A. Vogel Belladonna D4

ATC-Code
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Biohorma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Belladonna 04 is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijzeJ. Bij hoge koorts en

plotselinge buikpijn is het verstandig een arts te raadplegen. De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml.

Wanneer mag u A.Vogel Belladonna 04 niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit

homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
A.Vogel Belladonna 04

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u

extra voorzichtig met A.Vogel Belladonna 04 moet

zijn.

Gebruik van A.Vogel Belladonna 04 in
combinatie met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Belladonna 04 liever niet samen

met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór

de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Belladonna 04 tijdens
zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel UW arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Oit homeopathische geneesmiddel bevat ca.

50% alcohol v/v. Oe dosering is zo laag dat naar

ill

verwachting de rijvaardigheid en het vermogen om

machines te gebruiken niet wordt beïnvloed.

Gebruik van A.Vogel Belladonna D4 in combinatie
met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die U zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 5-10 druppels, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken.

In acute gevallen: elk uur 5 druppels, totdat de klachten verminderen (niet langer dan 2 dagen).

Kinderen van 2-6 jaar: 3x daags 1-2 druppels.

Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 3-5 druppels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan UW arts.

Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°) tijdens het druppelen.
Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Belladonna 04 heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Belladonna D4 heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten
A.Vogel Belladonna D4 ín te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Bella-

donna D4 om ZO de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de
behandeling met A.Vogel Belladonna 04 wordt
gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u A.Vogel Belladonna 04? A.Vogel Belladonna D4 buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebrulksdatum

Gebruik A.Vogel Belladonna D4 niet meer na de datum Op de verpakking achter: 'niet gebruiken na

Deze bijsluiter Is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.