A.Vogel Hyperisan

A.Vogel Hyperisan

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Standaard geneesmiddelen Mens
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 30.07.2022

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Hyperisan® is een homeopathisch genee middel zonder specifieke therapeutische indicati

Gebruik van A.Vogel Hyperisan® in combinatie met voedsel en drankGebruik A.Vogel Hyperisan® liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Gebruik van A.Vogel Hyperisan® tijdens zwangerschap of borstvoeding

Uit voorzorg dient u dit homeopathische geneesmiddel niet te gebruiken tijdens zwangerschap en de periode van borstvoeding.Rijvaardigheid en het gebruik van machines Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 65% alcohol v/v. De dosering is zo laag dat naar verwachting de rijvaardigheid en het vermogen

om machines te gebruiken niet wordt beïnvloed.

Gebruik van A.Vogel Hyperisan® in combinatie met andere geneesmiddelenLet op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmidde- len enige tijd geleden of in de nabije toekomst.Bij gelijktijdig gebruik van A.Vogel Hyperisan® kan de afbraak van de onderstaande geneesmiddelen worden versneld waardoor hoeveelheden in het bloed verlaagd worden en de werkzaamheid verminderd: fenprocoumon, acenocoumarol, ciclosporine, digoxine, anti-HIV geneesmiddelen, orale anticonceptiva, carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital en theophylline. Neem contact op met uw arts indien u A.Vogel Hyperisan® in combinatie met één of meer van deze geneesmiddelen wiltgebruiken. Omdat A.Vogel Hyperisan® de werking serotonine heropname-remmers zoals nefazo- din trazodon en triptanen (antimigraine middelen) zo kunnen beïnvloeden wordt gelijktijdig gebruik afgeraden.

Voorzorgen

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mo- gelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dat geval de inname van he homeopathische geneesmiddel en begin een paa dagen later met de halve dosering.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wa neer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw ar

Voor gebruik schudden

Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.Het flesje schuin houden (onder een hoek van 45°) tijdens het druppelen.

Laatst bijgewerkt: 25.06.2022

Bron: A.Vogel Hyperisan - Bijsluiter

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.