Advertentie

Auteur: Meda


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aldara crème kan gebruikt worden voor drie verschillende aandoeningen. Uw arts kan Aldara crème voorschrijven voor de behandeling van:

●Wratten (condylomata acuminata) die zich aan de buitenzijde van de genitalia (geslachtsorganen) en rondom de anus (tussen de billen) bevinden.

●Bij oppervlakkig basaalcelcarcinoom.

Dit is een veel voorkomende en langzaam groeiende vorm van huidkanker waarvan het bijzonder onwaarschijnlijk is dat deze uitzaait naar andere lichaamsdelen. Over het algemeen doet deze aandoening zich voor bij mensen van middelbare leeftijd en bij oudere mensen, in het bijzonder bij patiënten met een lichte huid. De ziekte wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan de zon. Indien basaalcelcarcinoom onbehandeld blijft, kan het misvormingen veroorzaken, met name in het gezicht. Om die reden is het van belang dat de aandoening vroegtijdig ontdekt en behandeld wordt.

●Actinische keratose

Actinische keratosen zijn ruwe plekjes op de huid die overmatig aan de zon is blootgesteld gedurende het leven van de patiënt. De plekken kunnen de kleur van huid hebben, maar ook grijs, roze, rood of bruin kan voorkomen. De plekken kunnen ruw, schilferig, hard, wratachtig, plat of op de huid liggend zijn.

Aldara kan alleen worden gebruikt bij platte actinische keratosen op het gezicht of de hoofdhuid. De patiënt moet een gezond immuunsysteem hebben en de dokter moet hebben bepaald dat Aldara de meest geschikte behandeling voor u is.

Aldara crème helpt het afweersysteem van uw lichaam om natuurlijke stoffen aan te maken die uw basaalcelcarcinoom, actinische keratose of het virus helpen bestrijden dat uw wratten veroorzaakt heeft.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Aldara crème niet:

 • Als u allergisch bent voor imiquimod (het werkzame bestanddeel) of voor één van de andere bestanddelen van Aldara crème.

Kinderen en adolescenten:

 • Gebruik door kinderen en adolescenten wordt niet aanbevolen.

Pas goed op met Aldara crème:

 1. Wanneer u voorheen Aldara crème of andere vergelijkbare middelen ter behandeling hebt gebruikt, moet u dit aan uw arts melden voordat u deze behandeling begint.

o Informeer uw arts wanneer u lijdt aan stoornissen van het immuunsysteem.

o Gebruik Aldara crème pas als het te behandelen gebied genezen is na een eerdere behandeling met geneesmiddelen of een chirurgische ingreep.

o Vermijd contact met de ogen, lippen en neusgaten. Bij contact per ongeluk, verwijder de crème door af te spoelen met water.

o Breng de crème niet inwendig aan.

o Gebruik niet meer crème dan uw arts heeft aanbevolen.

 1. Bedek de behandelde zone niet met pleisters of ander verband nadat u de Aldara crème heeft aangebracht.
 1. Wanneer het behandelde gebied u te veel last bezorgt, dan moet u de crème afwassen met milde zeep en water. Zodra de huidreacties zijn verdwenen, kunt u de behandeling weer hervatten.

o Vertel het uw arts wanneer u een afwijkende bloeduitslagen heeft.

Tengevolge van het werkingsmechanisme van Aldara bestaat de kans dat de crème een bestaande ontsteking in het behandelde gebied verergert.

●Wanneer u behandeld wordt voor genitale wratten neemt u deze aanvullende voorzorgen in acht:

 • Mannen die wratten onder de voorhuid willen behandelen, moeten de voorhuid dagelijks terugtrekken en dit huidgebied wassen. Als de voorhuid niet dagelijks wordt gewassen bestaat kans op vernauwing, een opgezette of dunner wordende voorhuid of wordt het steeds moeilijker om de voorhuid terug te trekken. Als één of meerdere van deze symptomen zich voordoen, dient u de behandeling onmiddellijk te staken en uw arts te waarschuwen.
 • Als u open zweren heeft: Aldara crème niet gebruiken op gebieden van de huid waar zich open zweren bevinden totdat deze zweren genezen zijn.
 • Als u inwendige wratten heeft: Aldara crème niet gebruiken in de urethra (de plasbuis), de vagina (het geboortekanaal), de baarmoederhals (inwendig geslachtsorgaan bij de vrouw) of ergens in de anus.

Indien u, door een ziekte of door de geneesmiddelen die u gebruikt, ernstige problemen met uw immuunsysteem heeft, mag u slechts één behandeling met Aldara crème ondergaan

Indien u denkt dat dit bij u het geval is, raadpleeg uw arts.

Als u HIV-positief bent, moet u dit aan uw arts melden aangezien aangetoond is, dat Aldara crème bij deze patiënten minder doeltreffend is.

Als U beslist om seksuele relaties te hebben terwijl U nog altijd wratten hebt, breng de Aldara crème dan aan na de seksuele activiteit - en niet ervoor -. Aldara crème kan condooms en pessaria aantasten, daarom mag de crème niet aanwezig blijven tijdens de seksuele activiteit. Onthoud wel dat Aldara crème niet beschermt tegen het eventueel doorgeven van de besmetting van HIV of andere seksueel overdraagbare aandoeningen aan iemand anders.

● Indien u behandeld wordt voor basaalcelcarcinoom, of actinische keratose, neemt u deze aanvullende voorzorgen in acht:

Ga niet onder de hoogtezon of onder een zonnebank en vermijd het zonlicht zoveel mogelijk tijdens de behandeling met Aldara crème. Draag beschermende kleding en een hoed met een brede rand wanneer u buiten bent.

Tijdens het gebruik van Aldara crème en totdat genezing is opgetreden, zal het te behandelen gebied er merkbaar anders uitzien dan de normale huid.

Gebruik met andere geneesmiddelen:

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er zijn geen geneesmiddelen bekend die onverenigbaar zijn met Aldara crème.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

U dient uw arts op de hoogte te stellen als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Uw arts zal de risico's en voordelen van het gebruik van Aldara crème tijdens de zwangerschap met u bespreken.De resultaten van dierproeven wijzen niet op een direct of indirect schadelijk effect tijdens de zwangerschap.

Geef tijdens het gebruik van Aldara crème geen borstvoeding, aangezien niet bekend is of imiquimod in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Aldara crème:

Methylhydroxybenzoaat (E218) en propylhydroxybenzoaat (E216) kunnen allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd). Cetyl en stearylalcohol kunnen lokale huidreacties veroorzaken (b.v. dermatitis).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Kinderen en adolescenten:

Gebruik door kinderen en adolescenten wordt niet aanbevolen.

Volwassenen:

Volg bij het gebruik van Aldara crème nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Was uw handen zorgvuldig voor en na het aanbrengen van de crème. Bedek het behandelde gebied niet met windsels of andere verbanden nadat U Aldara crème hebt aangebracht.

Gebruik elke keer als u de crème aanbrengt een nieuw sachet. Gooi na gebruik de crème weg die over is na het aanbrengen. Bewaar het geopende sachet niet voor een andere dag.

De behandelingsfrequentie en -duur voor genitale wratten, basaalcelcarcinoom en actinische keratose verschillen van elkaar (zie de specifieke aanwijzingen voor iedere indicatie).

Aanwijzingen voor het aanbrengen van Aldara crème

Wanneer u behandeld wordt voor genitale wratten:

Aanwijzingen voor het aanbrengen – (ma,wo en vrij)

1.Voordat u naar bed gaat, wast u uw handen en het te behandelen gebied met milde zeep en water. Grondig afdrogen.

2.Open een nieuw sachet en knijp wat crème op uw vingertop

3.Wrijf een dun laagje Aldara crème op de schone droge wratten en wrijf voorzichtig tot de crème in de wrat is getrokken.

4.Gooi het geopende sachet na het aanbrengen van de crème weg en was uw handen met water en zeep.

5.Laat de Aldara crème gedurende 6 tot 10 uur op de wratten zitten. Neem gedurende deze tijd geen bad of douche.

