A. Vogel Creme Echinaforce

A. Vogel Creme Echinaforce

Producent: Biohorma

Toelating: Nederland

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

en waarvoor wordt het gebruikt?

A.Vogel Crème Echinaforce® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. De crème wordt verpakt in een tube met een inhoud van 30 gram.

Meerdere malen per dag naar behoefte opbrengen. Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Crème Echinaforce® wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Crème Echinaforce® buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C en na gebruik goed sluiten.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Crème Echinaforce® niet

meer na de datum op de verpakking achter 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.