Tapentadol

Tapentadol

Basis

Tapentadol is een centraal werkend opioïde analgeticum met een dubbel werkingsmechanisme. Het is niet alleen een agonist van de μ-opioïde receptor, maar werkt ook als een noradrenaline heropnameremmer (NRI). Het kan worden toegediend als een immediate-release formulering (IR) voor de behandeling van acute matige tot ernstige pijn, of als een extended-release formulering (ER) voor de behandeling van chronische pijn of neuropathische pijn.

Tapentadol ontstond eind jaren tachtig als resultaat van een onderzoeksprogramma van Grünenthal. Verschillende derivaten van de stof tramadol werden onderzocht en geoptimaliseerd. Na een samenwerking met het bedrijf Johnson & Johnson, dat de distributie overnam, werd het middel goedgekeurd in 2008 (VS) en 2010 (Europa).

Effect

Farmacodynamica

Tapentadol is een centraal werkend synthetisch pijnstillend middel en NRI (noradrenaline heropnameremmer). Het effect is ongeveer een achttiende van dat van morfine en vergelijkbaar met dat van tramadol. Het bindt voornamelijk aan de μ-opioïde receptor. Het verhoogt ook de concentratie van noradrenaline in de hersenen door zogenaamde heropname-inhibitie. Dit is de reden waarom tapentadol naast zijn pijnstillende werking ook een uitgesproken anxiolytisch en euforisch effect heeft. Het pijnstillende effect treedt gewoonlijk op na ongeveer 30 minuten en houdt 4 tot 6 uur aan.

Farmacokinetiek

Tapentadol is geen prodrug en is dus niet afhankelijk van het metabolisme om zijn therapeutische werking uit te oefenen. Dit maakt het tot een voorkeursgeneesmiddel voor patiënten die niet adequaat reageren op meer gangbare opioïden vanwege hun genetische aanleg (trage metaboliseerders van CYP3A4 en CYP2D6).

De orale biologische beschikbaarheid is ongeveer 32%. Het maximale effect wordt bereikt na ongeveer 1,5 uur. De plasma-eiwitbinding is ongeveer 20% en de eliminatiehalfwaardetijd is ongeveer 4 uur.

Interacties

Combinatie met SSRI's/SNRI's, SRA's en serotoninereceptoragonisten kan leiden tot een mogelijk fataal serotoninesyndroom. De combinatie met MAO-remmers kan ook leiden tot een zogenaamde "adrenerge storm", een gevaarlijk snelle toename van bepaalde neurotransmitters in de hersenen.

Inname van tapentadol samen met kalmerende middelen zoals benzodiazepinen, barbituraten, fenothiazinen en andere opiaten kan leiden tot een verhoogde stoornis, sedatie, ademhalingsdepressie en, in ernstige gevallen, de dood.

De combinatie van tapentadol en alcohol kan leiden tot verhoogde plasmaconcentraties van tapentadol en ademhalingsdepressie veroorzaken. Patiënten mogen daarom nooit alcohol gebruiken tijdens het gebruik van tapentadol.

Een combinatie met anticholinergica moet indien mogelijk worden vermeden, omdat dit kan leiden tot urineretentie en vervolgens tot nierschade.

Toxiciteit

Bijwerkingen

  • Duizeligheid
  • Misselijkheid
  • Braken
  • slaperigheid
  • Hoofdpijn
  • Jeuk
  • Droge mond

Contra-indicaties

Tapentadol is gecontra-indiceerd bij mensen met epilepsie of die anderszins gevoelig zijn voor aanvallen. Het verhoogt de intracraniële druk en mag daarom niet worden gebruikt bij mensen met hoofdletsel, hersentumoren of andere aandoeningen die de intracraniële druk verhogen. Het verhoogt het risico op ademhalingsdepressie en mag daarom niet worden gebruikt bij mensen met astma.

Toxicologische gegevens:

LD50, konijn, oraal: 3200 mg/kg

LD50, rat, oraal: 300 mg/kg

LD50, muis, oraal: 980 mg/kg

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code N02AX06
Moleculaire formule C14H23NO
Molaire massa (g·mol−1) 221,344
Fysieke toestand solide
PKS-waarde 9,34 -10,45
CAS-nummer 175591-23-8
PUB-nummer 9838022
Drugbank ID DB06204

Bronnen

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Medicijnen die Tapentadol bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.