A.Vogel Boldocynara tabletten

A.Vogel Boldocynara tabletten

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Standaard geneesmiddelen Mens
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 14.11.2017

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de actieve componenten, planten van de familie van de Cynara scolymus (Artisjok), Taraxacum officinalis (Paardenbl Peumus boldus (Boldo), Silybum marianum (Mariadist of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zi Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Niet gebruiken in geval van galwegobstructie en/of darmobstructie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit midWordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij erger? Neem dan contact op met uw arts.Kinderen en jongeren tot 18 jaarDit product is niet bedoeld voor personen jonger dan 1 jaar.Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u A.Vogel Boldocynara tabletten nog andere geneesmidd heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkh dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaa gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Be zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger word geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw art apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Wegen onvoldoende gegevens wordt het gebruik van A.Vogel Boldocynara tabletten uit voorzorg niet geadviseerd tij de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de pot na, of onder de woorden ‘Niet gebruiken na’. De uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 06- 2017 = juni 2017). De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de pot nog 3 maanden houdbaar. Droog bewaren.

Laatst bijgewerkt: 25.06.2022

Bron: A.Vogel Boldocynara tabletten - Bijsluiter

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.