A.Vogel Cinuforce neusspray

A.Vogel Cinuforce neusspray

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Cinuforce® neusspray is een homeopathisch

geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De spray wordt verpakt in een flacon met een inhoud van 20 ml. Een onverbroken garantiezegel garandeert U dat de verpakking niet eerder geopend is.

Wanneer mag u A.Vogel Cinuforce® neusspray niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Cinuforce® neusspray

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Cinuforce® neusspray moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Cinuforce® neusspray tijdens
zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische ge- neesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel UW arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

I
Gebruik van A.Vogel Cinuforce® neusspray in
combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die U zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen moge- lijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

gebruikt?

Tenzij anders is voorgeschreven 3-5x daags

1 ó 2x sprayen per neusgat.

Kinderen van 2-6 jaar:

2-3x daags 1 spray per neusgat.

Kinderen van 6-12 jaar:

3-5x daags 1 spray per neusgat.

  • De neus eerst snuiten of schoon- maken.
  • Verwijder het blauwe bescherm- dopje van de doseerspray. Hou het flesje onderaan met de duim vast en hou het witte bovenstuk tussen wijs- en middenvinger. Indien u de spray voor het eerst gebruikt, probeer hem dan eerst even uit door verschillende keren na elkaar in de lucht te verstuiven. De doseerspray is nu klaar voor verder gebruik.
  • Breng het neusstuk in het neusgat. Spray één keer en adem tegelijker- tijd in door de neus. Herhaal dit in het andere neusgat.
  • Maak na gebruik het uiteinde schoon en plaats het dopje terug.

Om hygiënische redenen mag elke doseerspray slechts door één en dezelfde persoon gebruikt worden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Cinuforce® neusspray heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Cinuforce® neusspray heeft gebruikt zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Cinuforce® neusspray in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Cinuforce® neusspray om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Cinuforce® neusspray wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Cinuforce® neusspray rechtopstaand, buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Cinuforce® neusspray niet meer na de datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'. Door een bijzonder procédé kan de houdbaarheid van de zuiver natuurlijke A.Vogel Cinuforce® neus- spray worden gegarandeerd tot 6 maanden na opening, zonder dat hiervoor aan de inhoud een conserveringsmiddel moest worden toegevoegd.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

© 07710211 / 12F2

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.