A.Vogel Avena sativa complex

A.Vogel Avena sativa complex

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Avena sativa complex is een homeo-

pathisch geneesmiddel zonder specifieke

therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml en 100 ml.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 20 druppels, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Indien nodig vóór het naar bed gaan nogmaals

20 druppels.

Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 10 druppels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt

of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan UW arts.

Voor gebruik schudden

Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.

Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°) tijdens het druppelen.
Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Avena sativa complex heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering

van A.Vogel Avena sativa complex heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen

te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten
A.Vogel Avena sativa complex in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Avena

sativa complex om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de
behandeling met A.Vogel Avena sativa complex
wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen

met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u toch een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u A.Vogel Avena sativa complex?

A.Vogel Avena sativa complex buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Avena sativa complex niet meer na de datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012,

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.