A.Vogel Famosan druppels

A.Vogel Famosan druppels

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

wordt het gebruikt?

A.Vogel Famosan® druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. De druppels worden verpakt in een flesje met een inhoud van 100 ml.

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 20

druppels, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd

met wat water innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wan- neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Voor het homeopathische effect is het aan te raden A.Vogel Famosan® druppels enige weken achtereen in te nemen.

Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°) tijdens het druppelen.
Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Famosan® druppels heeft ingenomen

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Famosan® druppels heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten
A.Vogel Famosan® druppels in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel

Famosan® druppels om zo de vergeten dosis

in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de
behandeling met A.Vogel Famosan® druppels
wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het

stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen ^
Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen |
bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking I
optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw ®
arts of apotheker.  
5. Hoe bewaart u A.Vogel Famosan® druppels?  
A.Vogel Famosan® druppels buiten bereik en zicht  
van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C.  
Uiterste gebruiksdatum  
Gebruik A.Vogel Famosan® druppels niet  
meer na de datum op de verpakking achter:  
'niet gebruiken na'.  

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.