6.Na 6 tot 10 uur moet de huid waar de crème op is aangebracht met milde zeep en water worden gereinigd.

Aldara crème driemaal per week aanbrengen. Breng bijvoorbeeld crème aan op maandag, woensdag en vrijdag. Een sachet bevat voldoende crème om een huidgebied met wratten ter grootte van 20 cm2 te bedekken.

Mannen met wratten onder de voorhuid moeten deze dagelijks terugtrekken en het hele gebied wassen (zie paragraaf 2 Wat u moet weten voordat u Aldara crème gebruikt”)

Blijf Aldara crème verder gebruiken tot uw wratten totaal zijn verdwenen (bij de helft van de vrouwen zullen alle wratten verdwenen zijn in 8 weken, bij de helft van de mannen in 12 weken, in bepaalde patiënten kunnen de wratten reeds na 4 weken verdwenen zijn).

Aldara crème niet langer dan 16 weken gebruiken voor elke (nieuwe) behandeling van wratten.

Indien u de indruk hebt dat het effect van Aldara crème te sterk is of te zwak, bespreek dit dan met uw arts of apotheker.

●Wanneer u behandeld wordt voor basaalcelcarcinoom

Aanwijzingen voor gebruik – (ma, di, wo, do en vrij)

1.Voordat u naar bed gaat, wast u uw handen en het te behandelen gebied met milde zeep en water. Grondig afdrogen.

2.Open een nieuw sachet en knijp wat crème op uw vingertop.

3.Wrijf een dun laagje Aldara crème op de aangetaste plaats en 1 cm rondom. Wrijf voorzichtig tot de crème in de huid is getrokken.

4.Gooi het geopende sachet na het aanbrengen van de crème weg en was uw handen met water en zeep.

5.Laat de Aldara crème ongeveer 8 uur op de huid. Neem gedurende deze tijd geen bad of douche. 6.Was na 8 uur de huid waar de crème op is aangebracht met milde zeep en water.

Breng zes weken lang elke week, vijf dagen achtereen dagelijks voldoende Aldara crème aan om het te behandelen gebied en 1 centimeter rondom het te behandelen gebied te bedekken. Breng de crème bijvoorbeeld aan van maandag tot en met vrijdag. Op zaterdag en zondag brengt u geen crème aan.

●Wanneer u behandeld wordt voor actinische keratose

Aanwijzingen voor gebruik – (ma, wo, vrij)

1.Voordat u naar bed gaat, wast u uw handen en het te behandelen gebied met milde zeep en water. Grondig afdrogen.

2.Open een nieuw sachet en knijp wat crème op uw vingertop.

3.Wrijf een dun laagje Aldara crème op de aangetaste plaats. Wrijf voorzichtig tot de crème in de huid is getrokken.

4.Gooi het geopende sachet na het aanbrengen van de crème weg en was uw handen met water en zeep.

5.Laat de Aldara crème gedurende ongeveer 8 uur op de huid. Neem gedurende deze tijd geen bad of douche.

6.Was na 8 uur de huid waar de crème op is aangebracht met milde zeep en water.

Breng Aldara crème driemaal per week aan. Breng de crème bijvoorbeeld aan op maandag, woensdag en vrijdag. Een sachet is voldoende om een huidgebied ter grootte van 25 cm2 te bedekken. Blijf de crème gedurende vier weken gebruiken. Vier weken na afloop van deze eerste behandeling zal uw arts uw huid beoordelen. Als niet alle letsels zijn verdwenen is nog een behandeling van vier weken nodig.

Wat u moet doen als u meer Aldara crème heeft gebruikt dan u zou mogen

Spoel de overtollige crème af met milde zeep en water. Zodra de huidreactie is verdwenen, kunt u de behandeling hervatten.

Als u per ongeluk Aldara crème inslikt, dient u direct contact op te nemen met uw huisarts.

