Advertentie

Auteur: Biohorma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

wordt het gebruikt?

A.Vogel Crème Arnicaforce® is een homeopathisch

geneesmiddel zonder specifieke therapeutische

indicatie toegepast volgens de principes van de

homeopathische geneeswijze. De crème wordt

verpakt in een tube met een inhoud van 30 gram.

Wanneer mag u A.Vogel Crème Arnicaforce® niet gebruiken

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor Arnica montana en andere composieten.

A.Vogel Crème Arnicaforce® mag uitsluitend gebruikt worden op een intacte huid, dus niet bij open wonden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
A.Vogel Crème Arnicaforce®

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u

extra voorzichtig met A.Vogel Crème Arnicaforce®

moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Crème Arnicaforce® tijdens
zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van A.Vogel Crème Arnicaforce® in
combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die U zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Hoe gebruikt u dit middel?

gebruikt?

Meerdere malen per dag opbrengen en zachtjes inwrijven. De crème kan ook met een kompres op de pijnlijke plek worden toegepast.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de
behandeling met A.Vogel Crème Arnicaforce®
wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

In zeldzame gevallen kan zich een overgevoelig- heidsreactie voordoen in de vorm van een huid- irritatie (jeuken huiduitslag, roodheid). Deze ver- schijnselen verdwijnen gewoonlijk als het gebruik wordt gestaakt. Indien de huidirritatie niet binnen een week over is, wordt geadviseerd een arts te raadplegen. Personen met een dergelijke over- gevoeligheid wordt afgeraden A.Vogel Crème Arnicaforce® (nogmaals) te gebruiken.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Crème Arnicaforce® buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C en na gebruik goed sluiten.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Crème Arnicaforce® niet meer na de datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Il

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK