A.Vogel Dormeasan

A.Vogel Dormeasan

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Dormeasan® is een homeopathisch genees-

middel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathi- sche geneeswijze. De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml en 100 ml.

Wanneer mag u A.Vogel Dormeasan® niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Dormeasan®

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met A.Vogel Dormeasan® moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Dormeasan® in combinatie met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Dormeasan® liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Dormeasan® tijdens zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische ge- neesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel UW arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 60% alcohol v/v. De dosering is zo laag dat naar

verwachting de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet wordt beïnvloed.

Gebruik van A.Vogel Dormeasan® in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die U zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Tenzij anders is voorgeschreven, een half uur vóór het naar bed gaan 40 druppels met wat water innemen.

indien gewenst bij het naar bed gaan nog 20 druppels extra. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Kinderen van 2-6 jaar: een half uur vóór het naar bed gaan 12 druppels.

Kinderen van 6-12 jaar: een half uur vóór het naar bed gaan 20 druppels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Voor gebruik schudden

Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.

Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°) tijdens het druppelen.
Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Dormeasan® heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Dormeasan® heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Dormeasan® in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Dormeasan® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de be- handeling met A.Vogel Dormeasan® wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen |
Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen |
bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking I
optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw ®
arts of apotheker.  
5. Hoe bewaart u A.Vogel Dormeasan®?  
A.Vogel Dormeasan® buiten bereik en zicht van  
kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.  
Uiterste gebruiksdatum  
Gebruik A.Vogel Dormeasan® niet meer na de  
datum op de verpakking achter: 'niet gebruiken na'.  

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.