Advertentie

Auteur: Biohorma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Gastronol® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. De tabletten worden verpakt in een potje met een inhoud van 200 stuks.

Wanneer mag u A.Vogel Gastronol® niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
A.Vogel Gastronol®

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u

extra voorzichtig met A.Vogel Gastronol® moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Gastronol® in combinatie
met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Gastronol® liever niet samen met

voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Gastronol® tijdens
zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt

de rijvaardigheid en het vermogen om machines

te gebruiken niet.

Gebruik van A.Vogel Gastronor in combinatie
met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst, informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die U zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3-5x daags 2-3 tabletten, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd in de mond uiteen laten vallen.

Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 1-2 tabletten.

Wat moet u doen wanneer u te veel van
A.Vogel Gastronol® heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Gastronol® heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten
A.Vogel Gastronol® in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel

Gastronol® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de be- handeling met A.Vogel Gastronol® wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Gastronol® buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Gastronol® niet meer na de datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 Juni 2012.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK