A.Vogel Cinuforce tabletten

A.Vogel Cinuforce tabletten

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

en waarvoor wordt het gebruikt?

A.Vogel Cinuforce® tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. De tabletten worden verpakt in een potje met een inhoud van 80 stuks.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 2 tablet- ten, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd met wat water innemen.

Kinderen van 2-6 jaar: 2x daags 1 tablet.

Kinderen van 6-12 jaar: 3x daags 1 tablet.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt

of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan UW arts.

Wat moet u doen wanneer u te veel van
A.Vogel Cinuforce® tabletten heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Cinuforce® tabletten heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten
A.Vogel Cinuforce® tabletten In te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Cinuforce® tabletten om zo de vergeten dosis

in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de
behandeling met A.Vogel Cinuforce® tabletten
wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

A.Vogel Cinuforce® tabletten buiten bereik en zicht

van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik A.Vogel Cinuforce® tabletten niet meer na de

datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.