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code C03BA04
Moleculaire formule C14H11ClN2O4S
Molaire massa (g·mol−1) 338,77
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 224–226
CAS-nummer 77-36-1
PUB-nummer 2732
Drugbank ID DB00310

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.