Auteur: Biohorma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Chamomilla D4 is een homeopathisch geneesmiddel toegepast bij pijn bij het doorkomen van tanden, koorts bij griep, oorpijn, menstruatiepijn, (incidentele) maagpijn en misselijkheid. De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld. De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 20 ml.

Wanneer mag u A.Vogel Chamomilla D4 niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Chamomilla D4

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Chamomilla D4 moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Chamomilla D4 in combinatie met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Chamomilla D4 liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Chamomilla D4 tijdens zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 50% alcohol v/v. De dosering is zo laag dat naar verwachting de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet wordt beïnvloed.

Gebruik van A.Vogel Chamomilla D4 in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 5-10 druppels, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken.

In acute gevallen: elk uur 5 druppels, tot de klachten verminderen (maximaal 6x per dag).

Bij pijn bij het doorkomen van tanden: kinderen van 2-6 jaar: 3x daags 1-2 druppels. Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 3-5 druppels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

[logo druppelaar]

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Chamomilla D4 heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Chamomilla D4 heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Chamomilla D4 in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Chamomilla D4 om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Chamomilla D4 wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Chamomilla D4 buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Chamomilla D4 niet meer na de datum op de verpakking achter: ‘niet gebruiken na’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op .... .

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK