A. Vogel Thuja D6

A. Vogel Thuja D6

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Thuja D6 is een homeopathisch genees-

middel zonder specifieke therapeutische indicatie

toegepast volgens de principes van de homeopathi-

sche geneeswijze. De druppels worden verpakt in

een flesje met een inhoud van 20 ml.

Wanneer mag u A.Vogel Thuja D6 niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit

homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
A.Vogel Thuja D6

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u

extra voorzichtig met A.Vogel Thuja D6 moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Thuja D6 in combinatie
met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Thuja D6 liever niet samen met

voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de

maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Thuja D6 tijdens
zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 50% alcohol v/v. De dosering is zo laag dat naar

verwachting de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet wordt beïnvloed.

Gebruik van A.Vogel Thuja D6 in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op.- de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 5-10 druppels, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Kinderen van 2-6 jaar: 3x daags 1-2 druppels.

Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 3-5 druppels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan UW arts.

Het flesje schuin houden Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.
(onder een hoek van 45°)  
tijdens het druppelen.  
Wat moet u doen wanneer u te veel van  
A.Vogel Thuja D6 heeft ingenomen  
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van  
A.Vogel Thuja D6 heeft ingenomen zijn in het  
algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.  
Wat moet u doen wanneer u bent vergeten  
A.Vogel Thuja D6 in te nemen  
Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel  
Thuja D6 om zo de vergeten dosis in te halen.  
Effecten die u kunt verwachten wanneer de  
behandeling met A.Vogel Thuja D6 wordt gestopt  
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen  
met de behandeling.  
4. Mogelijke bijwerkingen  
Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen  
bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking  
optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw  
arts of apotheker.  
5. Hoe bewaart u A.Vogel Thuja 06?  
A.Vogel Thuja D6 buiten bereik en zicht van  
kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.  
Uiterste gebruiksdatum  
Gebruik A.Vogel Thuja D6 niet meer na de datum  
op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.  

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.