Piperacilline

Piperacilline

Basis

Piperacilline is een breedspectrum β-lactam antibioticum uit de ureidopenicilline-klasse. De chemische structuur van piperacilline en andere ureidopenicillines bevat een polaire zijketen die de penetratie in Gram-negatieve bacteriën verhoogt en de gevoeligheid voor splitsing door Gram-negatieve beta-lactamase enzymen vermindert. Deze eigenschappen zorgen voor activiteit tegen de belangrijke ziekenhuispathogeen Pseudomonas aeruginosa. Daarom wordt piperacilline ook wel "anti-Pseudomonas penicilline" genoemd. Piperacilline wordt bijna uitsluitend gebruikt in combinatie met de beta-lactamaseremmer tazobactam om ernstige ziekenhuisinfecties te behandelen.

Effect

Farmacodynamica

Door zich te binden aan specifieke penicilline-bindende proteïnen (PBP's) in de bacteriële celwand remt piperacilline de derde en laatste fase van de bacteriële celwandsynthese. De cellyse (ontbinding van de cel) wordt dan bewerkstelligd door bacteriële celwandenzymen, ook autolysines genoemd. Dit stopt de vermenigvuldiging van de bacterie en vernietigt de ziekteverwekker.

Farmacokinetica

Piperacilline wordt niet oraal geabsorbeerd en moet daarom via intraveneuze of intramusculaire injectie worden toegediend. Het wordt grotendeels niet gemetaboliseerd en wordt onveranderd door de nieren uitgescheiden. De halfwaardetijd ligt tussen 30 en 70 minuten.

Interacties

Sommige verbindingen die de bactericide werking van piperacilline kunnen verstoren zijn chlooramfenicol, macroliden en sulfonamiden.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Vaak voorkomende bijwerkingen bij toediening van piperacillin-tazobactam zijn:

  • Gastro-intestinaal: constipatie, diarree, misselijkheid, braken.
  • Dermatologisch: erytheem, pijn, flebitis, huiduitslag
  • Neurologisch: hoofdpijn, slapeloosheid

Langdurige behandeling met piperacilline-tazobactam is in verband gebracht met de mogelijke ontwikkeling van hematologische bijwerkingen, zoals leukopenie (16,3%), neutropenie (10%) en eosinofilie (10%) bij volwassen patiënten.

Toxicologische gegevens

LD50 (rat, oraal): > 10 g-kg-1

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code J01CA12
Moleculaire formule C23H27N5O7S
Molaire massa (g·mol−1) 517,56
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 183–185
CAS-nummer 61477-96-1
PUB-nummer 43672
Drugbank ID DB00319

Bronnen

  • Drugbank
  • PubChem
  • Aktories, Förstermann, Hofmann, Starke: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Elsvier, 2017

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.