Wat u moet doen als u Aldara crème vergeet te gebruiken

Wanneer u een dosis vergeet, moet u deze dosis aanbrengen zodra u zich dat realiseert, waarna u zich verder aan uw normale schema kunt houden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

De frequentie van de bijwerkingen is als volgt ingedeeld:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden waarschijnlijk op bij meer dan 1 op de 10 patiënten) Vaak voorkomende bijwerkingen (treden waarschijnlijk op bij minder dan 1 op de 10 patiënten) Soms bijwerkingen (treden waarschijnlijk op bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

Zelden voorkomende bijwerkingen (treden waarschijnlijk op bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (treden waarschijnlijk op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Zoals alle geneesmiddelen kan Aldara crème bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Waarschuw uw arts of apotheker zo gauw mogelijk wanneer u zich niet goed voelt tijdens een periode waarin u Aldara crème gebruikt.

Bij sommige patiënten deden zich veranderingen voor in de huidskleur van het gebied waar Aldara crème was aangebracht. Hoewel deze veranderingen doorgaans na verloop van tijd verminderen, kunnen ze bij sommige patiënten van blijvende aard zijn. Als uw huid sterk reageert op het gebruik van Aldara crème dient u de behandeling te staken, het behandelingsgebied te wassen met milde zeep en water, en contact op te nemen met uw arts of apotheker.

Bij enkele patiënten is een lichte daling van de bloedplaatjes waargenomen. Door een daling van de bloedplaatjes kunt u gevoeliger zijn voor infecties of makkelijker blauwe plekken krijgen. Ook kan vermoeidheid optreden. Vertel het uw arts als deze symptomen optreden.

Ernstige huidreacties zijn zelden gemeld. Wanneer u kleine wondjes op uw huid aantreft of kleine rode kleine plekjes die zich verder ontwikkelen, mogelijk met symptomen als jeuk, koorts, grieperig

gevoel, pijnlijke gewrichten, zichtproblemen, pijn bij het slikken, pijn of jeukende ogen of wondjes in de mond, neem dan direct contact op met uw arts.

Een klein aantal patiënten heeft last van haaruitval op of rond de behandelplaats.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als u bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

●Wanneer u behandeld wordt voor genitale wratten

Veel van de ongewenste bijwerkingen van Aldara crème worden veroorzaakt door de lokale werking op uw huid.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen zijn roodheid (61 % patiënten), dunner worden van de huid (30 % patiënten), schilfering en zwelling. Verharding onder de huid, kleine open wondjes, korstjes zoals die tijdens normale wondgenezing ontstaan en kleine blaasjes onder de huid kunnen voorkomen. Na aanbrengen van Aldara crème kunt u jeuk (32 % patiënten), een branderig gevoel (26 % patiënten) of pijn (8% van de patiënten) ondervinden op plaatsen waar u de crème heeft aangebracht. De meeste van deze huidreacties zijn mild van aard en de huid zal ongeveer twee weken na stopzetting van de behandeling weer hersteld zijn.

Vaak hebben sommige patiënten (4 % of minder) hoofdpijn, soms koorts en griepachtige verschijnselen, gewrichts- en spierpijn, baarmoederprolaps; bij vrouwen pijn bij de geslachtsgemeenschap; erectiestoornissen; toegenomen zweten; misselijkheid; maag- en darmklachten; oorsuizen; blozen; vermoeidheid; duizeligheid; migraine; slapende ledematen; slapeloosheid; depressie; verminderde eetlust; gezwollen klieren; bacteriële, virale en schimmelinfecties (bijv. zweertjes); vaginale infectie met witte vloed; hoesten en verkoudheid met keelpijn gerapporteerd.

Zeer zelden hebben zich ernstige en pijnlijke reacties voorgedaan, in het bijzonder wanneer er meer crème was aangebracht dan aanbevolen. In zeer zeldzame gevallen was het voor vrouwen moeilijk om te plassen als gevolg van pijnlijke huidreacties bij de vaginaopening. Indien dit het geval is, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

●Wanneer u behandeld wordt voor basaalcelcarcinoom

Veel van de bijwerkingen van Aldara crème worden veroorzaakt door de lokale werking op de huid. Lokale huidreacties kunnen een teken zijn dat het geneesmiddel werkt zoals bedoeld.

Een zeer vaak voorkomende bijwerking is dat de behandelde huid licht jeukt.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn slapende ledematen, kleine zwellingen in de huid, pijn, branderig gevoel, irritatie, bloeding, roodheid of uitslag.

Indien een huidreactie tijdens de behandeling te onaangenaam wordt, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u adviseren om het gebruik van Aldara crème enkele dagen te staken (d.w.z. om een korte rustpauze in de behandeling in te stellen). Indien er sprake is van pus (etter) of een ander symptoom dat op infectie wijst, bespreek dit dan met uw arts. Naast huidreacties zijn andere veel voorkomende bijwerkingen gezwollen klieren en rugpijn.

Soms ervaren sommige patiënten, veranderingen op de aanbrengplaats (afscheiding, ontsteking, zwelling, korstvorming, huidafbraak, blaren, dermatitis) of prikkelbaarheid, misselijkheid, droge mond, griepachtige verschijnselen en vermoeidheid.

●Wanneer u behandeld wordt voor actinische keratose

Veel van de bijwerkingen van Aldara crème worden veroorzaakt door de lokale werking op de huid. Lokale huidreacties kunnen een teken zijn dat het geneesmiddel werkt zoals bedoeld.

Een zeer vaak voorkomende bijwerking is dat de behandelde huid licht jeukt. Vaak voorkomende bijwerkingen zijn pijn, branderig gevoel, irritatie of roodheid.

Indien een huidreactie tijdens de behandeling te onaangenaam wordt, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u adviseren om het gebruik van Aldara crème enkele dagen te staken (d.w.z. om een korte rustpauze in de behandeling in te stellen).

Indien er sprake is van pus (etter) of een ander symptoom dat op infectie wijst, bespreek dit dan met uw arts. Naast huidreacties zijn andere veel voorkomende bijwerkingen hoofdpijn, anorexia, misselijkheid, spierpijn, gewrichtspijn en vermoeidheid.

Soms ervaren sommige patiënten veranderingen op de aanbrengplaats (bloeding, ontsteking, afscheiding, gevoeligheid, zwelling, kleine gezwollen delen van de huid, slapende ledematen, schilfering, littekenvorming, zweren of een gevoel van warmte of ongemak) of ontsteking van de binnenkant van de neus, loopneus, griep of griepachtige symptomen, depressiviteit, oogirritatie, gezwollen ooglid, keelpijn, diarree, actinische keratose, roodheid, gezwollen gezicht, zweren, pijn in ledematen, koorts, zwakte of rillingen.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Niet bewaren boven 25°C.

Niet gebruiken na de uiterste op de verpakking vermelde gebruiksdatum.

Eenmaal geopende sachets mogen niet opnieuw gebruikt worden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker om de niet-gebruikte medicijnen weg te gooien. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Aldara crème

 • De werkzame stof is imiquimod. Elk sachet bevat 250 mg crème (100 mg crème bevat 5 mg imiquimod).
 • De andere bestanddelen zijn isostearinezuur, benzylalcohol, cetylalcohol, stearylalcohol, zachte witte paraffine, polysorbaat 60, sorbitanstearaat, glycerol, methylhydroxybenzoaat (E218), propylhydroxybenzoaat (E216), xanthaangom, gezuiverd water.

Hoe ziet Aldara crème er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Elke sachet Aldara crème 5% bevat 250 mg van een witte tot lichtgele crème.
 • Elke doos bevat 12 of 24 polyester/aluminiumfolie sachets voor eenmalig gebruik. Het kan zijn dat niet alle verpakkingsmaten op de markt zijn.

