Amoxicilline/Clavulaanzuur BB 125mg/31,25 mg/5 ml poeder voor orale suspensie

Amoxicilline/Clavulaanzuur BB 125mg/31,25 mg/5 ml poeder voor orale suspensie
Toelatingslandnl
VergunninghouderBrown & Burk UK
ATC-codeJ01CR02
Farmacologische groepenBèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Amoxicilline/Clavulaanzuur BB is een antibioticum, dat werkt door doden van de bacteriën, die de infectie veroorzaken. Het bevat een combinatie van twee werkzame bestanddelen, namelijk amoxicilline en clavulaanzuur. Amoxicilline behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd 'penicillines', die soms

onwerkzaam (inactief) gemaakt kunnen worden. Het andere werkzame bestanddeel (clavulaanzuur) zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Amoxicilline/Clavulaanzuur BB wordt gebruikt bij kinderen om de volgende infecties te behandelen:

 • middenoor- en sinusinfecties
 • ademhalingsorgaaninfecties
 • urineweginfecties
 • huid en weke delen infecties met inbegrip van tandinfecties
 • infecties van botten en gewrichten

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Geef Amoxicilline/Clavulaanzuur BB niet aan uw kind

 • als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor amoxicilline, clavulaanzuur, penicilline of voor één van de andere bestanddelen van Amoxicilline/Clavulaanzuur BB (zie hiervoor rubriek 6)
 • als uw kind ooit een allergische reactie (overgevoeligheid) heeft gehad op een (ander) antibioticum. Dit kan ook huiduitslag of zwelling in gezicht of nek zijn geweest.
 • als uw kind ooit leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid) heeft gehad nadat het een antibioticum heeft ingenomen

Gebruik geen Amoxicilline/Clavulaanzuur BB als een van de bovenstaande situaties op uw kind van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of

apotheker voordat u Amoxicilline/Clavulaanzuur BB inneemt.

Wees extra voorzichtig met Amoxicilline/Clavulaanzuur BB

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat uw kind dit geneesmiddel gebruikt als:

 • het lijdt aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts)
 • het wordt behandeld voor problemen aan lever of nieren
 • het niet regelmatig kan plassen

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande situaties op uw kind van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline/Clavulaanzuur BB inneemt.

In voorkomende gevallen kan uw arts laten bepalen welk type bacterie uw infectie veroorzaakt. Afhankelijk van de resultaten kan uw kind een andere sterkte Amoxicilline/Clavulaanzuur BB voorgeschreven krijgen of een ander geneesmiddel.

Let op de volgende signalen

Amoxicilline/Clavulaanzuur BB kan sommige bestaande ziekteverschijnselen verergeren, of ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit omvat ondermeer allergische(overgevoeligheids)reacties, toevallen (convulsies) en ontstekingen van de dikke darm. Als uw kind Amoxicilline/Clavulaanzuur BB gebruikt moet u opletten op het optreden van deze signalen, om zo het risico op complicaties te verminderen (zie rubriek 4 “ Signalen om op te letten zijn onder andere:”).

Bloed- en urinetesten

Als er bloed wordt afgenomen om te controleren hoe de lever van uw kind werkt (leverfunctietesten) of als urine wordt onderzocht (op glucose), vertel dan uw arts of verpleegkundige dat uw kind Amoxicilline/Clavulaanzuur BB gebruikt. Het is belangrijk dat zij dit weten omdat Amoxicilline/Clavulaanzuur BB de resultaten van dit sort testen kan beïnvloeden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen, die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidenpreparaten.

Als uw kind samen met Amoxicilline/Clavulaanzuur BB ook allopurinol (middel tegen jicht) gebruikt, dan is de kans groter dat u een allergische huidreactie krijgt.

Als uw kind probenecid (middel tegen jicht) gebruikt, dan kan uw arts besluiten de dosering Amoxicilline/Clavulaanzuur BB aan te passen.

Als uw kind samen met Amoxicilline/Clavulaanzuur BB ook geneesmiddelen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen (bloedverdunners, zoals warfarine) kan het nodig zijn dat uw bloed extra wordt gecontroleerd.

Amoxicilline/Clavulaanzuur BB kan de werking van methotrexaat (een geneesmiddel om kanker of rheumatische aandoeningen te behandelen) beïnvloeden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat uw kind een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Als uw kind zwanger is of denkt zwanger te zijn, of als het borstvoeding geeft, vertel dit dan aan uw arts of apotheker.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat uw kind een geneesmiddel inneemt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Amoxicilline/Clavulaanzuur BB

 • Amoxicilline/Clavulaanzuur BB bevat aspartaam (E951), een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor patiënten met een toestand genaamd 'fenylketonurie'.
 • Amoxicilline/Clavulaanzuur BB bevat maltodextrine (glucose). Als uw arts u verteld heeft dat uw kind een intolerantie voor sommige suikers heeft, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe wordt het gebruikt?

Volg bij het innemen van Amoxicilline/Clavulaanzuur BB nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen

 • Deze orale suspensies worden gewoonlijk niet aanbevolen voor volwassenen en kinderen van 40 kg en zwaarder. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Kinderen minder dan 40 kg

Alle doseringen zijn berekend gebaseerd op het lichaamsgewicht van het kind in kilogrammen.

 • Uw arts zal u vertellen hoe veel Amoxicilline/Clavulaanzuur BB u uw baby of kind moet toedienen.
 • Het kan zijn dat u een plastic maatlepeltje of maatbekertje meekrijgt. Deze moet u dan gebruiken om uw baby of kind de juiste dosering te geven.
 • Standaarddosering – 20 mg/5 mg tot 60 mg/15 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht per dag, toegediend in drie deeldoseringen

Patiënten met lever- en nierproblemen

 • als uw kind nierproblemen heeft is het mogelijk dat de dosering moet worden aangepast
 • als uw kind leverproblemen heeft kan het nodig zijn vaker bloedonderzoek uit te voeren om te controleren of de lever goed werkt

Hoe wordt Amoxicilline/Clavulaanzuur BB ingenomen

 • schud de fles altijd goed voor elke dosering
 • geef de suspensie vlak voor of aan het begin van een maaltijd
 • verdeel de doseringen gelijk over de dag, met ten minste 4 uur ertussen. Geef geen 2 doseringen in 1 uur
 • geef uw kind niet langer dan 2 weken Amoxicilline/Clavulaanzuur BB. Als het

zich dan nog steeds niet goed voelt, ga dan terug naar uw arts

Wat u moet doen als u meer van Amoxicilline/Clavulaanzuur BB heeft toegediend dan uw kind zou mogen

Tekenen die optreden als uw kind te veel Amoxicilline/Clavulaanzuur BB heeft ingenomen zijn onder andere maagproblemen misselijkheid, braken of diarree) of convulsies (toevallen). Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem het doosje Amoxicilline/Clavulaanzuur BB mee naar uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Amoxicilline/Clavulaanzuur BB toe te dienen

Als u vergeten bent een dosis toe te dienen aan uw kind, geef deze dan in zodra u eraan denkt. Geef uw kind de volgende dosis niet te snel, maar wacht ongeveer 4 uur voordat u een volgende dosis inneemt.

Als uw kind stopt met het innemen van Amoxicilline/Clavulaanzuur BB

Blijf Amoxicilline/Clavulaanzuur BB aan uw kind geven totdat de behandeling is afgelopen, zelfs als u uw kind zich beter voelt. Uw kind heeft elke dosering nodig om

de infectie te bestrijden. Mochten er bacteriën niet gedood zijn, dan kunnen die ervoor zorgen dat de infectie terugkomt.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Amoxicilline/Clavulaanzuur BB bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Signalen om op te letten zijn onder andere:

Allergische reacties

 • huiduitslag
 • ontsteking van een bloedvat (vasculitis), die zichtbaar kan zijn als rode of paarse verdikte vlekken in de huid, maar die ook op andere delen van het lichaam kan voorkomen
 • koorts, gewrichtspijn, gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies
 • zwelling, soms van gezicht of mond (angioedeem), die ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken
 • flauwvallen

Neem onmiddellijk contact op met een arts als uw kind een van deze problemen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van Amoxicilline/Clavulaanzuur BB.

Ontsteking van de dikke darm

Onsteking van de dikke darm, waardoor een waterige diarree wordt veroorzaakt, die vaak gepaard gaat met bloed en slijm, maagpijn en/of koorts.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies als uw kind een van deze symptomen krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

• diarree (bij volwassenen)

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers

 • spruw (candida - een gistinfectie in de vagina, mond of huidplooien)
 • misselijkheid, vooral bij hoge doseringen

neem, als u hiervan last heeft, Amoxicilline/Clavulaanzuur BB in vóór een maaltijd

 • braken
 • diarree (bij kinderen)

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers

 • huiduitslag, jeuk
 • jeukerige verhoogde bultjes/uitslag (galbulten)
 • indigestie
 • duizeligheid
 • hoofdpijn

Soms voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

• toename in enkele door de lever geproduceerde stoffen (enzymen)

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers:

 • huiduitslag, met blaarvorming en roodheid die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere

buitenring) - erythema multiforme)

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw kind een van deze symptomen krijgt.

Zelden voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een laag aantal bloedcellen betrokken bij de bloedstolling
 • een laag aantal witte bloedcellen

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen die bij een zeer klein aantal mensen zijn opgetreden maar waarvan de exacte frequentie niet bekend is:

 • allergische reacties (zie hierboven)
 • ontsteking van de dikke darm (zie hierboven)
 • ernstige huidreacties

o een wijd verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en geslachtsdelen (Stevens-Johnson syndroom) en een ernstiger vorm, die een uitgebreide vervelling van de huid kan veroorzaken (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - toxische epidermale necrolyse)

o een wijd verbreide rode huiduitslag met kleine, met pus gevulde, blaren (bulleuze exfoliatieve dermatitis)

o een rode, schubachtige huiduitslag met verdikkingen onder de huid en blaren (puistig exantheem)

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw kind een van deze symptomen krijgt.

 • ontsteking van de lever (hepatitis)
 • geelzucht, veroorzaakt door toename in het bloed van bilirubine (een stof geproduceerd in de lever) die uw huid en oogwitten geel kan laten lijken
 • ontsteking van de nierbuisjes
 • bloed doet er langer over om te stollen
 • hyperactiviteit
 • toevallen/convulsies (bij personen die hoge doseringen Amoxicilline/Clavulaanzuur BB gebruiken of die nierproblemen hebben)
 • een zwartharige tong
 • vlekken op de tanden (bij kinderen), die meestal verdwijnen bij tanden poetsen

Bijwerkingen die via bloed- of urine-onderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een ernstige afname in het aantal witte bloedcellen
 • een laag aantal rode bloedcellen (hemolytische anemie)
 • kristallen in de urine

Wanneer uw kind bijwerkingen krijgt

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig of storend wordt of als er bij uw kind een bijwerking optreedt dit niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Amoxicilline/Clavulaanzuur BB niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de omdoos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Poeder voor orale suspensie: Bewaren beneden 25ºC.

Suspensie (na bereiding): Bewaren in de in de koelkast (2-8ºC).

De klaar-voor-gebruik suspensie (na bereiding): 7 dagen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Wat bevat Amoxicilline/Clavulaanzuur BB suspensie

• De werkzame bestanddelen zijn amoxicilline trihydraat en kaliumclavulanaat.

Amoxicilline/Clavulaanzuur BB 125mg/31,25 mg/5 ml poeder voor orale suspensie:

5 ml suspensie bevat 125 mg amoxicilline (als trihydraat) en 31,25mg clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat).

1 ml suspensie bevat 25 mg amoxicilline (als trihydraat) en 6,25 mg clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat).

De suspensie bevat 1 mg aspartaam per ml.

Amoxicilline/Clavulaanzuur BB 250mg/62,5 mg/5 ml poeder voor orale suspensie:

5 ml suspensie bevat 250 mg amoxicilline (als trihydraat) en 62,5 mg clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat).

1 ml suspensie bevat 50 mg amoxicilline (als trihydraat) en 12,5 mg clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat).

De suspensie bevat 2 mg aspartaam per ml.

 • De andere bestanddeelen zijn xanthaan gom (E 415), aspartaam (E 591), colloidal siliciumdioxide (E 551), barnsteenzuur (E 363), siliciumdioxide (E 551), hypromellose (E 464) en aardbei aroma (maltodextrine, propyleenglycol, kunstmatige smaakstoffen, azijnzuur [<1%]).

Hoe ziet Amoxicilline/Clavulaanzuur BB suspensie er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Amoxicilline/Clavulaanzuur BB suspensie is verkrijgbaar in een HDPE-fles van 150ml of in een amberkleurige glazen fles van 200ml.

Iedere fles bevat een wit of gebroken wit vloeistofmengsel van 100ml. De fles is verkrijgbaar in een verpakking bestaande uit 1 fles.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsformaten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en Fabrikant

Brown & Burk UK Ltd. 5 Marryat Close, Hounslow West Middlesex, TW4 5DQ United Kingdom

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Amoxicilline Clavulaanzuur BB 125mg/31,25mg/5ml poeder voor orale suspensie RVG 105966

Amoxicilline Clavulaanzuur BB 250mg/62,5mg/5ml poeder voor orale suspensie RVG 105968

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2011

Advies/ medische informative

Antibiotica worden gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties. Ze hebben geen enkel effect bij virale infecties.

Soms reageert een bacteriële infectie niet op een antibioticumkuur. Een van de meest voorkomende oorzaken is omdat de bacterie, die de infectie veroorzaakt, resistent is tegen het gebruikte antibioticum.

Dit betekent dat de bacterie ondanks het antibioticumgebruik overleeft en zich zelfs kan vermenigvuldigen.

Bacterien kunnen om veel redenen resistent worden tegen antibiotica. Een zorgvuldig gebruik van antibiotica kan de kans op het optreden van resistentie van bacteriën verkleinen.

Wanneer uw arts u een antibiotiumkuur voorschrijft is dat alleen bedoeld om uw huidige ziekte te behandelen. Aandacht voor het hieronder gegeven advies, zal helpen voorkomen, dat resistente bacteriën ontstaan waardoor de antibiotica onwerkzaam worden.

 1. Het is zeer belangrijk dat u het antibioticum inneemt in de juiste dosering, met de juiste frequentie en het juiste aantal dagen (kuur afmaken). Lees het etiket en de bijsluiter en als u iets niet begrijpt raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 2. U hoort alleen antibiotica in te nemen als die specifiek aan u zijn voorgeschreven en u dient dit alleen in te nemen voor de infectie waarvoor het is voorgeschreven.
 3. U mag nooit antibiotica gebruiken die werden voorgeschreven aan een ander, zelfs niet als u dezelfde infectie denkt te hebben
 4. U mag nooit antibiotica, die aan u werden voorgeschreven, doorgeven aan een ander

5. Als u na het afmaken van de door uw arts aan u voorgeschreven kuur nog antibiotica over heeft,

breng deze dan terug naar uw apotheek ter vernietiging

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022


Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio