A.Vogel Alchemilla complex

A.Vogel  Alchemilla complex

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

wordt het gebruikt?

A.Vogel Alchemilla complex is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 100 ml.

Wanneer mag u A.Vogel Alchemílla complex niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit

homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
A.Vogel Alchemilla complex

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u

extra voorzichtig met A.Vogel Alehemilla complex

moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Alchemílla complex in
combinatie met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Alehemilla complex liever niet

samen met voedsel, maar bij voorkeur een half

uur vóór de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Alchemílla complex tijdens
zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische

geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig

de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 50% alcohol v/v. De dosering is zo laag dat naar verwachting de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet wordt beïnvloed.

Gebruik van A.Vogel Alchemilla complex in
combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die

U zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 30-40 druppels, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt
of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.
Voor gebruik schudden

Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan

ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.

Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°) tijdens het druppelen.
Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Alehemilla complex heeft ingenomen

V\/anneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Alchemilla complex heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten
A.Vogel Alehemilla complex in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel

Alchemilla complex om zo de vergeten dosis

in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de
behandeling met A.Vogel Alchemilla complex
wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen

met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen

bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking

optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan

UW arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Alchemilla complex buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Alchemilla complex niet meer na de datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.