(99mTc)technetium exametazime

(99mTc)technetium exametazime