Advertentie

Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:

Kauwtabletten.

52404 BS 20090813.doc 1 EDV

Pot, bevattende 1000 kauwtabletten.

Doos, bevattende 50 doordrukstrips à 10 tabletten.

Geneesmiddelengroep:

Algeldraat hoort tot de groep van de antacida (zuurbindende middelen). Algeldraat ratiopharm bevat gehydrateerd aluminiumoxide. Deze stof heeft een zuurbindende werking, waardoor overtollig maagzuur wordt weggenomen.

Gebruiken bij:

 • zuurbranden
 • zure oprispingen
 • maag- of darmzweer.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Algeldraat ratiopharm niet:

- wanneer u een verlaagd fosfaatgehalte in het bloed heeft.

Wees extra voorzichtig met Algeldraat ratiopharm:

 • wanneer u Algeldraat ratiopharm langdurig achter elkaar gebruikt. Langdurig gebruik dient te worden vermeden.
 • wanneer de symptomen waarvan u last heeft niet of slechts ten dele verdwijnen. Verder medisch onderzoek is dan noodzakelijk. Behandeling met dit soort geneesmiddelen kan namelijk maken dat een kwaadaardige aandoening in de maag niet wordt opgemerkt. Tevens kan langdurig gebruik ook ongewenste bijverschijnselen geven, zoals een tekort aan fosfaat.
 • wanneer u last heeft van een gestoorde nierwerking. Langdurig gebruik kan een hersenaandoening (encephalopathie) veroorzaken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden toegepast tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend eveneens zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden toegepast tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er valt geen invloed op deze vaardigheden te verwachten.

52404 BS 20090813.doc 2 EDV

Gebruik van Algeldraat ratiopharm in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:

 • atropinesulfaat (middel tegen krampen in het maagdarmkanaal)
 • bisacodyl (laxeermiddel)
 • chloorpromazine (middel tegen geestesziekte)
 • cimetidine (remmer van zuurvorming in de maag)
 • hartglycosiden (bepaalde hartmiddelen)
 • isoniazide (middel tegen tuberculose)
 • natriumfluoride (middel tegen tandbederf)
 • tetracyclines (antibiotica; dit zijn middelen ter bestrijding van bepaalde infecties)
 • thiamine (vitamine B1)
 • ijzerzouten
 • bismutsubcitraat (middel tegen maag/darmzweer).

Algeldraat ratiopharm mag niet gelijktijdig met deze middelen worden ingenomen. Genoemde middelen dienen als eerste te worden ingenomen, pas na minstens 1 à 2 uur gevolgd door Algeldraat ratiopharm.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering:

Bij zuurbranden:

Neem 1 kauwtablet één uur na elke maaltijd en voor het slapen gaan; neem afhankelijk van de klachten tussentijds 1 tablet iedere twee uur.

Bij zure oprispingen:

Neem 1 kauwtablet één uur na elke maaltijd en voor het slapen gaan.

Bij een maagzweer:

Neem 1 kauwtablet één uur na elke maaltijd en voor het slapen gaan. Zo nodig bij klachten kan nog een tablet drie uur na elke maaltijd worden ingenomen.

52404 BS 20090813.doc 3 EDV

Bij een darmzweer:

Neem 1 kauwtablet één en drie uur na elke maaltijd en voor het slapen gaan.

Wijze van innemen:

Kauw de tabletten goed en slik ze daarna door met een half glas water of melk.

Duur van de behandeling:

De duur van de behandeling is maximaal één maand. U mag Algeldraat ratiopharm niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Algeldraat ratiopharm te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Algeldraat ratiopharm heeft ingenomen:

Wanneer u teveel van Algeldraat ratiopharm heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Algeldraat ratiopharm in te nemen:

Wanneer u vergeten bent Algeldraat ratiopharm in te nemen, doet u dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

Neem nooit een dubbele dosis van Algeldraat ratiopharm in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Algeldraat ratiopharm wordt gestopt:

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Algeldraat ratiopharm bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • verstopping
 • bij langdurig gebruik kan een fosfaattekort ontstaan dat te herkennen is aan een verminderde eetlust, spierzwakte en botafbraak
 • bij ernstig verminderde nierwerking kan bij langdurig gebruik een hersenaandoening ontstaan.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

52404 BS 20090813.doc 4 EDV

Algeldraat ratiopharm buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet boven 25°C bewaren in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Algeldraat ratiopharm niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “EXP”. De aanduiding “EXP”betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2010.

52404 BS 20090813.doc 5 EDV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK