A. Vogel Cinnabaris D3

A. Vogel Cinnabaris D3

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Cinnabaris D3 is een homeopathisch

geneesmiddel zonder specifieke therapeutische

indicatie toegepast volgens de principes van de

homeopathische geneeswijze.

De tabletten worden verpakt in een potje met een

inhoud van 200 stuks.

Wanneer mag u A.Vogel Cinnabaris DB niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit

homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Cinnabaris DB

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u ex-

tra voorzichtig met A.Vogel Cinnabaris D3 moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Cinnabaris DB in combinatie met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Cinnabaris 03 liever niet samen

met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór

de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Cinnabaris DB tijdens zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt

de rijvaardigheid en het vermogen om machines

te gebruiken niet.

Gebruik van A.Vogel Cinnabaris D3 in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die

U zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 2 tablet- ten, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd. De tabletten goed kauwen en dan met wat water doorslikken.

Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 1 tablet.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Cinnabaris 03 heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van

A.Vogel Cinnabaris D3 heeft ingenomen zijn in het

algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Cinnabaris 03 in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel

Cinnabaris DB om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Cinnabaris 03 wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Cinnabaris DB buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Cinnabaris DB niet meer na de datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012,

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.