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Zweden

FABRIKANT:

3M Health Care Limited

Derby Road

Loughborough

Leicestershire LE11 5SF

Verenigd Koninkrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Meda Pharma S.A./N.V. Meda Pharma S.A./N.V.
Chaussée de la Hulpe 166 Chaussée de la Hulpe 166
Terhulpsesteenweg Terhulpsesteenweg
1170 Brussels B-1170 Brussels
Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11 Belgique / Belgien
  Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11
България Magyarország
MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH, MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.
представителство за България 1139 Budapest
Одрин 71-75 Váci ut 91
1303 София Tel: +36 1 236 3410
Тел: +359 2 4177977  
Česká republika Malta
MEDA Pharma s.r.o. Alfred Gera and Sons Ltd.
Kodaňská 1441 / 46 10,Triq il -Masgar
100 10 Praha 10 Qormi QRM3217
Tel: +420 234 064 203 Tel: +356 21 446205
Danmark Nederland
Meda AS MEDA Pharma B.V.
Solvang 8 Krijgsman 20
3450 Allerød 1186 DM Amstelveen
Tlf: +45 44 52 88 88 Tel: +31 (0)20 751 65 00
Deutschland Norge
MEDA Pharma GmbH & Co. KG Meda A/S
Benzstraße 1 Askerveien 61
61352 Bad Homburg 1384 Asker
Tel: +49 (0) 6172 888 01 Tlf: +47 66 75 33 00
Eesti Österreich
Meda Pharma SIA MEDA Pharma GmbH
Narva mnt. 11D Guglgasse 15
EE10151 Tallinn 1110 Wien
Tel: +372 62 61 025 Tel: + 43 (0)1 86 390 0
Ελλάδα Polska
MEDA Pharmaceuticals A.E. Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.
Ευρυτανίας, 3 Al. Jana Pawla II/15
GR-15231 Χαλάνδρι-Αττική 00-828 Warszawa
Τηλ: +30 210 6 77 5690 Tel: +48 22 697 7100
España Portugal
Meda Pharma S.A.U. MEDA Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Avenida de Castilla, 2 Rua do Centro Cultural, 13
Parque Empresarial San Fernando 1749-066 Lisboa
Edificio Berlín Tel: +351 21 842 0300
28830 San Fernando de Henares (Madrid)  
Tel: +34 91 669 93 00  
France România
MEDA Pharma MEDA Pharmaceuticals Switzerland Gmbh
25 Bd de l´Amiral Bruix Reprezentanta Romania
F-75016 PARIS Calea Floreasca 141‐143, et4
Tél: +33 (0)1 56 64 10 70 014467 Bucuresti
  Tel.: +40 21 230 90 30
Hrvatska Slovenija
Medical Intertrade d.o.o. MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH,
Dr. Franje Tuđmana 3 Podružnica Ljubljana
10431 Sveta Nedelja Cesta 24. junija 23
Tel: +385 1 3374 010 Ljubljana
  Tel: +386 59 096 951
Ireland Slovenská republika
Meda Health Sales Ireland Limited MEDA Pharma spol. s r.o.
Unit 34/35, Block A Trnavská cesta 50
Dunboyne Business Park 821 02 Bratislava
Dunboyne Tel: +421 2 4914 0172
Co Meath  
Tel: +353 1 802 66 24  
Ísland Suomi/Finland
Meda AB Meda Oy
Box 906 Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4
170 09 Solna FIN-02130 Espoo/Esbo
Svíþjóð Puh/Tel: +358 20 720 9550
Sími: +46 8 630 1900  
Italia Sverige
Meda Pharma S.p.A. Meda AB
Viale Brenta, 18 Box 906
20139 Milano 170 09 Solna
Tel: +39 02 57 416 1 Tel: +46 (0)8 630 1900
Κύπρος United Kingdom
Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ Meda Pharmaceuticals Ltd.
Λεωφ. Κιλκίς 35, Skyway House
2234 Λατσιά Parsonage Road
Τηλ. +357 22 49 03 05 Takeley
  Bishop´s Stortford
  CM22 6PU
  Tel.: + 44 845 460 0000
Latvija  
SIA Meda Pharma  
Vienibas gatve 109  
Riga LV‐1058  
Tālr: +371 67616137  
Lietuva  
Meda Pharma SIA  
Veiverių g. 134  
LT-46352 Kaunas  
Tel. + 370 37330509  

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK