Advertentie

Auteur: Biohorma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

en waarvoor wordt het gebruikt?

A.Vogel Crème Echinaforce® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. De crème wordt verpakt in een tube met een inhoud van 30 gram.

Meerdere malen per dag naar behoefte opbrengen. Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de
behandeling met A.Vogel Crème Echinaforce®
wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Crème Echinaforce® buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C en na gebruik goed sluiten.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Crème Echinaforce® niet

meer na de datum op de verpakking achter 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK