A. Vogel Thuja ø

Illustratie van A. Vogel Thuja ø
Toelating Nederland
Producent Biohorma
Verdovend Nee

Vergunninghouder

Biohorma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Thuja 0 is een homeopathisch genees-

middel zonder specifieke therapeutische indicatie

toegepast volgens de principes van de homeo-

pathische geneeswijze. De druppels worden

verpakt in een flesje met een inhoud van 20 ml.

Wanneer mag u A.Vogel Thuja 0 niet gebruiken

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor Thuja 0.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
A.Vogel Thuja 0

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u

extra voorzichtig met A.Vogel Thuja 0 moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Thuja 0 in combinatie met voedsel en drank

A.Vogel Thuja 0

NIET INNEMEN

Bij inwendig gebruik is vergiftiging mogelijk.

Gebruik van A.Vogel Thuja 0 in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die U zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders is voorgeschreven, 's morgens en

's avonds de wrat bedruppelen en op laten drogen. Oe omgeving van de wrat eerst met vaseline insmeren.

A.Vogel Thuja 0
NIET INNEMEN

Bij inwendig gebruik is vergiftiging mogelijk.

Voor een optimale werking A.Vogel Thuja 0 enkele weken achtereen blijven gebruiken.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor Thuja 0.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Voor gebruik schudden

Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.

Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°) tijdens het druppelen.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Thuja 0 wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen

met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

In zeldzame gevallen kan er irritatie van de huid rondom de wrat optreden. Indien er bij u

een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u A.Vogel Thuja 0? A.Vogel Thuja 0 buiten bereik en zicht van

kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Thuja 0 niet meer na de datum op de verpakking achten 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Biohorma
Verdovend Nee

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.