Advertentie

Auteur: Biohorma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij matige koorts en bloedneus (incidenteel). De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld. De tabletten worden verpakt in een potje met een inhoud van 200 stuks.

Wanneer mag u A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Ferrum phosphoricum D6

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 in combinatie met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 tijdens zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 2 tabletten, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd in de mond uiteen laten vallen.

Kinderen van 2-6 jaar: 2x daags 1 tablet.

Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 1 tablet.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Ferrum phosphoricum D6 niet meer na de datum op de verpakking achter: ‘niet gebruiken na’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op .... .

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK