Auteur: Biohorma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Bursapastoris Ø is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij menstruatiepijn. De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld. De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml.

WANNEER MAG U A.VOGEL BURSAPASTORIS Ø NIET GEBRUIKEN

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

WANNEER MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN MET A.VOGEL BURSAPASTORIS Ø

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Bursapastoris Ø moet zijn.

GEBRUIK VAN A.VOGEL BURSAPASTORIS Ø IN COMBINATIE MET VOEDSEL MET VOEDSEL EN DRANK

Gebruik A.Vogel Bursapastoris Ø liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

GEBRUIK VAN A.VOGEL BURSAPASTORIS Ø TIJDENS ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES

Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 50% alcohol v/v. De dosering is zo laag dat naar verwachting de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet wordt beïnvloed.

GEBRUIK VAN A.VOGEL BURSAPASTORIS Ø IN COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

VOORZORGEN

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 10 druppels, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Voor gebruik schudden

[logo druppelaar]

Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.

WAT MOET U DOEN WANNEER U TEVEEL VAN A.VOGEL BURSAPASTORIS Ø HEEFT INGENOMEN

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Bursapastoris Ø heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

WAT MOET U DOEN WANNEER U BENT VERGETEN A.VOGEL BURSAPASTORIS Ø IN TE NEMEN

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Bursapastoris Ø om zo de vergeten dosis in te halen.

EFFECTEN DIE U KUNT VERWACHTEN WANNEER DE BEHANDELING MET A.VOGEL BURSAPASTORIS Ø WORDT GESTOPT

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Bursapastoris Ø buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Gebruik A.Vogel Bursapastoris Ø niet meer na de datum op de verpakking achter: ‘niet gebruiken na’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op .... .

logo papier + glasbaklogo [art. nr. + datumcodering]l

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK