A.Vogel Famosan tabletten

A.Vogel Famosan tabletten

Biohorma

Verdovend
Nee

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Biohorma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

wordt het gebruikt?

A.Vogel Famosan® tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. De tabletten worden verpakt in een potje met een inhoud van 200 stuks.

Wanneer mag u A.Vogel Famosan® tabletten niet gebruiken

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Famosan® tabletten

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u

extra voorzichtig met A.Vogel Famosan® tabletten moet zijn.

Gebruik van A.Vogel Famosan® tabletten in combinatie met voedsel en drank

Gebruik A.Vogel Famosan® tabletten liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Famosan® tabletten tijdens zwangerschap of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische genees- middel zonder bezwaar overeenkomstig de voorge- schreven dosering worden gebruikt, ook wanneer uitblijvende menstruatie door zwangerschap als

begin van de overgang wordt geïnterpreteerd. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit homeopathische geneesmiddel beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van A.Vogel Famosan® tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook

van toepassing zijn op het gebruik van geneesmid- delen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die U zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

gebruikt?

Tenzij anders is voorgeschreven 3x daags 2 tablet- ten, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd in de mond uiteen laten vallen, daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan UW arts.

Voor het homeopathische effect is het aan te raden A.Vogel Famosan® tabletten enige weken achtereen in te nemen.

Wat moet u doen wanneer u te veel van A.Vogel Famosan® tabletten heeft ingenomen

V\/anneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Famosan® tabletten heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten A.Vogel Famosan® tabletten in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van A.Vogel Famosan® tabletten om zo de vergeten dosis

in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met A.Vogel Famosan® tabletten
wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u A.Vogel Famosan® tabletten? ^
A.Voqel Famosan® tabletten buiten bereik en zicht s
van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C. I
  O
Uiterste gebruiksdatum  
Gebruik A.Vogel Famosan® tabletten niet  
meer na de datum op de verpakking achter:  
'niet gebruiken na'.  

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 juni 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.