A. Vogel Silicea D6

A. Vogel Silicea D6

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Standaard geneesmiddelen Mens
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 26.11.2001

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Silicea D6 is een homeopathisch gene middel zonder specifieke therapeutische indica toegepast volgens de principes van de homeo-

Gebruik van A.Vogel Silicea D6 in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

2 tabletten, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd in de mond uiteen laten vallen en daarna doorslikken.

Kinderen van 2-6 jaar: 2x daags 1 tablet. Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 1 tablet.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Silicea D6 heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering va A.Vogel Silicea D6 heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Silicea D6 in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Silice D6 om zo de vergeten dosis in te halen.Effecten die u kunt verwachten wanneer de be- handeling met A.Vogel Silicea D6 wordt gestopt Er zijn geen effecten te verwachten na het stopp met de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel ge bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerki optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Silicea D6 niet meer na de datu op de verpakking achter: ‘niet gebruiken na’. Na opening van het potje nog 24 maanden houdba Droog bewaren.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2020.

Laatst bijgewerkt: 21.05.2022

Bron: A. Vogel Silicea D6 - Bijsluiter

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.