A.Vogel Calcium fluoratum D12

A.Vogel Calcium fluoratum D12

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Calcium fluoratum D12 is een homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij tandklachten, rugpijn en gewrichtspijn. De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld. De tabletten worden verpakt in een potje met een inhoud van 500 stuks.

WANNEER MAG U A.VOGEL CALCIUM FLUORATUM D12 NIET GEBRUIKEN

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

WANNEER MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN MET A.VOGEL CALCIUM FLUORATUM D12

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Calcium fluoratum D12 moet zijn.

GEBRUIK VAN A.VOGEL CALCIUM FLUORATUM D12 IN COMBINATIE MET VOEDSEL MET VOEDSEL EN DRANK

Gebruik A.Vogel Calcium fluoratum D12 liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

GEBRUIK VAN A.VOGEL CALCIUM FLUORATUM D12 TIJDENS ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES

Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

GEBRUIK VAN A.VOGEL CALCIUM FLUORATUM D12 IN COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

VOORZORGEN

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 2 tabletten, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd in de mond uiteen laten vallen, daarna doorslikken.

Kinderen van 2-6 jaar: 2x daags 1 tablet.

Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 1 tablet.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw (tand)arts.

WAT MOET U DOEN WANNEER U TEVEEL VAN A.VOGEL CALCIUM FLUORATUM D12 HEEFT INGENOMEN

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Calcium fluoratum D12 heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

WAT MOET U DOEN WANNEER U BENT VERGETEN A.VOGEL CALCIUM FLUORATUM D12 IN TE NEMEN

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Calcium fluoratum D12 om zo de vergeten dosis in te halen.

EFFECTEN DIE U KUNT VERWACHTEN WANNEER DE BEHANDELING MET A.VOGEL CALCIUM FLUORATUM D12 WORDT GESTOPT

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Calcium fluoratum D12 buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Gebruik A.Vogel Calcium fluoratum D12 niet meer na de datum op de verpakking achter: ‘niet gebruiken na’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op .... .

logo papier + glasbaklogo [art. nr. + datumcodering]l

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.