A. Vogel Cystoforce blaasformule

A. Vogel Cystoforce blaasformule

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Standaard geneesmiddelen Mens
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 10.01.2017

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als uw arts u heeft verteld dat u nierproblemen Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de component(en), voor planten van de familie v Berendruif (Arctostaphylos uva-ursi) (plantenf Ericaceae) en/of de Rode Zonnehoed (Ech purpurea) (plantenfamilie: Asteraceae (Composita

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Heeft u teveel van dit middel ingenomen?
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering
worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op A.Vogel Cystoforce blaasformule heeft ingenom
met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel zijn in het algemeen geen bijverschijnselen
gebruikt.       verwachten.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines   Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Er zijn geen studies uitgevoerd naar de invloed van dit Wanneer u A.Vogel Cystoforce blaasformule ve
product op de rijvaardigheid en het vermogen om bent in te nemen, neem dan geen extra dosis
machines te bedienen. A.Vogel Cystoforce blaas- wacht tot het eerstvolgende tijdstip. Neem
formule bevat ethanol (alcohol).     dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Laatst bijgewerkt: 25.06.2022

Bron: A. Vogel Cystoforce blaasformule - Bijsluiter

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.